Olet täälläEtusivu Tutkittua Tutkimusjulkaisut

Tutkimusjulkaisut

Tutkimusjulkaisutietokannassa on A-klinikkasäätiön tutkimusluvan saaneiden ja säätiön tutkijoiden ja tutkimusryhmän töitä päihteisiin, pelaamiseen ja mielenterveysteemaan liittyen. A-klinikkasäätiön hoitotutkimuksen piirissä tehtyjä julkaisuja vuodesta 1993 alkaen ja opinnäytetöitä vuodesta 2008 alkaen. Voit hakea julkaisuja sisältöön liittyvän sanahaun, tutkimuksen tekijän, julkaisumuodon ja julkaisuvuoden mukaan. Lisäksi voit hyödyntää sivun oikeassa palkissa olevaa yleistä hakutoimintoa, jossa sanahaku kohdistuu kaikkeen sisältöön. Julkaisut painottuvat A-klinikkasäätiön palveluiden piirissä tehtyyn tai A-klinikkasäätiön tutkijoiden tekemään tutkimukseen.

Hae sanalla tai sanan osalla.
Hae sanalla tai sanan osalla.
Otsikko Tekijä Julkaisumuoto Julkaisuvuosi
Kokemuksen kautta osaamiseen: Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus Rissanen, P. & Puumalainen, J. 2016
Päihdeongelmaisten näkemyksiä raskaana olevien pakkohoidosta Pitkänen, T. & Kaskela, T. 2011
Korvaushoidon kotiannokset ja väärinkäytön riski Pitkänen, T. & Simojoki, K. 2011
"Tie on pitkä ja kivinen". Korvaushoitopotilaiden ajatuksia hoidosta ja elämästä Kaskela, T. & Pitkänen, T. & Tourunen, J. 2011
Työntekijöiden mielipiteitä korvaushoidosta Tourunen, J. & Kaskela, T. & Pitkänen, T. 2012
Päihdehoito laitoksessa on tuloksellista. Mutta uskovatko työntekijät sen? Weckroth, A. 2012
Alkoholiriippuvuus ja elämänlaatu Levola, J. & Pitkänen, T. 2012
Korvaushoidossa on paljon äitejä Pitkänen, T. & Kaskela, T. 2012
Kontrollia, lääkettä vai sosiaalisen kuntoutumisen tukea? Tourunen, J. & Kaskela, T. & Pitkänen, T. 2012
Päihdekuntoutusohjelmat vankilassa- menestystarina? Tourunen, J. & Weckroth, A. & Kaskela, T. 2013
Asiakastiedon kirjaamisella on olennainen merkitys Pitkänen, T. & Kaskela, T. & Inkinen, M. 2013
Lasten huomioon ottaminen päihdehoidossa Pitkänen. T. 2013
Rahapeliongelmaisten tyypittely ja arjen käytännöt Hirschovits-Gerz, T. & Ahonen, J. 2013
Hoito- ja rekisteritietoa päihdehoidon asiakkaista Pitkänen, T. & Kaskela, T. & Tourunen, J. 2013
Huono-osaisuus seuraa monia nuorena päihdehoidossa olleita Hakala, S. & Kaskela, T. & Pitkänen, T. 2014
Vankilassa olleet päihdehuollon asiakkaat Pitkänen, T. & Kaskela, T. 2015
Päihdehoito paransi elämäntilannetta myös mielenterveysasiakkailla Tourunen, J. & Pitkänen, T. 2015
Päihdehoidossa alaikäisenä olleilla suuri riski kuolla nuorena Pitkänen, T. 2015
Eri vuosikymmenillä syntyneet päihdehoidon asiakkaat Pitkänen, T. & Tourunen, J. & Kaskela, T. 2016
Alkoholihaitat hallinnassa työpaikoilla? Bennett, H. & Hakkarainen, P. & Tourunen, J. 2016
Kokemus yhdenvertaisuuden puutteesta ja yksinäisyydestä heikentää asiakastyytyväisyyttä Pitkänen, T. & Tourunen, J. 2016
Continuities in aggressive behavior from childhood to adulthood Pulkkinen, L. & Pitkänen, T. Yliopistollinen/sektoritutkimus 1993
A prospective study on the precursors to problem drinking in young adulthood Pulkkinen, L. & Pitkänen, T. Yliopistollinen/sektoritutkimus 1994
Nuorten aikuisten psyykkiset oireet ja niihin liittyvät tekijät Poikolainen, K., Aalto-Setälä, T., Pitkänen, T., Tuulio-Henriksson, A. & Lönnqvist, J. Yliopistollinen/sektoritutkimus 1997
Problem drinking and psychological well-being: a five-year follow-up study from adolescence to young adulthood Pitkänen, T. Yliopistollinen/sektoritutkimus 1999
Ikääntyvien työntekijöiden elämänmotivaatio Jussila, K., & Pitkänen, T. Yliopistollinen/sektoritutkimus 2002
