Olet täälläEtusivu Tutkittua Tiimi-lehden Tutkittua -artikkelit

Tiimi-lehden Tutkittua -artikkelit

JAA SOMESSA

Sivulle on koottu pääasiassa A-klinikkasäätiön tutkijoiden kirjoittamia Tutkittua-artikkeleita päihdetyön erikoislehti Tiimiin. Tiimi seuraa päihdepolitiikan, -hoidon, -ehkäisyn ja tutkimuksen ajankohtaisia ilmiöitä, kehityssuuntia ja tapahtumia. Artikkeleita löytyy vuodesta 2011 alkaen.

Tiimi 2021

Päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivät nuoret eivät ole yhtenäinen ryhmä (pdf). Teksti Mira Sivonen. Tiimi 4/2021, s.26-27.

Päihteidenkäyttäjiin liittyvä stigma muuttuu hitaasti (pdf). Teksti Sari Jurvansuu ja Päivi Rissanen. Tiimi 3/2021, s. 26-27.

Kohtaamispaikka avunvälittäjänä (pdf). Teksti Teemu Kaskela, Sari Jurvansuu ja Jouni Tourunen.  Tiimi 2/2021, s. 26-27.

Tutkimustiedon hyodyntäminen edellyttää suunnitelmallista johtamista (pdf). Teksti Jouni Tourunen, Kimmo Hiltunen, Kristian Ketola & Hanne Vikkula. Tiimi 1/2021, s. 26-27.

Tiimi 2020 

Mistä voimia pitkittyneeseen poikkeustilaan? (pdf) Teksti Alix Helfer & Tuuli Pitkänen. Tiimi 5/2020, s. 26-27.

Poikkeustila on lisännyt huolia ja yksinäisyyttä (pdf). Teksti Tuuli Pitkänen, Alix Helfer, Riku Laine & Virvatuli Uusimäki. Tiimi 4/2020, s. 26-27.

Poikkeustila pakotti järjestöt luomaan uusia tukimuotoja (pdf)Teksti Sari Jurvansuu, Teemu Kaskela & Jouni Tourunen. Tiimi 3/2020, s. 26-27.

Stigman purkamista tarvitaan edelleen (pdf). Teksti Heli Ringbom. Tiimi 2/2020, s. 26-27.

Näkemyksiä ainetunnistuksesta ja sen toteutuksesta (pdf). Teksti Ronja Järvelin & Teemu Kaskela. Tiimi 1/2020, s. 26-27.

Tiimi 2019

Myös omainen voi paremmin, kun tukea tarvitseva läheinen saa apua (pdf). Teksti Sari Jurvansuu & Jouni Tourunen. Tiimi 5/2019, s. 22-23.

Korvaushoidon siirtyminen apteekkijakeluun vähäistä (pdf). Teksti Jouni Tourunen & Tanja Vahter. Tiimi 4/2019, s. 26-27.

Yhteisö hoitaa ihmistä kokonaisuutena (pdf). Teksti Tuuli Pitkänen. Tiimi 3/2019, s. 26-27.

Työkyky ja arkielämä kohenivat takautuvasti arvioituna (pdf). Teksti Teemu Kaskela. Tiimi 2/2019, s. 26-27.

Halu elää terveellisesti syö kiinnostusta alkoholinkäyttöön (pdf). Teksti Tuuli Saarainen, Janne Takala & Sara Mäkäräinen. Tiimi 1/2019, s. 26-27.

Tiimi 2018

Mitä on kokemusasiantuntijuus? Kuinka kokemusasiantuntijaksi tullaan? (pdf) Teksti Lotta Hautamäki & Timo Ilomäki. Tiimi 5/2018, s. 24-25.

Kohdatuksi tuleminen edistää hyvinvointia (pdf). Teksti Jukka Valkonen. Tiimi 4/2018, s. 26-27.

Päihde- ja mielenterveysyhdistysten vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden tuessa kehitettävää (pdf). Teksti Sari Jurvansuu & Päivi Rissanen. Tiimi 3/2018, s. 26-27.

Päihdehoito vaikuttaa kokonaisvaltaisesti (pdf). Teksti Tuuli Pitkänen. Tiimi 2/2018, s. 26-27.

Tukeeko jako kuntouttavaan ja haittoja vähentävään korvaushoitoon asiakastyötä? (pdf) Teksti Jouni Tourunen & Mirjami Kiistala. Tiimi 1/2018, s. 26-27.

Tiimi 2017

Korvaushoidon ammattilaisten näkemykset (pdf). Teksti Jouni Tourunen, Jaakko Ikonen & Tuuli Pitkänen. Tiimi 5/2017, s. 22-24.

Päihdeongelmaisilla korkea riski kuolla ennenaikaisesti (pdf). Teksti Tuuli Pitkänen. Tiimi 4/2017, s. 22-23.

Digipalvelut eivät tavoita päihdehoidon asiakaskuntaa (pdf). Tuuli Pitkänen & Jouni Tourunen. Tiimi 3/2017, s. 22-23.

Paikallisyhdistysten toiminnassa päihde- ja mielenterveystyö yhdistyvät (pdf). Sari Jurvansuu & Päivi Rissanen. Tiimi 2/2017, s. 26-27.

Nuori ikä, huumeongelmat ja työttömyys lisäsivät päihdeongelmaisten riskiä omaisuusrikoksiin (pdf). Teemu Kaskela & Tuuli Pitkänen. Tiimi 1/2017, s. 28-29.

