Olet täälläEtusivu Tutkittua Tutkimusjulkaisut

Tutkimusjulkaisut

Tutkimusjulkaisutietokannassa on A-klinikkasäätiön tutkimusluvan saaneiden ja säätiön tutkijoiden ja tutkimusryhmän töitä päihteisiin, pelaamiseen ja mielenterveysteemaan liittyen. A-klinikkasäätiön hoitotutkimuksen piirissä tehtyjä julkaisuja vuodesta 1993 alkaen ja opinnäytetöitä vuodesta 2008 alkaen. Voit hakea julkaisuja sisältöön liittyvän sanahaun, tutkimuksen tekijän, julkaisumuodon ja julkaisuvuoden mukaan. Lisäksi voit hyödyntää sivun oikeassa palkissa olevaa yleistä hakutoimintoa, jossa sanahaku kohdistuu kaikkeen sisältöön. Julkaisut painottuvat A-klinikkasäätiön palveluiden piirissä tehtyyn tai A-klinikkasäätiön tutkijoiden tekemään tutkimukseen.

Hae sanalla tai sanan osalla.
Hae sanalla tai sanan osalla.
Otsikko Tekijä Julkaisumuoto Julkaisuvuosi
”Narkomaaninkin silmissä kun sä oot asunnoton, sä oot jo tosi huono” : asunnottomuus naiserityisestä näkökulmasta Lehtovaara Jenni Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2020
Huumeiden käyttöhuone – uhka vai mahdollisuus: Tampereen päihdepalveluissa työskentelevien ammattilaisten ajatuksia käyttöhuoneen mahdollisuuksista Tampereella Kuvasto, Karoliina & Lentonen, Camilla Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2021
Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus päihderiippuvuuden vaikutuksista läheisiin. Läheisten kokemukset itsestään ja elämäntilanteestaan Pennanen Silja Pro gradu -työ 2021
Research in the spirit of conviviality. Expanding the boundaries of participation Hanninen Elina Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2020
Tiedolla johtamisen valmiudet ja haasteet päihde- ja mielenterveysjärjestöissä Hiltunen Kimmo, Ketola Kristian & Vikkula Hanne Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2020
Päihteiden varjostamien perhekokemusten tuottamat merkitykset läheissuhteisiin Markkula Miia Pro gradu -työ 2020
Opioidikorvaushoidossa olevien potilaiden kuvaus toivosta Kurki Heli Pro gradu -työ 2020
K-klinikan asiakkaiden ja hoitohenkilökunnan välinen kohtaaminen päivystyshoidossa Riipi Jani Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2020
Haittoja vähentävä päihdetyö : Huumeidenkäyttäjien mielipiteet ainetunnistuspalvelusta Toikka Tanja & Manninen Meri-Tuulia Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2020
Requirements for a behaviour change application for alcohol intervention and reduction Riekki Johannes Pro gradu -työ 2020
Alkoholia ongelmallisesti käyttävien puolisoiden selviytymiskeinot arjessa - selontekoja selviytymiskeinoista Hakkarainen Mari Pro gradu -työ 2019
Tunne yhteyttä - Päihderiippuvaisen vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukeminen toiminnallisilla menetelmillä Kapanen Kati & Uusimäki Eevi Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2019
Huumetyön muuttuvat kasvot : Uusien psykoaktiivisten aineiden lisääntyminen ja vaikutukset haittoja vähentävään työhön Mäenpää Inka Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2019
Lääkäreille suunnatun verkkokurssin pilotointi sairaanhoitajaopiskelijoille Lappalainen Erika Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2019
Persistent offenders and adolescence-limited offenders: Differences in life-courses Pulkkinen Lea, Fadjukoff Päivi, Pitkänen Tuuli Yliopistollinen/sektoritutkimus 2020
Lasten kokemuksia läheisten päihteiden käytöstä : Näkökulmana päihdeasennekysely & lasinen lapsuus Dadi, Ali & Karjalainen, Pekka Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2020
A-klinikkasäätiön matalan kynnyksen sähköisiin palveluihin ohjautumisen kehittäminen Angervo Katja Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2020
Vuorovaikutus osallisuuden lähtökohtana: Osallisuutta edistävät tekijät opioidikorvaushoidossa hanketyöntekijän näkökulmasta Köntti Irina Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2019
”Kaikessa yksinkertaisuudessaan, onhan toi vetäminen ihan tosi yksinäistä ja tyhjää hommaa" : Naisten kokemuksia yksinäisyydestä ja päihteiden käytöstä Aspelin Eeva & Koivisto Mari Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2020
Turun metamfetamiiniverkosto ja ehkäisevä päihdetyö Jalo Niina Muu julkaisu 2018
Huumeidenkäyttäjät apteekkien asiakkaina vuonna 2014 Savolainen Kati & Partanen Airi Muu julkaisu 2015
Kirjallinen ohjeistus korvaushoitoasiakasta palveleville tahoille Elgland Eveliina & Halonen Sara Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2018
Kuvataideterapeuttinen menetelmä rahapeliongelmaisten ryhmähoidossa Suovanen Tero-Petri Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2018
