Olet täälläEtusivu Yhteisöllisyyden merkitys haittoja vähentävässä korvaushoidossa

Yhteisöllisyyden merkitys haittoja vähentävässä korvaushoidossa

Julkaisun nimi: 
Yhteisöllisyyden merkitys haittoja vähentävässä korvaushoidossa
Tekijä: 
Tapola, A.
Ingressi: 

Opinnäytetyössä tarkastellaan yhteisöllisyyden yleistä merkitystä haittoja vähentävän korvaushoidon kävijöille sekä miten he kokevat yhteisöllisyyden Malmin K-klinikalla, mitkä asiat estävät yhteisöllisyyttä ja millaisia kehitysideoita heillä on yhteisöllisyyteen liittyen.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Julkaisuvuosi: 
2019
Julkaisun tiedot: 

Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak, Helsingin toimipiste. Hoitotyön koulutusohjelma. Sairaanhoitaja (AMK). Opinnäytetyö, 2019

Lyhyt kuvaus: 

Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää yhteisöllisyyden merkitystä haittoja vähentävän korvaushoidon kävijöille. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä A-klinikka Oy:n omistaman korvaushoitoa tarjoavan toimipisteen kanssa. Kyseisessä toimipisteessä kävijöillä on mahdollisuus lääkejaon tapahtuessa jäädä yhteiseen tilaan lukemaan lehtiä, juomaan kahvia, keskustelemaan työntekijöiden ja muiden kävijöiden kanssa.

Tavoitteena opinnäytetyössä oli tuottaa A-klinikka Oy:lle tutkittua tietoa siitä:mitä yhteisöllisyys merkitsee kävijöille, millainen kokemus heillä on yhteisöllisyydestä toimipisteellä, sekä olisiko heillä kehitysideoita yhteisöllisyyttä koskien. Asian selvittämiseksi toteutin teemahaastatteluja kesällä 2018. Haastattelin 13 kävijää ja analysoin haastattelut käyttäen aineistolähtöistä sisällönanalyysiä.

Teemahaastatteluista kävi ilmi seuraavia ajatuksia:yhteisöllisyyttä yleisesti pidettiin tärkeänä asiana siihen liittyvien sosiaalisten suhteiden ja tuen takia. Haastateltavat kokivat yhteisöllisyyden hyväksi toimipisteessä ja tähän vaikuttavia tekijöita olivat suhteellisen pieni ja tiivis kävijäporukka, rauhallinen ilmapiiri ja kohteliaisuus. Haastatteluista selvisi myös, että yhteisöllisyyttä estää epäkohtelias käytös, liiallinen kontrolli, riitely, päihteiden hehkutus ja niiden kauppa.
Kehitysideoina haastateltavat toivat esiin toiminnalliseen aktiviteettiin liittyviä asioita yhteisöllisyyden parantamiseksi, esimerkiksi lippuja jääkiekko-otteluihin ja yhdessä urheilua.

Julkaisun teema-alue: 
8.02 korvaushoito
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä
Julkaisutyyppi: