Olet täälläEtusivu Tutkittua Tutkimuksia teemoittain Lapsiperheiden palvelut

Lapsiperheiden palvelut

Päihdepalveluja käyttävien perheiden kokemukset ja elämäntilanne
(LapsYTY osahanke)

Tutkimusryhmä toteutti haastattelututkimuksen "Päihdepalveluja käyttävien perheiden näkökulma". Tutkimus liittyy professori Marja-Leena Perälän (THL) johtamaan "Lasten ja perheiden palvelut ja niiden johtaminen" -hankkeeseen (LapsYTY), jonka ohjausryhmässä Tuuli Pitkänen on toiminut vuodesta 2008 alkaen.

LapsYTY-hankkeessa toteutettiin postikysely pienten lasten vanhemmille. Koska paljon palveluja käyttävillä vanhemmilla ei aina ole voimavaroja vastata postikyselyyn, päätettiin tiedonkeruuta täydentää päihdepalveluja käyttävien vanhempien haastatteluilla. Osatutkimuksessa haastateltiin 34 sosiaalisairaalan potilasta, joilla oli alle 9-vuotiaita lapsia.

Tutkimusryhmä on osallistunut lisäksi LapsYTY-hankkeeseen liittyvän päihdehoitoyksikköjen työntekijöille suunnatun kyselytutkimuksen toteuttamiseen. Raportissa (2014) vanhempien päihdeongelmia on käsitelty vanhempien sekä päihdepalvelutyön tekijöiden näkökulmasta. Tutkimustuloksia on lisäksi julkaistu mm. Lapsiperheiden Hyvinvointi 2014-kirjassa sekä Tiimi-, Neuvola- ja Premissi -lehdissä.

Tutkijat: Tuuli Pitkänen ja Teemu Kaskela
 

Julkaisuja

Hankkeesta on ilmestynyt useita julkaisuja. Ajankohtaisen listauksen löydät tutkimusjulkaisutietokannasta 
Tutkimusjulkiasut Lapsiperheiden palvelut