Olet täälläEtusivu PARADISE24 - kysely toimintakyvyn vaikeuksien kartoittamiseen

PARADISE24 - kysely toimintakyvyn vaikeuksien kartoittamiseen

Auttaisitko vertailutiedon keräämisessä? 

Tavoitteena on saada vertailutietoa suomalaisten yleisesti kokemista arkipäivän vaikeuksista ja PARADISE24-fin kyselyn toimivuudesta väestötasolla. 

PARADISE24fin-kysely on kehitetty kansainvälisessä yhteistyössä ja sitä on tutkittu kuntoutus- ja hoitotyössä, mutta meillä ei ole tietoa miten kysely toimii keskimääräisen väestön kohdalla. Vertailutieto auttaa tulosten tulkinnassa sekä psykososiaalisia vaikeuksia koskevan ymmärryksen lisäämisessä. Tässä on linkki kyselyyn, jota levitämme ja jota saa jakaa eteenpäin kollegoille, opiskelijoille, kavereille yms. Linkki sisältää PARADISE24fin-kyselyn sekä muutamia taustatietokysymyksiä. Vastaaminen on täysin anonyymia ja vapaaehtoista. Toivomme, että osallistujat vastaavat omaa tilannettaan ajatellen ja että vastaaminen voi myös auttaa heitä oman tilanteensa arvioimisessa. Kiitos avusta kaikille kyselyyn vastaajille!

Tutkimukseen pohjautuva kysely

Tutkimukseen pohjautuva 24 kysymyksen sarja on kehitetty käytettäväksi henkilön tilanteen kartoittamisessa, hoitotyön suunnittelussa sekä muutoksen seurannan tukena sekä poliittisen keskustelun herättäjänä. PARADISE24 kysymykset kartoittavat yleisiä psykososiaalisia vaikeuksia, jotka vaikuttavat olennaisesti kykyyn toimia ja selviytyä arjessa.

Kysely soveltuu toimintakyvyssä tapahtuvien muutosten seurantaan. Arjen toimintakyky -hanke tarjoaa vuosina 2017-2020 järjestöille tukea oman arvioinnin kehittämisessä ja toteuttamisessa.

PARADISE24-kyselystä on kehitetty suomalainen versio, mihin on alkuperäisten kysymysten rinnalle lisätty arvio muutostoiveista hoitohenkilöiden pyynnöstä. Asiakkaan toimintakyvyllä on tärkeä merkitys hoidon suunnittelussa ja usein hyvä hoito vaikuttaa myös toimintakykyyn. Päihdehäiriöiden arvioinnissa ja seurannassa suosittelemme käytettäväksi alla olevaa lomaketta ja ohjetta:

Paradise24fin lomake (pdf).
Paradise24fin kyselyn käyttö- ja tulkintaohjeet (pdf)

Paradise24fin in English
Paradise24fin på svenska

Paradise24fin on testinä käytettävissä Päihdelinkissä 

Julkaisuja

PARADISE24-kysely on kehitetty EU-hankkeessa. Hankkeen kuvaus ja PARADISE24-kyselyn tutkimusperusta on kuvattu vuonna 2016 ilmestyneessä suomenkielissä tutkimusraportissa, joka on julkaistu KELAn vertaisarvioidussa julkaisusarjassa. 

Hankkeesta on ilmestynyt useita sekä suomenkielisiä että englanninkielisiä julkaisuja.

Ajankohtaisen listauksen PARADISE24-hankkeeseen liittyvistä julkaisuista, joissa A-klinikkasäätiön tutkijoita on kirjoittajina löydät tutkimusjulkaisutietokannasta Tutkimusjulkaisut PARADISE

Muiden kirjoittamia PARADISE24-kyselyä koskevia julkaisuja olemme pyrkineet kokoamaan tälle sivulle ja olemme kiitollisia jos ilmoitat artikkelista jonka huomaat puuttuvan tästä listasta ([email protected])

- Giovannetti, A.M. et al.,(2016). Psychosocial difficulties of individuals with multiple sclerosis. International Journal of Rehabilitation Research.
- Quintas, R. et al., 2016. PARADISE 24 instrument: An observational study on psychosocial difficulties, quality of life, and disability levels in patients with epilepsy. Epilepsy and Behavior, 64, pp.160–165.
- Raggi, A. et al., 2016. Psychosocial difficulties in patients with episodic migraine: a cross-sectional study. Neurological Sciences, 37(12), pp.1979–1986.
- Schiavolin, S. et al., 2017. Psychosocial difficulties in patients with Parkinson’s disease. International journal of rehabilitation research. Internationale Zeitschrift fur Rehabilitationsforschung. Revue internationale de recherches de readaptation, p.1.
- Świtaj, P. et al., 2012. Disability and schizophrenia: a systematic review of experienced psychosocial difficulties. BMC Psychiatry, 12(1), p.1.
- Twomey, C., Cieza, A. & Baldwin, D.S., 2017. Utility of functioning in predicting costs of care for patients with mood and anxiety disorders: a prospective cohort study. Int Clin Psychopharmacol., [Epub ahead].

PARADISE- hanke 2010 - 2013

EU-hankkeen tavoitteena oli tuoda esille sitä, että ihmisen kokonaistilanteen huomioon ottaminen on hoidossa tärkeää. Hankkeessa kehitettiin vankkaan tutkimustietoon pohjautuva menetelmä, jonka avulla ihmisen psykososiaalista kuormitusta on mahdollista arvioida ja seurata hoidon aikana. Kehitetty 24 kysymyksen sarja soveltuu käytettäväksi niin erilaisten häiriöiden hoidossa kuin tutkimuksessa.

Hankkeessa on 10 yhteistyökumppania eri puolilta Eurooppaa. A-klinikkasäätiön tutkimusryhmä ja Järvenpään sosiaalisairaala ovat tuoneet EU-hankkeeseen päihderiippuvaisten ja Suomen näkökulmaa. A-klinikkasäätiön työryhmässä ovat toimineet Tuuli Pitkänen, Jonna Levola, Teemu Kaskela, Jouni Tourunen sekä Kirsi Jokela ja Antti Holopainen.

EU-hankkeen loppuyhteenveto

Uusi työväline on kehitetty Paradise24
 

Kiitämme hankkeen rahoittajia:
PARADISE (Psychosocial Factors Relevant to Brain Disorders in Europe eli Aivotoiminnan häiriöihin liittyvät psykososiaaliset vaikeudet Euroopassa) on yhteishanke, jonka koordinointia ja aineistonkeruuta rahoitti vuosina 2010–2013 Euroopan komissio (Seventh Framework Programme, FP7, teemana Terveys-2009-2.2.1.5). Kansaneläkelaitos (KELA) myönsi kuntoisuusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 §:n tarkoittamista varoista Järvenpään sosiaalisairaalan tutkimusyksikölle tutkimusrahoitusta Paradise-hankkeeseen liittyvien kirjallisuuskatsauksen ja potilasaineistojen analysointia ja raportointia varten.