Olet täälläEtusivu Tutkittua Tutkimusjulkaisut

Tutkimusjulkaisut

Tutkimusjulkaisutietokannassa on A-klinikkasäätiön tutkimusluvan saaneiden ja säätiön tutkijoiden ja tutkimusryhmän töitä päihteisiin, pelaamiseen ja mielenterveysteemaan liittyen. A-klinikkasäätiön hoitotutkimuksen piirissä tehtyjä julkaisuja vuodesta 1993 alkaen ja opinnäytetöitä vuodesta 2008 alkaen. Julkaisut painottuvat A-klinikkasäätiön palveluiden piirissä tehtyyn tai A-klinikkasäätiön tutkijoiden tekemään tutkimukseen.

Hae sanalla tai sanan osalla.
Hae sanalla tai sanan osalla.
Otsikko Tekijä Julkaisumuoto Julkaisuvuosi
Naiserityisyyden toteutuminen naisten asumispoluilla ja heille suunnatuissa asunnottomuustyön palveluissa kolmannen sektorin työntekijöiden tulkitsemana Rännäli, Eva Pro gradu -työ 2021
Kuntodoping-terveysneuvontapalvelu Askola, Joni Pro gradu -työ 2019
Päihdemaailmasta yhteyteen: Kanssasisaret-ryhmänohjaajan opas asunnottomuutta kokeneiden nuorten naisten toipumisen tukena Elovirta Katariina, Lehtinen Iidasofia, Manninen Jenny & Sulonen Nita Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2021
Palveluohjauksen malli A-klinikka Oy:n Vieroitushoitoyksiköissä Sjöberg, Kerttu Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2021
Terveydentilan yhteydet kokemuksiin poikkeustilasta – verkkokysely sote-järjestöjen tavoittamille ihmisille valmiuslain aikana Helfer Alix, Laine Riku, Uusimäki Virvatuli & Pitkänen Tuuli Järjestötutkimus 2021
Psychosocial difficulties and treatment retention in inpatient detoxification programmes Levola Jonna, Aranko Arno & Pitkänen Tuuli Muu julkaisu 2021
”Olen parempi isä omille lapsille kuin oma isä oli minulle" Verkkoryhmästä vertaistukea isyyteen Kaisa Ovaskainen Pro gradu -työ 2021
Association between the discontinuation of substance use inpatient treatment and the risk of committing a crime leading to imprisonment: A Finnish registry‐based 5‐year follow‐up Kaskela, Teemu & Pitkänen, Tuuli Yliopistollinen/sektoritutkimus 2021
Rikosseuraamusten yhteys päihdehoidon asiakkaiden kuolleisuuteen ja kuolinsyihin Laine, Riku Pro gradu -työ 2021
Järjestöt toimintakyvyn tukijoina poikkeusoloissa Helfer, A., Uusimäki, V. & Pitkänen, T. Järjestötutkimus 2021
Neljä vinkkiä etäkohtaamisiin. Kaskela, T., Jurvansuu, S. & Tourunen, J. Järjestötutkimus 2020
Miten korona on vaikuttanut päihde- ja mielenterveysjärjestöjen matalan kynnyksen toimintaan? Kaskela, T., Jurvansuu, S. & Tourunen, J. 2020
Järjestöt toimivat myös poikkeusaikana. Tutkimustietoa koronapoikkeustilan vaikutuksista järjestöjen toimintaan. Jurvansuu, S., Kaskela, T. & Tourunen, J. Järjestötutkimus 2020
Rikosseuraamusyksiköiden päihdeasiakkaiden tausta, päihteidenkäyttö ja heille annetut palvelut Kuussaari, K., Tourunen, J., Knuuti, U., Lind, H. & Ämmälä, A-J. Yliopistollinen/sektoritutkimus 2017
Huumausaineiden todellinen sisältö ja tiedon vaikutus käyttöpäätöksiin jäämänäytetutkimuksen valossa Järvelin, R., Nahkuri, J., Kankaanpää, A., Gunnar, T., Kajos, M. & Kaskela, T. Järjestötutkimus 2019
Kokemusasiantuntijuus ja kohtaamisen mahdollisuudet verkossa – katsaus KokeNet -neuvontapalvelun viestiketjuihin Järvelin, R. Järjestötutkimus 2019
Katsaus helsinkiläiseen kaupunkiköyhyyteen ja kaupunkiköyhyystutkimukseen Seppälä, T., Grönlund, H. & Mukkila, S. Yliopistollinen/sektoritutkimus 2020
Lähipalveluista sähköisiin etäpalveluihin. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen työntekijöiden kokemuksia koronapoikkeustilan aikana Jurvansuu, S., Kaskela, T. & Tourunen J. Järjestötutkimus 2020
Kun uupumus oli arkea muutenkin: koronapoikkeustila väsymysoireyhtymää sairastavien kertomana. Helfer Alix & Pitkänen Tuuli Järjestötutkimus 2021
Omaisille tukea poikkeusarkeen. Helfer Alix Ammatilliset lehdet 2020
Muutokset järjestöjen tavoittamien ihmisten päihteidenkäytössä koronapoikkeustilan aikana. Toukokuussa 2020 toteutetun verkkokyselyn tuloksia. Jurvansuu Sari, Helfer Alix, Tourunen Jouni & Pitkänen Tuuli Järjestötutkimus 2020
Mistä voimia pitkittyneeseen poikkeustilaan? Helfer Alix & Pitkänen Tuuli Ammatilliset lehdet 2020
Poikkeustila on lisännyt huolia ja yksinäisyyttä. Pitkänen Tuuli, Helfer Alix, Laine Riku & Uusimäki Virvatuli Ammatilliset lehdet 2020
”Narkomaaninkin silmissä kun sä oot asunnoton, sä oot jo tosi huono” : asunnottomuus naiserityisestä näkökulmasta Lehtovaara Jenni Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2020