40+ Erään ikäluokan selviytymistarina Pulkkinen, L., Fyrstén, S., Kinnunen, U., Kinnunen, M-L., Pitkänen, T., & Kokko, K. Yliopistollinen/sektoritutkimus 2003
Contribution of early and adult factors to socioeconomic variation in blood pressure: Thirty-four-year follow-up study of school children Kivimäki, M., Kinnunen, M-L., Pitkänen, T., Vahtera, J., Elovainio, M., & Pulkkinen, L. Yliopistollinen/sektoritutkimus 2004
Age of onset of drinking and the use of alcohol in adulthood: a follow-up study from age 8-42 for females and males Pitkänen, T., Lyyra, A L., & Pulkkinen, L. Yliopistollinen/sektoritutkimus 2005
Genetic and environmental influences on the age of onset and continuation of smoking and drinking Dick, D.M, Barman, S., Pitkänen, T. & Pulkkinen, L. Yliopistollinen/sektoritutkimus 2006
Päihdekuntoutus välttämätön osa vankeinhoitoa Tourunen, Jouni 2001
Euridice - työpaikan päihdeohjelmia italialaisittain Tourunen, Jouni 2001
Terapeuttinen hoitoyhteisö vankilassa Tourunen, Jouni 2001
Järvenpään sosiaalisairaalan potilaspalaute 2001: Nuoret ja huumeongelmaiset ensi kertaa muita tyytyväisempiä hoitoonsa Tourunen, Jouni 2002
Järvenpään sosiaalisairaalan potilaiden mielipiteitä saamastaan hoidosta vuonna 2001 Tourunen, Jouni 2002
Vankiloiden sosiaalinen rakenne ja konfliktitilanteet Tourunen, Jouni 2002
Kohti kognitiivista yhteisöhoitoa? Helsingin vankilan päihteettömän osaston arviointi- ja kehittämistutkimus Tourunen, J. & Perälä, J. 2004
Järvenpään sosiaalisairaalan potilaiden mielipiteitä saamastaan hoidosta vuonna 2003 sekä yhteenveto vuosien 2001-2003 aineistosta Tourunen, Jouni 2004
Asiakkaiden kokemus päihdehoidon palveluista ja elämäntilanteestaan Pitkänen T. & Tourunen J. Järjestötutkimus 2015
Alcohol drinking behavior and its developmental antecedents Pitkänen, T. Väitöskirja 2006
Tietotekniikan käyttö lääketieteen opetuksessa: valtakunnallinen projekti uuden teknologian mahdollisuuksista Osa 2: Opiskelijat Wangel, M., Slotte, V., Simojoki, K., Lonka, K. & Lehtinen, E. 2000
Tietotekniikan käyttö lääketieteen opetuksessa: valtakunnallinen projekti uuden teknologian mahdollisuuksista Osa 1: Opettajat Slotte, V. & Wangel, M. & Simojoki, K. & Lonka, K. & Lehtinen, E. 2000
Final report on the evaluation of the faculty of medicine: evaluation of the quality of education and the degree programmes of the University of Helsinki Alaluusua, S., Heasman, P., Hervonen, H., Kuusi, T., Lonka, K., Louhiala, P., Lähdeoja, T., Pettersson, T., Pyörälä, E., Rautelin, H. I., Ruotoistenmäki, J., Sajantila, A., Salaspuro, M., Siimes, M., Simojoki, K. & Virtanen, I. 2003
Targeted Nalmefene With Simple Medical Management in the Treatment of Heavy Drinkers: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Multicenter Study Karhuvaara, Sakari & Simojoki, Kaarlo & Virta, Antti & Rosberg, Markus & Löyttyniemi, Eliisa & Nurminen, Tommi & Kallio, Antero & Mäkelä, Rauno 2007
A retrospective evaluation of patients switched from buprenorphine (Subutex) to the buprenorphine/naloxone combination (Suboxone) Simojoki, K. & Vorma, H. & Alho, H. 2008
Urine Labelling Marker System for Drug Testing Improves Patient Compliance Simojoki, K. & Alho, H. 2010
Bioavailability of Buprenorphine from Crushed and Whole Buprenorphine (Subutex) Tablets Kaarlo Simojoki, Pirjo Lillsundeb, Nicholas Lintzerisd, Hannu Alho 2010
Designer drugs in Finland Tacke U, den Hollander B, Simojoki K, Korpi ER, Pihlainen K, Alho H. 2011
Hukkaammeko korvaushoidon mahdollisuudet? Simojoki, K., Pentikäinen, H., Vuori, E. & Fabritius, C. 2012
Opioidit pitkäaikaisen kivun hoidossa Juha Nevantaus, Kaarlo Simojoki, Katri Hamunen, Tarja Heiskanen, Eija Kalso 2013

Sivut