Olet täälläEtusivu Tutkittua A-klinikkasäätiön Tiimi-lehden Tutkittua -artikkelit

A-klinikkasäätiön Tiimi-lehden Tutkittua -artikkelit

Sivulle on koottu pääasiassa A-klinikkasäätiön tutkijoiden kirjoittamia Tutkittua-artikkeleita päihdetyön erikoislehti Tiimiin. Tiimi seuraa päihdepolitiikan, -hoidon, -ehkäisyn ja tutkimuksen ajankohtaisia ilmiöitä, kehityssuuntia ja tapahtumia. Artikkeleita löytyy vuodesta 2011 alkaen.

Tiimi 2021

Järjestöjen talous heikentynyt, mutta usko tulevaisuuteen säilynyt (pdf). Teksti Teemu Kaskela, Sari Jurvansuu ja Jouni Tourunen. Tiimi 5/2021, s. 26-27.

Päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivät nuoret eivät ole yhtenäinen ryhmä (pdf). Teksti Mira Sivonen. Tiimi 4/2021, s. 26-27.

Päihteidenkäyttäjiin liittyvä stigma muuttuu hitaasti (pdf). Teksti Sari Jurvansuu ja Päivi Rissanen. Tiimi 3/2021, s. 26-27.

Kohtaamispaikka avunvälittäjänä (pdf). Teksti Teemu Kaskela, Sari Jurvansuu ja Jouni Tourunen.  Tiimi 2/2021, s. 26-27.

Tutkimustiedon hyodyntäminen edellyttää suunnitelmallista johtamista (pdf). Teksti Jouni Tourunen, Kimmo Hiltunen, Kristian Ketola & Hanne Vikkula. Tiimi 1/2021, s. 26-27.

Tiimi 2020 

Mistä voimia pitkittyneeseen poikkeustilaan? (pdf) Teksti Alix Helfer & Tuuli Pitkänen. Tiimi 5/2020, s. 26-27.

Poikkeustila on lisännyt huolia ja yksinäisyyttä (pdf). Teksti Tuuli Pitkänen, Alix Helfer, Riku Laine & Virvatuli Uusimäki. Tiimi 4/2020, s. 26-27.

Poikkeustila pakotti järjestöt luomaan uusia tukimuotoja (pdf)Teksti Sari Jurvansuu, Teemu Kaskela & Jouni Tourunen. Tiimi 3/2020, s. 26-27.

Stigman purkamista tarvitaan edelleen (pdf). Teksti Heli Ringbom. Tiimi 2/2020, s. 26-27.

Näkemyksiä ainetunnistuksesta ja sen toteutuksesta (pdf). Teksti Ronja Järvelin & Teemu Kaskela. Tiimi 1/2020, s. 26-27.

Tiimi 2019

Myös omainen voi paremmin, kun tukea tarvitseva läheinen saa apua (pdf). Teksti Sari Jurvansuu & Jouni Tourunen. Tiimi 5/2019, s. 22-23.

Korvaushoidon siirtyminen apteekkijakeluun vähäistä (pdf). Teksti Jouni Tourunen & Tanja Vahter. Tiimi 4/2019, s. 26-27.

Yhteisö hoitaa ihmistä kokonaisuutena (pdf). Teksti Tuuli Pitkänen. Tiimi 3/2019, s. 26-27.

Työkyky ja arkielämä kohenivat takautuvasti arvioituna (pdf). Teksti Teemu Kaskela. Tiimi 2/2019, s. 26-27.

Halu elää terveellisesti syö kiinnostusta alkoholinkäyttöön (pdf). Teksti Tuuli Saarainen, Janne Takala & Sara Mäkäräinen. Tiimi 1/2019, s. 26-27.

Tiimi 2018

Mitä on kokemusasiantuntijuus? Kuinka kokemusasiantuntijaksi tullaan? (pdf) Teksti Lotta Hautamäki & Timo Ilomäki. Tiimi 5/2018, s. 24-25.

Kohdatuksi tuleminen edistää hyvinvointia (pdf). Teksti Jukka Valkonen. Tiimi 4/2018, s. 26-27.

Päihde- ja mielenterveysyhdistysten vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden tuessa kehitettävää (pdf). Teksti Sari Jurvansuu & Päivi Rissanen. Tiimi 3/2018, s. 26-27.

Päihdehoito vaikuttaa kokonaisvaltaisesti (pdf). Teksti Tuuli Pitkänen. Tiimi 2/2018, s. 26-27.

Tukeeko jako kuntouttavaan ja haittoja vähentävään korvaushoitoon asiakastyötä? (pdf) Teksti Jouni Tourunen & Mirjami Kiistala. Tiimi 1/2018, s. 26-27.

Tiimi 2017

Korvaushoidon ammattilaisten näkemykset (pdf). Teksti Jouni Tourunen, Jaakko Ikonen & Tuuli Pitkänen. Tiimi 5/2017, s. 22-24.

Päihdeongelmaisilla korkea riski kuolla ennenaikaisesti (pdf). Teksti Tuuli Pitkänen. Tiimi 4/2017, s. 22-23.

Digipalvelut eivät tavoita päihdehoidon asiakaskuntaa (pdf). Tuuli Pitkänen & Jouni Tourunen. Tiimi 3/2017, s. 22-23.

Paikallisyhdistysten toiminnassa päihde- ja mielenterveystyö yhdistyvät (pdf). Sari Jurvansuu & Päivi Rissanen. Tiimi 2/2017, s. 26-27.

Nuori ikä, huumeongelmat ja työttömyys lisäsivät päihdeongelmaisten riskiä omaisuusrikoksiin (pdf). Teemu Kaskela & Tuuli Pitkänen. Tiimi 1/2017, s. 28-29.