Päihdekuntoutujan näkemyksiä läheisten osallistumisesta kuntoutusprosessiin Honkanen Annu, Huttunen Satu & Karoskoski Ilona Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2018
Toimintakyvyn arviointimenetelmien käytön ja arkityön tasapainottelua kotiin vietävissä palveluissa Räsänen, Jenni-Mari Yliopistollinen/sektoritutkimus 2019
Opioidiriippuvuuden korvaushoidon raja – korvaushoitoyksiköiden työntekijöiden käsityksiä korvaushoidon rajautumisesta kuntouttavaan ja haittoja vähentävään hoitomuotoon Kiistala, Mirjami Pro gradu -työ 2017
Sosiaalinen tuki osana verkkovuorovaikutusta: keskusteluanalyysi internet-keskusteluryhmä Kuivaushuoneen keskusteluista Makkonen, Joonas Pro gradu -työ 2018
"Se tekee oikeesti niin hyvää päälle" : Asiakkaiden ja työntekijöiden ajatuksia liikunnan merkityksestä osana huumevieroitusta Tampereen kuntoutumiskeskuksessa Parkkinen, Veera Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2015
Esite C-Hepatiitista Verkko-Vinkki - Hankkeelle Noora Haapala, Tiina Martin ja Tiina Muukka Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2018
Mortality of treatment-seeking men and women with alcohol, opioid or other substance use disorders – A register-based follow-up study. Pitkänen, T., Kaskela, T. & Levola, J. Yliopistollinen/sektoritutkimus 2020
Päihde- ja mielenterveystyön yhdistäminen: sektorirajat ylittävä toiminta päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä. Jurvansuu Sari & Rissanen Päivi. Järjestötutkimus 2017
Tutkimustiedon hyödyntäminen järjestötoiminnassa – esimerkkinä A-Kiltojen Liitto ry. Nieminen, Noora & Jurvansuu, Sari Järjestötutkimus 2017
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen järjestölähtöisessä päihde- ja mielenterveystyössä. Valkonen, Jukka Järjestötutkimus 2017
Huumori hyvinvoinnin edistäjänä Valkonen, Jukka Järjestötutkimus 2019
Rakkautta, vihaa, pelkoa ja toivoa - mielenterveys- ja päihdeomaisten tunteet läheistään kohtaan. Ringbom, Heli & Jurvansuu, Sari Järjestötutkimus 2019
”Haluan olla hyödyllinen ja aktiivinen yhteisön ja yhteiskunnan jäsen”. Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan suhde mielenterveys- ja päihdekuntoutujien hyvinvointiin. Rissanen, Päivi & Jurvansuu, Sari Järjestötutkimus 2019
Toimijoiden osallistuminen ja aktiivisen kansalaisuuden tukeminen päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä. Jurvansuu, Sari Järjestötutkimus 2019
Yleisen hyvinvoinnin parantaminen edistävän ja ehkäisevän työn ytimessä. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen työntekijöiden kuvauksia työstään. Ringbom, Heli Järjestötutkimus 2019
Mielenterveys- ja päihdeomaisten saama sosiaalinen tuki ja sen yhteydet mielen hyvinvointiin. Jurvansuu, Sari & Ringbom, Heli Järjestötutkimus 2020
Pilot Project for the Treatment of Chronic Hepatitis C with Direct-Acting Antivirals among Patients Receiving Opioid Agonist Therapy in Finland. Tourunen, Jouni, Häkkinen, Margareeta, Pitkänen, Tuuli & Simojoki, Kaarlo Yliopistollinen/sektoritutkimus 2019
Päihdekuntoutusohjelmat vankilassa – Historiallinen katsaus sekä ohjaajien ja vankien kokemukset. Jouni Tourunen, Teemu Kaskela ja Antti Weckroth Yliopistollinen/sektoritutkimus 2019
Sisarukseni käyttää huumeita - Vertaistuki Päihdelinkin keskustelufoorumilta Lotta Karvonen Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2019
Toimintakyvyn ylläpitäminen on tärkeää Pitkänen, Tuuli Ammatilliset lehdet 2019
C-hepatiitin hoito opioidikorvaushoidon yhteydessä onnistuu Häkkinen, Margareeta, Tourunen, Jouni, Pitkänen, Tuuli, Vouti, Sauli & Simojoki, Kaarlo Ammatilliset lehdet 2019
Associations between self-rated health, quality of life and symptoms of depression among Finnish inpatients with alcohol and substance use disorders Jonna Levola, Saana Eskelinen, Tuuli Pitkänen Yliopistollinen/sektoritutkimus 2019
PÄIHDEPALVELUT KYMENLAAKSOSSA A-klinikan laitoshoidon asiakkaiden kokemuksia uudistetussa palvelukokonaisuudessa Irma Jäppinen Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2019
Pitkälle kuntoutuneet opioidikorvaushoidossa – toimijuusnäkökulma Elsa Pingoud Pro gradu -työ 2019
Sosiaalinen tuki ja toimijuuden rakentuminen alkoholiongelmaisten perheiden nuorten aikuisten elämänkokemuksissa Päivi Jämsä Pro gradu -työ 2019
Palkkioiden merkitys vertaisille ja kokemusasiantuntijoille Timo Ilomäki Järjestötutkimus 2019
"Se on se loppuuks tää joskus": Lapsen huumeiden käytön vaikutukset vanhemman elämään Neea Myllyniemi Pro gradu -työ 2019

Sivut