Olet täälläEtusivu Tutkittua Tutkimusjulkaisut

Tutkimusjulkaisut

Tutkimusjulkaisutietokannassa on A-klinikkasäätiön tutkimusluvan saaneiden ja säätiön tutkijoiden ja tutkimusryhmän töitä päihteisiin, pelaamiseen ja mielenterveysteemaan liittyen. A-klinikkasäätiön hoitotutkimuksen piirissä tehtyjä julkaisuja vuodesta 1993 alkaen ja opinnäytetöitä vuodesta 2008 alkaen. Julkaisut painottuvat A-klinikkasäätiön palveluiden piirissä tehtyyn tai A-klinikkasäätiön tutkijoiden tekemään tutkimukseen.

Hae sanalla tai sanan osalla.
Hae sanalla tai sanan osalla.
Otsikko Tekijä Julkaisumuoto Julkaisuvuosi
Laittomasta opioidikorvaushoidosta päästävä laillisen hoidon piiriin Alho Hannu, Vuori Erkki, Holopainen Antti Muu julkaisu 2007
Valta ja merkitysten tuottaminen korvaushoidossa. Etnografinen tutkimus huumehoitolaitoksesta Weckroth Antti Muu julkaisu 2006
Mihin sääntöjä tarvitaan päihdehoidossa? Weckroth Antti Ammatilliset lehdet 2006
Huumeiden käyttäjän asema ja huumepolitiikan terveystaju Tammi Tuukka, Hurme Toivo Muu julkaisu 2006
Who is the expert? The patient groups and the Finnish substitution treatment policy Tammi Tuukka Muu julkaisu 2006
Huumeiden pistämiseen liittyvä terveysneuvonta edelleen ajankohtaista Partanen Airi, Holopainen Antti, Malin Katja, Ovaska Anne Ammatilliset lehdet 2006
Opioidiriippuvuuden hoito Holopainen Antti Muu julkaisu 2006
Kognitiivisen psykoterapian perusperiaatteet ja käyttö mielialahäiriöissä Holmberg Nils, Kähkönen Seppo Muu julkaisu 2006
Asiakkaiden moniongelmaisuus tuo haasteita lääkkeellisen korvaushoidon psykososiaaliseen kuntoutukseen Harju-Koskelin Outi Ammatilliset lehdet 2006
Naisvankien kuntoutuksen arjessa Granfelt Riitta Muu julkaisu 2006
Paha olla - vankilan sisällä, ulkona, vangin lähellä? Granfelt Riitta Muu julkaisu 2006
"Juttelutuokioita saisi olla enemmän". Akuuttikatkaisuhoitopotilaiden mielipiteitä päihdehoitotyön auttamismenetelmien toteutumisesta Uravuori Anne, Vuorinen Tarja Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2009
Diffusion of public health views on drug policy: The case of needle-exchange in Finland Tammi Tuukka Muu julkaisu 2005
Terveysneuvontapisteissä keskustellaan monista aiheista Jokinen Päivi Muu julkaisu 2005
Huumeperheiden sosiaalinen verkosto ja sosiaalisen tuen kokemuksia päihderiippuvuudesta Jokinen Päivi Muu julkaisu 2005
Treatment of drug addicts Holopainen Antti Muu julkaisu 2005
Providing care for alcohol and drug abuser Holopainen Antti Muu julkaisu 2005
Recognition of alcohol and drug abuse Holopainen Antti Muu julkaisu 2005
Zen, mindfulness ja vaeltava mieli Holmberg Nils Muu julkaisu 2005
Retkahduksen ehkäisy päihdeongelmien hoidossa Holmberg Nils, Kähkönen Seppo Muu julkaisu 2005
Toistuvan masennuksen ehkäisy tietoisuustaitoja hyödyntävällä kognitiivisella psykoterapialla Holmberg Nils Muu julkaisu 2005
Kohti suunnitelmallista yhteistyötä. Vapautuvien vankien palveluverkoston toimivuus Päijät-Hämeen alueella Saarinen Antonina, Sahavirta Anna Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2008
Asiakkaana päihdepalvelujärjestelmässä. Lahtelaisten asiakkaiden kokemuksia päihdepalveluista Lempiäinen Saila Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2008
Buprenorfiini vai metadoni? Asiakkaiden kokemuksia korvaushoidosta Kylmäaho Heli, Matalalampi Sari Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2008
"Otan käyttöön kikka B:n". OSA-toimintamahdollisuuksien itsearviointivälineen soveltuvuus A-klinikan asiakkaiden kotikäynnin tukena Julkunen, J. & Åberg, H. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2008
A-klinikan katkaisuhoidon asiakkaiden kokemuksia A-klinikan ryhmistä Espoon Leppävaarassa Hasanen Sanna Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2008
Muuten ois toisenlaista. Pitkäaikaisasiakkaiden kokemuksia A-klinikalla asioimisesta Virrankoski Lotta Pro gradu -työ 2008
Omahoitajien tulkintoja korvaushoidosta Lindroos Lotta Pro gradu -työ 2008
Naisena päihdehoidossa Kortelainen Merja Pro gradu -työ 2008
Alkoholiriippuvuuden attribuutiot maallikoiden ja päihdehuollon ammattilaisten mukaan Kankaanrinne, L. Pro gradu -työ 2008
Päihdeongelmaisten kokemukset apteekkisopimusjärjestelmästä Ahlstrand Nina Pro gradu -työ 2008
Ottaako päihdehoito huomioon nuoruuden erityislaadun? Weckroth Antti Ammatilliset lehdet 2008
Lääketieteellisessä korvaushoidossa olevien tuetun asumisen ja psykososiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke Salminen L. Muu julkaisu 2008
A developmental approach to alcohol drinking behavior in adulthood: A follow-up study from age 8 to age 42 Pitkänen Tuuli, Kokko Katja, Lyyra Anna-Liisa, Pulkkinen Lea Yliopistollinen/sektoritutkimus 2008
Käsitteellistäminen ja keskeiset työtavat Karila Irma, Holmberg Nils Muu julkaisu 2008
Huumeongelmaisen hoito Holopainen Antti Muu julkaisu 2008
Lääkeaddiktin kohtaaminen vastaanotolla Holopainen Antti Muu julkaisu 2008
Alkoholiriippuvuuden lääkehoito Holopainen Antti Muu julkaisu 2008
Päihteiden käyttäjän hoitoonohjaus Holopainen Antti Muu julkaisu 2008
Päihteiden käytön tunnistaminen Holopainen Antti Muu julkaisu 2008
Alkoholiongelmat Holopainen Antti Muu julkaisu 2008
Drontin tuomio ja psykoterapiatutkimus Holmberg Nils, Lahti Jari Muu julkaisu 2008
Persoonallisuushäiriöt ja dialektinen käyttäytymisterapia Holmberg Nils, Kähkönen Seppo Muu julkaisu 2008
Kognitiivinen psykoterapia Holmberg Nils, Kähkönen Seppo Muu julkaisu 2008
Addiktiot Holmberg Nils Muu julkaisu 2008
Katsaus ongelmapelaamisen ja patologisen pelaamisen hoitoa koskevaan vaikuttavuustutkimukseen: tutkimus on vähäistä ja tulokset epävarmoja Halme Jukka, Tammi Tuukka Muu julkaisu 2008
Osalliseksi omaan elämään - Work out-ohjelma nuoren vangin tukena Granfelt Riitta Muu julkaisu 2008
Ikääntyneiden alkoholin suurkulutuksen tunnistaminen ja hoito Aalto Mauri, Holopainen Antti Muu julkaisu 2008

Sivut