Huumeiden käyttöhuone – uhka vai mahdollisuus: Tampereen päihdepalveluissa työskentelevien ammattilaisten ajatuksia käyttöhuoneen mahdollisuuksista Tampereella Kuvasto, Karoliina & Lentonen, Camilla Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2021
Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus päihderiippuvuuden vaikutuksista läheisiin. Läheisten kokemukset itsestään ja elämäntilanteestaan Pennanen Silja Pro gradu -työ 2021
Research in the spirit of conviviality. Expanding the boundaries of participation Hanninen Elina Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2020
Tiedolla johtamisen valmiudet ja haasteet päihde- ja mielenterveysjärjestöissä Hiltunen Kimmo, Ketola Kristian & Vikkula Hanne Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2020
Päihteiden varjostamien perhekokemusten tuottamat merkitykset läheissuhteisiin Markkula Miia Pro gradu -työ 2020
Opioidikorvaushoidossa olevien potilaiden kuvaus toivosta Kurki Heli Pro gradu -työ 2020
K-klinikan asiakkaiden ja hoitohenkilökunnan välinen kohtaaminen päivystyshoidossa Riipi Jani Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2020
Haittoja vähentävä päihdetyö : Huumeidenkäyttäjien mielipiteet ainetunnistuspalvelusta Toikka Tanja & Manninen Meri-Tuulia Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2020
Requirements for a behaviour change application for alcohol intervention and reduction Riekki Johannes Pro gradu -työ 2020
Alkoholia ongelmallisesti käyttävien puolisoiden selviytymiskeinot arjessa - selontekoja selviytymiskeinoista Hakkarainen Mari Pro gradu -työ 2019
Tunne yhteyttä - Päihderiippuvaisen vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukeminen toiminnallisilla menetelmillä Kapanen Kati & Uusimäki Eevi Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2019
Huumetyön muuttuvat kasvot : Uusien psykoaktiivisten aineiden lisääntyminen ja vaikutukset haittoja vähentävään työhön Mäenpää Inka Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2019
Lääkäreille suunnatun verkkokurssin pilotointi sairaanhoitajaopiskelijoille Lappalainen Erika Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2019
Persistent offenders and adolescence-limited offenders: Differences in life-courses Pulkkinen Lea, Fadjukoff Päivi, Pitkänen Tuuli Yliopistollinen/sektoritutkimus 2020
Lasten kokemuksia läheisten päihteiden käytöstä : Näkökulmana päihdeasennekysely & lasinen lapsuus Dadi, Ali & Karjalainen, Pekka Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2020
A-klinikkasäätiön matalan kynnyksen sähköisiin palveluihin ohjautumisen kehittäminen Angervo Katja Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2020
Vuorovaikutus osallisuuden lähtökohtana: Osallisuutta edistävät tekijät opioidikorvaushoidossa hanketyöntekijän näkökulmasta Köntti Irina Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2019
”Kaikessa yksinkertaisuudessaan, onhan toi vetäminen ihan tosi yksinäistä ja tyhjää hommaa" : Naisten kokemuksia yksinäisyydestä ja päihteiden käytöstä Aspelin Eeva & Koivisto Mari Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2020
Turun metamfetamiiniverkosto ja ehkäisevä päihdetyö Jalo Niina Muu julkaisu 2018
Huumeidenkäyttäjät apteekkien asiakkaina vuonna 2014 Savolainen Kati & Partanen Airi Muu julkaisu 2015
Kirjallinen ohjeistus korvaushoitoasiakasta palveleville tahoille Elgland Eveliina & Halonen Sara Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2018
Kuvataideterapeuttinen menetelmä rahapeliongelmaisten ryhmähoidossa Suovanen Tero-Petri Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2018
Päihdekuntoutujan näkemyksiä läheisten osallistumisesta kuntoutusprosessiin Honkanen Annu, Huttunen Satu & Karoskoski Ilona Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2018
Toimintakyvyn arviointimenetelmien käytön ja arkityön tasapainottelua kotiin vietävissä palveluissa Räsänen, Jenni-Mari Yliopistollinen/sektoritutkimus 2019
Opioidiriippuvuuden korvaushoidon raja – korvaushoitoyksiköiden työntekijöiden käsityksiä korvaushoidon rajautumisesta kuntouttavaan ja haittoja vähentävään hoitomuotoon Kiistala, Mirjami Pro gradu -työ 2017
Sosiaalinen tuki osana verkkovuorovaikutusta: keskusteluanalyysi internet-keskusteluryhmä Kuivaushuoneen keskusteluista Makkonen, Joonas Pro gradu -työ 2018

Sivut