Olet täälläEtusivu Tutkittua Tutkimusjulkaisut

Tutkimusjulkaisut

Tutkimusjulkaisutietokannassa on A-klinikkasäätiön tutkimusluvan saaneiden ja säätiön tutkijoiden ja tutkimusryhmän töitä päihteisiin, pelaamiseen ja mielenterveysteemaan liittyen. A-klinikkasäätiön hoitotutkimuksen piirissä tehtyjä julkaisuja vuodesta 1993 alkaen ja opinnäytetöitä vuodesta 2008 alkaen. Julkaisut painottuvat A-klinikkasäätiön palveluiden piirissä tehtyyn tai A-klinikkasäätiön tutkijoiden tekemään tutkimukseen.

Hae sanalla tai sanan osalla.
Hae sanalla tai sanan osalla.
Otsikko Tekijä Julkaisumuoto Julkaisuvuosilajittele laskevasti
Knowledge-based Governance of Local Security Through Common Situational Awareness Partanen, T. Pro gradu -työ
Continuities in aggressive behavior from childhood to adulthood Pulkkinen, L. & Pitkänen, T. Yliopistollinen/sektoritutkimus 1993
A prospective study on the precursors to problem drinking in young adulthood Pulkkinen, L. & Pitkänen, T. Yliopistollinen/sektoritutkimus 1994
Problem drinking and psychological well-being: a five-year follow-up study from adolescence to young adulthood Pitkänen, T. Yliopistollinen/sektoritutkimus 1999
40+ Erään ikäluokan selviytymistarina Pulkkinen, L., Fyrstén, S., Kinnunen, U., Kinnunen, M-L., Pitkänen, T. & Kokko, K. Yliopistollinen/sektoritutkimus 2003
Kohti kognitiivista yhteisöhoitoa? Helsingin vankilan päihteettömän osaston arviointi- ja kehittämistutkimus Tourunen, J. & Perälä, J. Yliopistollinen/sektoritutkimus 2004
Contribution of early and adult factors to socioeconomic variation in blood pressure: Thirty-four-year follow-up study of school children Kivimäki, M., Kinnunen, M-L., Pitkänen, T., Vahtera, J., Elovainio, M. & Pulkkinen, L. Yliopistollinen/sektoritutkimus 2004
Retkahduksen ehkäisy päihdeongelmien hoidossa Holmberg Nils, Kähkönen Seppo Muu julkaisu 2005
Zen, mindfulness ja vaeltava mieli Holmberg Nils Muu julkaisu 2005
Elämä on pysähtynyt keinu. Tutkimus ikääntyneistä A-klinikan asiakkaista ja heidän asiakkuudestaan Suhonen Heikki Muu julkaisu 2005
Recognition of alcohol and drug abuse Holopainen Antti Muu julkaisu 2005
Providing care for alcohol and drug abuser Holopainen Antti Muu julkaisu 2005
Treatment of drug addicts Holopainen Antti Muu julkaisu 2005
Huumeperheiden sosiaalinen verkosto ja sosiaalisen tuen kokemuksia päihderiippuvuudesta Jokinen Päivi Muu julkaisu 2005
Terveysneuvontapisteissä keskustellaan monista aiheista Jokinen Päivi Muu julkaisu 2005
Kun lapsi saa yrittämään kuiville. Huumeongelmaisten vanhempien hoidossa tavoitteena kasvaminen vanhemmuuteen Launonen Mervi, Mansnérus Eija Muu julkaisu 2005
Diffusion of public health views on drug policy: The case of needle-exchange in Finland Tammi Tuukka Muu julkaisu 2005
Potilaita hoitoon lähettävien hoitoyksiköiden työntekijöiden mielipiteitä Järvenpään sosiaalisairaalan hoidosta Tourunen Jouni Muu julkaisu 2005
Age of onset of drinking and the use of alcohol in adulthood: a follow-up study from age 8-42 for females and males Pitkänen, T., Lyyra, A L. & Pulkkinen, L. Yliopistollinen/sektoritutkimus 2005
Toistuvan masennuksen ehkäisy tietoisuustaitoja hyödyntävällä kognitiivisella psykoterapialla Holmberg Nils Muu julkaisu 2005
Alcohol drinking behavior and its developmental antecedents Pitkänen, T. Väitöskirja 2006
Genetic and environmental influences on the age of onset and continuation of smoking and drinking Dick, D.M, Barman, S., Pitkänen, T. & Pulkkinen, L. Yliopistollinen/sektoritutkimus 2006
