Olet täälläEtusivu Tutkittua Tutkimushankkeita Korvaushoito – KAKE

Korvaushoito – KAKE

Korvaushoidon arviointi- ja seurantatutkimus (KAKE)

Opioidien lääkkeellisen korvaushoidon arviointi- ja seurantatutkimuksessa (KAKE) on haastateltu potilaita ja henkilökuntaa viidellä klinikalla. Tutkimushanke alkoi vuonna 2008. Tavoitteena on kerätä ja analysoida tietoa opioidien lääkkeellisen korvaushoidon toteuttamisesta, potilaskunnasta ja potilaiden hoidon etenemisestä. Erityisen kiinnostuksen kohteena on ollut buprenorfiini-naloksoni-yhdistelmävalmisteen apteekkijakelun toteutumiseen liittyvät tekijät sekä potilaiden elämäntilanteeseen ja hoitoon liittyvät tavoitteet.

Tutkimukseen on haastateltu 74 korvaushoitopotilasta ja lisäksi omahoitajat ovat arvioineet lomakkeella 166 potilaan hoidon tilanteen. Tutkimuksessa on myös toteutettu 5 työntekijöiden ryhmähaastattelua (n=24) ja työntekijät ovat vastanneet lomakekyselyyn (n=36). Tutkimuksen aineistonkeruun ensimmäinen vaihe päättyi vuoden 2009 lopussa. Seurantavaihe on suunnittelun kohteena.

Tutkimusaineistoa on esitelty useissa suomalaisissa ja kansainvälisissä seminaareissa.

Tutkijat: Tuuli Pitkänen, Teemu Kaskela, Jonna Levola ja Jouni Tourunen
 

Julkaisuja

Listauksen korvaushoitoon liittyvistä sekä KAKE-hankkeessa ilmestyneistä julkaisuista löydät tutkimusjulkaisutietokannasta
Julkaisut Korvaushoito