Tiimi 2016

Päihde - ja mielenterveysongelmat kuormittavat toimintakykyä (pdf). Tuuli Pitkänen & Jonna Levola. Tiimi 5/2016, s. 26-27.

Järjestötoiminta lisää osallistujien hyvinvointia laajasti (pdf). Tuuli Pitkänen & Jouni Tourunen. Tiimi 4/2016, s. 22-23.

Kokemus yhdenvertaisuuden puutteesta ja yksinäisyydestä heikentää asiakastyytyväisyyttä (pdf). Tuuli Pitkänen & Jouni Tourunen. Tiimi 3/2016, s. 26-27.

Alkoholihaitat hallinnassa työpaikoilla? (pdf) Hanna Bennett, Pirkko Hakkarainen & Jouni Tourunen. Tiimi 2/2016, s. 26-28.

Eri vuosikymmenillä syntyneet päihdehoidon asiakkaat (pdf). Tuuli Pitkänen, Jouni Tourunen & Teemu Kaskela. Tiimi 1/2016, s. 26-27.

Tiimi 2015

Päihdehoidossa alaikäisenä olleilla suuri riski kuolla nuorena (pdf). Tuuli Pitkänen. Tiimi 5/2015, s. 26-27.

Päihdehoito paransi elämäntilannetta myös mielenterveysasiakkailla (pdf). Jouni Tourunen & Tuuli Pitkänen. Tiimi 4/2015, s. 26-27.

Vankilassa olleet päihdehuollon asiakkaat (pdf). Tuuli Pitkänen & Teemu Kaskela. Tiimi 3/2015, s. 28-29.

Työikäiset eläkeikäisiä useammin mielenterveys- tai päihdehoidon kynnyksellä (pdf). Teemu Kaskela, Tuuli Pitkänen, Jukka Valkonen & Risto Kaikkonen. Tiimi 2/2015, s. 26-27.

Miten on käynyt Kalterit taakse -kurssilaisille (pdf). Teemu Kaskela, Tuuli Pitkänen & Jouni Tourunen. Tiimi 1/2015, s. 26-27.

Tiimi 2014

Päihdeongelmaisia kuormittavat monet asiat (pdf). Tuuli Pitkänen & Antti Holopainen. Tiimi 5/2014, s. 26-27.

Perhehuolet painavat päihdepalvelujen asiakkaita (pdf). Outi Kanste, Tuuli Pitkänen & Nina Halme. Tiimi 4/2014, s. 26-27.

Huono-osaisuus seuraa monia nuorena päihdehoidossa olleita (pdf). Sari Hakala, Teemu Kaskela & Tuuli Pitkänen. Tiimi 3/2014, s. 26-27.

Toiminta ja vertaistuki tärkeitä kuntoutuksessa (pdf). Teemu Kaskela, Misha Henriksson, Jouni Tourunen & Tuuli Pitkänen. Tiimi 2/2014, s. 26-27.

Järjestötutkimus ihmisten arjen ja palvelukokemusten välittäjänä? (pdf) Jukka Ahonen & Jouni Tourunen. Tiimi 1/2014, s. 24-25.

Tiimi 2013

Hoito- ja rekisteritietoa paihdehoidon asiakkaista (pdf). Tuuli Pitkänen, Teemu Kaskela & Jouni Tourunen. Tiimi 5/2013, s. 26-27.

Rahapeliongelmaisten tyypittely ja arjen käytännöt (pdf). Tanja Hirschovits-Gerz & Jukka Ahonen. Tiimi 4/2013, s. 28-29.

Lasten huomioon ottaminen päihdehoidossa (pdf). Tuuli Pitkänen. Tiimi 3/2013, s. 26 – 27.

Asiakastiedon kirjaamisella on olennainen merkitys (pdf). Tuuli Pitkänen, Teemu Kaskela & Maria Inkinen. Tiimi 2/2013, s. 26-27.

Päihdekuntoutusohjelmat vankilassa – menestystarina? (pdf) Jouni Tourunen, Antti Weckroth & Teemu Kaskela. Tiimi 1/2013, s. 26-27.

Tiimi 2012

Kontrollia, lääkettä vai sosiaalisen kuntoutumisen tukea? (pdf) Jouni Tourunen, Teemu Kaskela & Tuuli Pitkänen. Tiimi 5/2012, s. 26-27.

Korvaushoidossa on paljon äitejä (pdf). Tuuli Pitkänen & Teemu Kaskela. Tiimi 4/2012, s. 26-27.

Alkoholiriippuvuus ja elämänlaatu (pdf). Jonna Levola & Tuuli Pitkänen Tiimi 3/2012, s. 26-27

Päihdehoito laitoksessa on tuloksellista. Mutta uskovatko työntekijät sen? (pdf) Antti Weckroth. Tiimi 2/2012, s. 24-25.

Työntekijöiden mielipiteitä korvaushoidosta (pdf). Jouni Tourunen, Teemu Kaskela & Tuuli Pitkänen. Tiimi 1/2012, s. 27-28.

Tiimi 2011

”Tie on pitkä ja kivinen”. Korvaushoitopotilaiden ajatuksia hoidosta ja elämästä (pdf). Teemu Kaskela, Tuuli Pitkänen & Jouni Tourunen. Tiimi 5/2011, s. 24-25.

Korvaushoidon kotiannokset ja väärinkäytön riskit (pdf). Tuuli Pitkänen & Kaarlo Simojoki. Tiimi 4/2011, s. 24-25.

Päihdeongelmaisten näkemyksiä raskaana olevien pakkohoidosta (pdf). Tuuli Pitkänen & Teemu Kaskela. Tiimi 3/2011, s. 22-23.