Paha olla - vankilan sisällä, ulkona, vangin lähellä? Granfelt Riitta Muu julkaisu 2006
Naisvankien kuntoutuksen arjessa Granfelt Riitta Muu julkaisu 2006
Asiakkaiden moniongelmaisuus tuo haasteita lääkkeellisen korvaushoidon psykososiaaliseen kuntoutukseen Harju-Koskelin Outi Ammatilliset lehdet 2006
Kuppi Kafkaa ja lasillinen Joycea Holmberg Nils Muu julkaisu 2006
Zen ja psykoterapia - kadonnutta nykyhetkeä etsimässä Holmberg Nils Muu julkaisu 2006
Kognitiivisen psykoterapian perusperiaatteet ja käyttö mielialahäiriöissä Holmberg Nils, Kähkönen Seppo Muu julkaisu 2006
Opioidiriippuvuuden hoito Holopainen Antti Muu julkaisu 2006
"Mä käytän subua, että pysyn terveenä ja pystyn toimimaan". Käyttäjän kokemuksia ja näkemyksiä buprenorfiinin käytöstä Malin Katja, Holopainen Antti, Tourunen Jouni Muu julkaisu 2006
Huumeiden pistämiseen liittyvä terveysneuvonta edelleen ajankohtaista Partanen Airi, Holopainen Antti, Malin Katja, Ovaska Anne Ammatilliset lehdet 2006
Riski-tutkimus 2000 - 2003. Pistämällä huumeita käyttävien seurantatutkimus Partanen Airi, Malin Katja, Perälä Riikka, Harju-Koskelin Outi, Holopainen Antti, Holmström Pekka, Brummer-Korvenkontio Henrikki Muu julkaisu 2006
Who is the expert? The patient groups and the Finnish substitution treatment policy Tammi Tuukka Muu julkaisu 2006
Huumeiden käyttäjän asema ja huumepolitiikan terveystaju Tammi Tuukka, Hurme Toivo Muu julkaisu 2006
Mihin sääntöjä tarvitaan päihdehoidossa? Weckroth Antti Ammatilliset lehdet 2006
Valta ja merkitysten tuottaminen korvaushoidossa. Etnografinen tutkimus huumehoitolaitoksesta Weckroth Antti Muu julkaisu 2006
Potilaspalaute 2005. Järvenpään sosiaalisairaalan potilaiden hoidostaan antamaa palautetta vuonna 2005 sekä vertailua aikaisempien vuosien aineistoon Weckroth Antti, Koukkari Matti, Tourunen Jouni Muu julkaisu 2006
10-vuotiaan Vinkin menestystarina Holopainen Antti Muu julkaisu 2007
Mihin opiaattiriippuvaisten korvaushoidoilla pyritään? Opiaattiriippuvaisten korvaushoidon tarkastelua suomalaisen huumepolitiikan käytännön työntekijöiden ja potilaiden näkökulmista Koivisto Mia-Veera Yliopistollinen/sektoritutkimus 2007
Toiminnallisen hoidon kehittämisprojekti 4/2004 - 2/2007 Laurila Tanja Yliopistollinen/sektoritutkimus 2007
Teatteri ILMIÖ. Se ois ihan jees - esityksellinen tutkielma Verkko-projektin tukemista ihmisistä Mehto Katri Muu julkaisu 2007
Kunta-asiakaspalaute 2006 Martiskainen Hanna Yliopistollinen/sektoritutkimus 2007
Nervin seksuaaliterveysprojekti Ovaska Anne, Nyberg Mia, Kivimäki Ilkka, Järventie Juuso Muu julkaisu 2007
Oma koti kullan kallis - myös korvaushoidossa Salminen Leena Muu julkaisu 2007
Medicalising prohibition. Harm reduction in Finnish and international drug policy Tammi Tuukka Yliopistollinen/sektoritutkimus 2007
Drug-related harm according to opiate users on buprenorphine treatment Weckroth Antti Muu julkaisu 2007
Mitä merkitsee "psykososiaalinen" päihdehoidossa? Weckroth Antti Muu julkaisu 2007
Targeted Nalmefene With Simple Medical Management in the Treatment of Heavy Drinkers: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Multicenter Study Karhuvaara, S., Simojoki, K., Virta, A., Rosberg, M., Löyttyniemi, E., Nurminen, T., Kallio, A. & Mäkelä, R. Muu julkaisu 2007
Laittomasta opioidikorvaushoidosta päästävä laillisen hoidon piiriin Alho Hannu, Vuori Erkki, Holopainen Antti Muu julkaisu 2007
Abuse liability of buprenorphine-naloxone tablets in untreated IV drug users Alho Hannu, Sinclair David, Vuori Erkki, Holopainen Antti Muu julkaisu 2007

Sivut