Olet täälläEtusivu Tutkittua Tiimin Tutkittua -artikkelit

Tiimin Tutkittua -artikkelit

2020

Näkemyksiä ainetunnistuksesta ja sen toteutuksesta.
Teksti Ronja Järvelin & Teemu Kaskela. Tiimi 1/2020, s. 26-27.

2019
Myös omainen voi paremmin, kun tukea tarvitseva läheinen saa apua.
Teksti Sari Jurvansuu & Jouni Tourunen. Tiimi 5/2019, s. 22-23.
Korvaushoidon siirtyminen apteekkijakeluun vähäistä. Teksti Jouni Tourunen & Tanja Vahter.
Tiimi 4/2019, s. 26-27.
Yhteisö hoitaa ihmistä kokonaisuutena. Teksti Tuuli Pitkänen.
Tiimi 3/2019, s. 26-27.
Työkyky ja arkielämä kohenivat takautuvasti arvioituna. Teksti Teemu Kaskela.
Tiimi 2/2019, s. 26-27.
Halu elää terveellisesti syö kiinnostusta alkoholinkäyttöön. Teksti Tuuli Saarainen, Janne Takala & Sara Mäkäräinen. Tiimi 1/2019, s. 26-27.

2018
Mitä on kokemusasiantuntijuus? Kuinka kokemusasiantuntijaksi tullaan? Teksti Lotta Hautamäki & Timo Ilomäki. Tiimi 5/2018, s. 24-25.
Kohdatuksi tuleminen edistää hyvinvointia. Teksti Jukka Valkonen. Tiimi 4/2018, s. 26-27.
Päihde- ja mielenterveysyhdistysten vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden tuessa kehitettävää. Teksti Sari Jurvansuu & Päivi Rissanen. Tiimi 3/2018, s. 26-27.
Päihdehoito vaikuttaa kokonaisvaltaisesti. Teksti Tuuli Pitkänen. Tiimi 2/2018, s. 26-27.
Tukeeko jako kuntouttavaan ja haittoja vähentävään korvaushoitoon asiakastyötä?
Teksti Jouni Tourunen & Mirjami Kiistala. Tiimi 1/2018, s. 26-27.

2017
Korvaushoidon ammattilaisten näkemykset. Teksti Jouni Tourunen, Jaakko Ikonen & Tuuli Pitkänen. Tiimi 5/2017, s. 22-24.
Päihdeongelmaisilla korkea riski kuolla ennenaikaisesti. Teksti Tuuli Pitkänen. Tiimi 4/2017, s. 22-23.
Digipalvelut eivät tavoita päihdehoidon asiakaskuntaa. Tuuli Pitkänen & Jouni Tourunen. Tiimi 3/2017, s. 22-23.
Paikallisyhdistysten toiminnassa päihde- ja mielenterveystyö yhdistyvät. Sari Jurvansuu & Päivi Rissanen.
Tiimi 2/2017, s. 26-27.
Nuori ikä, huumeongelmat ja työttömyys lisäsivät päihdeongelmaisten riskiä omaisuusrikoksiin. Teemu Kaskela & Tuuli Pitkänen. Tiimi 1/2017, s. 28-29.

2016
Päihde - ja mielenterveysongelmat kuormittavat toimintakykyä. Tuuli Pitkänen & Jonna Levola. Tiimi 5/2016, s. 26-27.
Järjestötoiminta lisää osallistujien hyvinvointia laajasti. Tuuli Pitkänen & Jouni Tourunen. Tiimi 4/2016, s. 22-23.
Kokemus yhdenvertaisuuden puutteesta ja yksinäisyydestä heikentää asiakastyytyväisyyttä. Tuuli Pitkänen & Jouni Tourunen. Tiimi 3/2016, s. 26-27.
Alkoholihaitat hallinnassa työpaikoilla? Hanna Bennett, Pirkko Hakkarainen & Jouni Tourunen. Tiimi 2/2016, s. 26-28.
Eri vuosikymmenillä syntyneet päihdehoidon asiakkaat. Tuuli Pitkänen, Jouni Tourunen & Teemu Kaskela. Tiimi 1/2016, s. 26-27.

2015
Päihdehoidossa alaikäisenä olleilla suuri riski kuolla nuorena. Tuuli Pitkänen. Tiimi 5/2015, s. 26-27.
Päihdehoito paransi elämäntilannetta myös mielenterveysasiakkailla. Jouni Tourunen & Tuuli Pitkänen. Tiimi 4/2015, s. 26-27.
Vankilassa olleet päihdehuollon asiakkaat. Tuuli Pitkänen & Teemu Kaskela. Tiimi 3/2015, s. 28-29.
Työikäiset eläkeikäisiä useammin mielenterveys- tai päihdehoidon kynnyksellä. Teemu Kaskela, Tuuli Pitkänen, Jukka Valkonen & Risto Kaikkonen. Tiimi 2/2015, s. 26-27.
Miten on käynyt Kalterit taakse -kurssilaisille. Teemu Kaskela, Tuuli Pitkänen & Jouni Tourunen. Tiimi 1/2015, s. 26-27.

2014
Päihdeongelmaisia kuormittavat monet asiat. Tuuli Pitkänen & Antti Holopainen. Tiimi 5/2014, s. 26-27.
Perhehuolet painavat päihdepalvelujen asiakkaita. Outi Kanste, Tuuli Pitkänen & Nina Halme. Tiimi 4/2014, s. 26-27.
Huono-osaisuus seuraa monia nuorena päihdehoidossa olleita. Sari Hakala, Teemu Kaskela & Tuuli Pitkänen. Tiimi 3/2014, s. 26-27.
Toiminta ja vertaistuki tärkeitä kuntoutuksessa. Teemu Kaskela, Misha Henriksson, Jouni Tourunen & Tuuli Pitkänen. Tiimi 2/2014, s. 26-27.
Järjestötutkimus ihmisten arjen ja palvelukokemusten välittäjänä? Jukka Ahonen & Jouni Tourunen. Tiimi 1/2014, s. 24-25.

2013
Hoito- ja rekisteritietoa paihdehoidon asiakkaista. Tuuli Pitkänen, Teemu Kaskela & Jouni Tourunen. Tiimi 5/2013, s. 26-27.
Rahapeliongelmaisten tyypittely ja arjen käytännöt. Tanja Hirschovits-Gerz & Jukka Ahonen. Tiimi 4/2013, s. 28-29.
Lasten huomioon ottaminen päihdehoidossa. Tuuli Pitkänen. Tiimi 3/2013, s. 26 – 27.
Asiakastiedon kirjaamisella on olennainen merkitys. Tuuli Pitkänen, Teemu Kaskela & Maria Inkinen. Tiimi 2/2013, s. 26-27.
Päihdekuntoutusohjelmat vankilassa – menestystarina? Jouni Tourunen, Antti Weckroth & Teemu Kaskela. Tiimi 1/2013, s. 26-27.

2012
Kontrollia, lääkettä vai sosiaalisen kuntoutumisen tukea? Jouni Tourunen, Teemu Kaskela & Tuuli Pitkänen. Tiimi 5/2012, s. 26-27.
Korvaushoidossa on paljon äitejä. Tuuli Pitkänen & Teemu Kaskela. Tiimi 4/2012, s. 26-27.
Alkoholiriippuvuus ja elämänlaatu. Jonna Levola & Tuuli Pitkänen Tiimi 3/2012, s. 26-27
Päihdehoito laitoksessa on tuloksellista. Mutta uskovatko työntekijät sen? Antti Weckroth. Tiimi 2/2012, s. 24-25.
Työntekijöiden mielipiteitä korvaushoidosta. Jouni Tourunen, Teemu Kaskela & Tuuli Pitkänen. Tiimi 1/2012, s. 27-28.

2011
”Tie on pitkä ja kivinen”. Korvaushoitopotilaiden ajatuksia hoidosta ja elämästä. Teemu Kaskela, Tuuli Pitkänen & Jouni Tourunen. Tiimi 5/2011, s. 24-25.
Korvaushoidon kotiannokset ja väärinkäytön riskit. Tuuli Pitkänen & Kaarlo Simojoki. Tiimi 4/2011, s. 24-25.
Päihdeongelmaisten näkemyksiä raskaana olevien pakkohoidosta. Tuuli Pitkänen & Teemu Kaskela. Tiimi 3/2011, s. 22-23.