Olet täälläEtusivu Tutkittua Tutkimushankkeita Päättyneet hankkeet Kriminaalipäihdetyö – Prison-tutkimushanke

Kriminaalipäihdetyö – Prison-tutkimushanke

Pohjoismainen Prison-tutkimushanke on tuottanut tietoa vankeinhoidon päihdekuntoutuksen asemasta ja merkityksestä kansallisen huumepolitiikan osana ja päihdehoidosta vankiloiden toimintastrategian osana. Lisäksi hankkeessa on selvitetty päihdehoitoa toteuttavien työntekijöiden ja siihen osallistuvien vankien kokemuksista.

Tutkimushanke kohdistui kussakin maassa kolmeen vankilaan ja yhteen päihdeohjelmaan kussakin vankilassa. Hankkeessa julkaistiin sekä kansallisia että yhteisiä Pohjoismaita vertailevia tieteellisiä ja ammatillisia artikkeleita. Tutkimusta rahoitti Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen Humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen pohjoismainen yhteistyölautakunta (The Joint Committee for Nordic Research Councils for the Humanities nd Social Sciences; NOS-HS).

Tutkimushanketta johti Århusin yliopiston päihdetutkimuksen yksikkö. Hankkeeseen osallistuvat sen lisäksi A-klinikkasäätiö, Oslon yliopiston kriminologian ja oikeussosiologian laitos sekä Örebron yliopiston juridiikan, psykologian ja sosiaalityön Akatemia. Suomessa tutkimus toteutettiin yhdessä Rikosseuraamuslaitoksen sekä Hämeenlinnan, Keravan ja Turun vankiloiden kanssa. Tutkimustuloksia hyödynnetään myös vankiloiden päihdekuntoutuksen kehittämisessä.

Tutkijat: Jouni Tourunen, Teemu Kaskela ja Antti Weckroth

Julkaisuja

Hankkeesta on ilmestynyt sekä suomenkielisiä että englanninkielisiä julkaisuja. Listauksen löydät tutkimusjulkaisutietokannasta
Tutkimusjulkaisut Prison

Julkaisutyyppi: