Olet täälläEtusivu Tutkittua Tutkimushankkeita Päättyneet hankkeet Korvaushoidon arviointi- ja seurantatutkimus (KAKE)

Korvaushoidon arviointi- ja seurantatutkimus (KAKE)

Opioidien lääkkeellisen korvaushoidon arviointi- ja seurantatutkimuksessa (KAKE) haastateltiin potilaita ja henkilökuntaa viidellä klinikalla. Tutkimushanke alkoi vuonna 2008. Tavoitteena oli kerätä ja analysoida tietoa opioidien lääkkeellisen korvaushoidon toteuttamisesta, potilaskunnasta ja potilaiden hoidon etenemisestä. Erityisen kiinnostuksen kohteena oli buprenorfiini-naloksoni-yhdistelmävalmisteen apteekkijakelun toteutumiseen liittyvät tekijät sekä potilaiden elämäntilanteeseen ja hoitoon liittyvät tavoitteet.

Tutkimukseen haastateltiin 74 korvaushoitopotilasta ja lisäksi omahoitajat arvioivat lomakkeella 166 potilaan hoidon tilanteen. Tutkimuksessa myös toteutettiin 5 työntekijöiden ryhmähaastattelua (n=24) ja työntekijät vastasivat lomakekyselyyn (n=36). Tutkimuksen aineistonkeruun ensimmäinen vaihe päättyi vuoden 2009 lopussa. Seurantavaihe on suunnittelun kohteena.

Tutkimusaineistoa on esitelty useissa suomalaisissa ja kansainvälisissä seminaareissa.

Tutkijat: Tuuli Pitkänen, Teemu Kaskela, Jonna Levola ja Jouni Tourunen
 

Julkaisuja

Listauksen korvaushoitoon liittyvistä sekä KAKE-hankkeessa ilmestyneistä julkaisuista löydät tutkimusjulkaisutietokannasta
Julkaisut Korvaushoito
 

 

Julkaisutyyppi: