Olet täälläEtusivu Tutkittua Tutkimusjulkaisut

Tutkimusjulkaisut

Tutkimusjulkaisutietokannassa on A-klinikkasäätiön tutkimusluvan saaneiden ja säätiön tutkijoiden ja tutkimusryhmän töitä päihteisiin, pelaamiseen ja mielenterveysteemaan liittyen. A-klinikkasäätiön hoitotutkimuksen piirissä tehtyjä julkaisuja vuodesta 1993 alkaen ja opinnäytetöitä vuodesta 2008 alkaen. Voit hakea julkaisuja sisältöön liittyvän sanahaun, tutkimuksen tekijän, julkaisumuodon ja julkaisuvuoden mukaan. Lisäksi voit hyödyntää sivun oikeassa palkissa olevaa yleistä hakutoimintoa, jossa sanahaku kohdistuu kaikkeen sisältöön. Julkaisut painottuvat A-klinikkasäätiön palveluiden piirissä tehtyyn tai A-klinikkasäätiön tutkijoiden tekemään tutkimukseen.

Hae sanalla tai sanan osalla.
Hae sanalla tai sanan osalla.
Otsikko Tekijä Julkaisumuoto Julkaisuvuosi
Sisarukseni käyttää huumeita - Vertaistuki Päihdelinkin keskustelufoorumilta Lotta Karvonen Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2019
Toimintakyvyn ylläpitäminen on tärkeää Pitkänen, Tuuli Ammatilliset lehdet 2019
C-hepatiitin hoito opioidikorvaushoidon yhteydessä onnistuu Häkkinen, Margareeta, Tourunen, Jouni, Pitkänen, Tuuli, Vouti, Sauli & Simojoki, Kaarlo Ammatilliset lehdet 2019
Associations between self-rated health, quality of life and symptoms of depression among Finnish inpatients with alcohol and substance use disorders Jonna Levola, Saana Eskelinen, Tuuli Pitkänen Yliopistollinen/sektoritutkimus 2019
PÄIHDEPALVELUT KYMENLAAKSOSSA A-klinikan laitoshoidon asiakkaiden kokemuksia uudistetussa palvelukokonaisuudessa Irma Jäppinen Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2019
Pitkälle kuntoutuneet opioidikorvaushoidossa – toimijuusnäkökulma Elsa Pingoud Pro gradu -työ 2019
Sosiaalinen tuki ja toimijuuden rakentuminen alkoholiongelmaisten perheiden nuorten aikuisten elämänkokemuksissa Päivi Jämsä Pro gradu -työ 2019
Palkkioiden merkitys vertaisille ja kokemusasiantuntijoille Timo Ilomäki Järjestötutkimus 2019
Lapsen huumeiden käytön vaikutukset vanhemman elämään Neea Myllyniemi Pro gradu -työ 2019
Kokemusasiantuntijat A-Klinikalla - Asiakkaat kertovat Miia Tapio, Karoliina Nurminen ja Janika Kirveennummi Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2019
Tampereen huumehoidon kynnykset ja oikeudenmukaiset laitoskuntoutukseen pääsyn kriteerit Otto Vaattovaara ja Elmo Vartiainen Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2019
Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaan osallistuvien koherenssin tunne. Jukka Valkonen & Heli Ringbom Järjestötutkimus 2018
Päihteiden käytön ja päihteettömyyden merkitykset järjestökyselyn vastaajien kuvaamina Lea Perttilä Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2019
”Kaikki toteutunut kuin unelma”. Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia järjestötoimintaan osallistumisesta. Inna Tolonen Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2019
Järjestöt hyvinvoinnin, osallisuuden ja kohtaamisen mahdollistajina. MIPA -tutkimustulosten yhteenvetoa. Jouni Tourunen, Sari Jurvansuu, Tuuli Pitkänen, Päivi Rissanen, Jouni Puumalainen, Jukka Valkonen, Timo Ilomäki, Elina Mäenpää, Lotta Hautamäki, Karita Kammonen, Noora Nieminen, Heli Ringbom, Mirka Elovainio, Suvi Jokelainen, Jiri Sironen, Timo Glad & Juk Järjestötutkimus 2019
Päihde- ja mielenterveysyhdistysten rahoitus ja siihen liittyvät haasteet. Sari Jurvansuu Järjestötutkimus 2019
Kolmannen sektorin autonomia. Päihde- ja mielenterveysyhdistysten johdon näkemyksiä rahoittajaohjauksesta. Sari Jurvansuu & Noora Nieminen Järjestötutkimus 2019
Huumori hyvinvoinnin edistäjänä. Jukka Valkonen Järjestötutkimus 2019
Yhdeksän vinkkiä : MDMA:n haittoja vähentävän video-oppaan pilotointi Behm, Jami Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2018
Läheinen tarvitsee tukea jaksaakseen Pitkänen, Tuuli Ammatilliset lehdet 2019
Longitudinal properties of the PARADISE24fin questionnaire in treatment of substance use disorders Cabello, M., de la Fuente, J., Ayuso Mateos JL & Pitkänen, T. Yliopistollinen/sektoritutkimus 2019
Yhteisöllisyyden merkitys haittoja vähentävässä korvaushoidossa Aleksi Tapola Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2019
Pistämällä huumeita käyttävän asiakkaan hyvinvointi Hiljanen, Ulla Pro gradu -työ 2018
"Haaveestani tehdä hyvää en ole luopunut”. Vapaaehtoistoimintaan liittyvät merkitykset mielenterveys- ja päihdejärjestöissä. Rissanen, P. & Jurvansuu, S. Järjestötutkimus 2018
Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden väsymisen ja uupumisen tunteet. Jurvansuu, S. & Rissanen, P. Järjestötutkimus 2018
Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan laajuus päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä ja yhdistysten toimijoille tarjoama tuki Jurvansuu, S. & Rissanen, P. Järjestötutkimus 2018
Vapaaehtoisten mielen hyvinvointi ja sitä edistävät tekijät Ringbom, H. & Valkonen, J. Järjestötutkimus 2018
Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaan osallistuvien koherenssin tunne Valkonen, J. & Ringbom, H. Järjestötutkimus
Tartuntatautitietoutta huumeiden käyttäjille: kokemuksia Street -hankkeesta 2015 -2016. Jokelainen, S., Holm, M., Ahonen J. & Pitkänen, T Järjestötutkimus 2018
Jaettu osaaminen siivittää päihdetyötä matalan kynnyksen palvelussa: tutkimus ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden yhteistyöstä Määttänen, Kimmo Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2018
Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta päihdetyössä työntekijöiden näkökulmasta Mäki, Ilona Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2018
Kokemuksia Turun A-klinikan peliriippuvaisten ryhmästä Palmberg, Marjaana Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2018
A-klinikka Oy, Kuntoutumiskeskus, Kouvolan perhe- ja läheisyhteistyön kehittäminen Ahlqvist-Rakkolainen, Satu & Grönholm, Merja Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2018
Opiaattivieroitusoireiden lääkkeetön hoito: ohjausmateriaalin tuottaminen lääkkeettömistä hoitovaihtoehdoista Ikonen, Katja & Järvinen, Marika Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2015
Osallisuutta arkeen – menetelmäkansion laatiminen, osallistava ja yhteisöllinen näkökulma päihdehoitotyöhön päihdetyön asumisyksikössä Sarkkola, Sanna Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2018
Lääkkeiden päihdekäyttö ja opioidiepidemia Ryhänen, Sanni Pro gradu -työ 2018
Päihdelinkin neuvontapalvelu: Opioidit, bentsodiatsepiinit ja vieroitus korostuvat lääkekysymyksissä Ryhänen, S., Laitinen K. & Karttunen N. Ammatilliset lehdet 2018
Lopetetaan yhdessä -Huumeiden käyttäjien toisilleen antama vertaistuki päihdelinkin keskustelualueella Kykkänen, Jonna Kandidaatin tutkielma 2018
Identifying psychosocial difficulties of inpatients with substance use disorders: evaluation of the usefulness of the PARADISE24 for clinical practise Tuuli Pitkänen, Jonna Levola, Javier de la Fuente & Maria Cabello Yliopistollinen/sektoritutkimus 2018
Validity of the PARADISE24 questionnaire in people with substance use disorders: A measure to assess psychosocial difficulties de la Fuente, Javier, Cabello, Maria, Levola, Jonna, Caballero, Francisco Fèlix, Ayuso-Mateos, Josè Luis & Pitkänen, Tuuli Yliopistollinen/sektoritutkimus 2018
Opioidikorvaushoidossa olevien naisasiakkaiden opiskeluhistorian huomioiminen kuntoutuksessa: Haastattelututkimus Hinkkanen, Jenni; Mäkelä, Mari Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2018
Varjoista valoon –tarinoita riippuvuudesta Siitari, Taija Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2018
Läheisverkoston yhteistyö -mallin tarpeen kartoitus katkaisu- ja vieroitushoitoon Väisänen, Suvi Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2017
Kuntouttavan ryhmätoiminnan kehittäminen: Päihdekuntoutuksen asiakkaiden ja työntekijöiden näkemyksiä Mikkola, Anne Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2017
Nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisy ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden näkökulmasta Honkanen, M.; Kortet, A. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2018
Toivo ja selviytyminen alkoholiriippuvaisten naisten tarinoissa Tolonen, V. Pro gradu -työ 2018
Toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut Wahlbeck, K., Hietala, O., Kuosmanen, L., McDaid, D., Mikkonen, J., Parkkonen, J., Reini, K., Salovuori, S. & Tourunen, J. Muu julkaisu 2018
Suositellut ehkäisyvalmisteet : Runsaasti päihteitä käyttävän naisen raskauden ehkäisy Koskinen, Laura Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2018
Alaikäisen päihteiden käyttäjän hoitopolku Hämeenlinnassa Heino, Emmi; Haanperä, Aurora Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2017
Nuoren toimijuus vanhempien päihdeongelman ja lähisuhdeväkivallan läheisyydessä : modaliteettianalyysi nuorten kirjoituksista Varjomaailma -internetsivustolla Taskinen, Anna Pro gradu -työ 2016

Sivut