Tiimi 2016

Päihde - ja mielenterveysongelmat kuormittavat toimintakykyä (pdf). Tuuli Pitkänen & Jonna Levola. Tiimi 5/2016, s. 26-27.

Järjestötoiminta lisää osallistujien hyvinvointia laajasti (pdf). Tuuli Pitkänen & Jouni Tourunen. Tiimi 4/2016, s. 22-23.

Kokemus yhdenvertaisuuden puutteesta ja yksinäisyydestä heikentää asiakastyytyväisyyttä (pdf). Tuuli Pitkänen & Jouni Tourunen. Tiimi 3/2016, s. 26-27.

Alkoholihaitat hallinnassa työpaikoilla? (pdf) Hanna Bennett, Pirkko Hakkarainen & Jouni Tourunen. Tiimi 2/2016, s. 26-28.

Eri vuosikymmenillä syntyneet päihdehoidon asiakkaat (pdf). Tuuli Pitkänen, Jouni Tourunen & Teemu Kaskela. Tiimi 1/2016, s. 26-27.

Tiimi 2015

Päihdehoidossa alaikäisenä olleilla suuri riski kuolla nuorena (pdf). Tuuli Pitkänen. Tiimi 5/2015, s. 26-27.

Päihdehoito paransi elämäntilannetta myös mielenterveysasiakkailla (pdf). Jouni Tourunen & Tuuli Pitkänen. Tiimi 4/2015, s. 26-27.

Vankilassa olleet päihdehuollon asiakkaat (pdf). Tuuli Pitkänen & Teemu Kaskela. Tiimi 3/2015, s. 28-29.

Työikäiset eläkeikäisiä useammin mielenterveys- tai päihdehoidon kynnyksellä (pdf). Teemu Kaskela, Tuuli Pitkänen, Jukka Valkonen & Risto Kaikkonen. Tiimi 2/2015, s. 26-27.

Miten on käynyt Kalterit taakse -kurssilaisille (pdf). Teemu Kaskela, Tuuli Pitkänen & Jouni Tourunen. Tiimi 1/2015, s. 26-27.

Tiimi 2014

Päihdeongelmaisia kuormittavat monet asiat (pdf). Tuuli Pitkänen & Antti Holopainen. Tiimi 5/2014, s. 26-27.

Perhehuolet painavat päihdepalvelujen asiakkaita (pdf). Outi Kanste, Tuuli Pitkänen & Nina Halme. Tiimi 4/2014, s. 26-27.

Huono-osaisuus seuraa monia nuorena päihdehoidossa olleita (pdf). Sari Hakala, Teemu Kaskela & Tuuli Pitkänen. Tiimi 3/2014, s. 26-27.

Toiminta ja vertaistuki tärkeitä kuntoutuksessa (pdf). Teemu Kaskela, Misha Henriksson, Jouni Tourunen & Tuuli Pitkänen. Tiimi 2/2014, s. 26-27.

Järjestötutkimus ihmisten arjen ja palvelukokemusten välittäjänä? (pdf) Jukka Ahonen & Jouni Tourunen. Tiimi 1/2014, s. 24-25.

Tiimi 2013

Hoito- ja rekisteritietoa paihdehoidon asiakkaista (pdf). Tuuli Pitkänen, Teemu Kaskela & Jouni Tourunen. Tiimi 5/2013, s. 26-27.

Rahapeliongelmaisten tyypittely ja arjen käytännöt (pdf). Tanja Hirschovits-Gerz & Jukka Ahonen. Tiimi 4/2013, s. 28-29.

Lasten huomioon ottaminen päihdehoidossa (pdf). Tuuli Pitkänen. Tiimi 3/2013, s. 26 – 27.

Asiakastiedon kirjaamisella on olennainen merkitys (pdf). Tuuli Pitkänen, Teemu Kaskela & Maria Inkinen. Tiimi 2/2013, s. 26-27.

Päihdekuntoutusohjelmat vankilassa – menestystarina? (pdf) Jouni Tourunen, Antti Weckroth & Teemu Kaskela. Tiimi 1/2013, s. 26-27.

Tiimi 2012

Kontrollia, lääkettä vai sosiaalisen kuntoutumisen tukea? (pdf) Jouni Tourunen, Teemu Kaskela & Tuuli Pitkänen. Tiimi 5/2012, s. 26-27.

Korvaushoidossa on paljon äitejä (pdf). Tuuli Pitkänen & Teemu Kaskela. Tiimi 4/2012, s. 26-27.

Alkoholiriippuvuus ja elämänlaatu (pdf). Jonna Levola & Tuuli Pitkänen Tiimi 3/2012, s. 26-27

Päihdehoito laitoksessa on tuloksellista. Mutta uskovatko työntekijät sen? (pdf) Antti Weckroth. Tiimi 2/2012, s. 24-25.

Työntekijöiden mielipiteitä korvaushoidosta (pdf). Jouni Tourunen, Teemu Kaskela & Tuuli Pitkänen. Tiimi 1/2012, s. 27-28.

Tiimi 2011

”Tie on pitkä ja kivinen”. Korvaushoitopotilaiden ajatuksia hoidosta ja elämästä (pdf). Teemu Kaskela, Tuuli Pitkänen & Jouni Tourunen. Tiimi 5/2011, s. 24-25.

Korvaushoidon kotiannokset ja väärinkäytön riskit (pdf). Tuuli Pitkänen & Kaarlo Simojoki. Tiimi 4/2011, s. 24-25.

Päihdeongelmaisten näkemyksiä raskaana olevien pakkohoidosta (pdf). Tuuli Pitkänen & Teemu Kaskela. Tiimi 3/2011, s. 22-23.