Olet täälläEtusivu Tutkittua Tutkimushankkeita Rekisteritutkimus – RIPE

Rekisteritutkimus – RIPE

Rekisteri- ja hoitotietoihin perustuva seurantatutkimus päihdehuollon avo- ja laitospotilaiden elämänkulusta (RIPE) kattaa hoitoa ja asiakaskuntaa koskevaa aineistoa vuosilta 1990–2009. Tutkimuksessa on pyritty selvittämään rekisteritutkimuksen keinoin hoidossa tapahtuneita muutoksia sekä asiakkaiden yhteiskuntaan integroitumista. Tarkoituksena on ollut tutkia ilmiötä pääasiassa kvantitatiivisesti laajoja potilasryhmiä vertaillen, mutta analyysiä täydennetään valikoitujen ryhmien kvalitatiivisella tarkastelulla.  

Tutkimuksen perusrahoituksen on myöntänyt Oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto (rikosseuraamusalan tutkimusrahoitus). NSfK on rahoittanut osallistumista ja alustuksia Pohjoismaiden kriminologien seminaareissa. Yrjö Jahnssonin säätiö rahoittaa kuolintietojen analysointia. 

Tutkijat: Tuuli Pitkänen, Teemu Kaskela, Jonna Levola ja Jouni Tourunen. Tutkimustuloksia on esitelty useissa kotimaisissa ja kansainvälissä seminaareissa.
 

Julkaisuja

Asiakaskunnasta tehdyistä rekisteritutkimuksista on ilmestynyt sekä suomenkielisiä että englanninkielisiä julkaisuja. Listauksen löydät tutkimusjulkaisutietokannasta
Tutkimusjulkaisut Rekisteritutkimus asiakaskunnasta

Julkaisutyyppi: