Olet täälläEtusivu Yhdeksän vinkkiä : MDMA:n haittoja vähentävän video-oppaan pilotointi

Yhdeksän vinkkiä : MDMA:n haittoja vähentävän video-oppaan pilotointi

Julkaisun nimi: 
Yhdeksän vinkkiä : MDMA:n haittoja vähentävän video-oppaan pilotointi
Tekijä: 
Behm, J.
Ingressi: 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää haittoja vähentävää huumevalistusta Suomessa. Opinnäytetyön pohjalta luotiin pilottiversio MDMA:n käyttämisestä aiheutuvien haittojen vähentämiseen ohjeistavasta video-oppaasta. Oppaan kehittämisen taustalla oli mm. virittävä valistus, järkiperusteinen argumentointi sekä huumevalistuksen tuominen lähemmäksi alkuperäistä valistusaatetta.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Julkaisuvuosi: 
2018
Julkaisun tiedot: 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, yhteisöpedagogikoulutus

Lyhyt kuvaus: 

Oppaan kehittämisessä hyödynnettiin tuotekehityksen prosessia, kokeilemalla kehittämisen mallia sekä hyvän käytännön prosessia. Pilottiversiota kommentoi eri alojen asiantuntijat sähköpostihaastatteluna. Asiantuntijoiden kommenttien perusteella koostettiin jatkokehitysehdotuksia A-klinikkasäätiölle, joka vastaa pilottiversion jatkokehittämisestä valmiiksi oppaaksi.

Valmis video ladattiin Youtube-videopalveluun nimellä ”9 vinkkiä MDMA:n haittojen vähentämiseen (pilotti)”. Videolla esitellään yhdeksän vinkkiä, joiden avulla MDMA:n käyttäjä voi vähentää siitä itselleen aiheutuvia haittoja. Videosta pyrittiin tekemään helposti lähestyttävä erityisesti nuorille sen nopealla tahdilla, epävirallisella puhetyylillä ja visuaalisia elementtejä hyödyntämällä.

Asiantuntijat antoivat videosta runsaasti palautetta. Pääosin palaute oli positiivista, ja haittojen vähentämiseen tähtäävää videomuotoista opasta pidettiin raikkaana lähestymistapana huumevalistukseen. Korjattavaa ja kehitettävää nousi myös palautteissa esiin. Erityisesti yksittäisiä faktoja korjattiin ja täydennettiin paljon. Palautetta annettiin esimerkiksi videon pitkästä kestosta sekä oppaan keskittymisestä pelkästään terveyshaittoihin. Myös puheen nopeus ja tietyt sanavalinnat saivat korjausehdotuksia. Toisaalta esiintyjän olemuksen koettiin vaikuttaneen positiivisesti viestin saavuttavuuteen. Kokonaisuudessaan opas koettiin tervetulleena lisänä ehkäisevään päihdetyöhön ja sen jatkokehittämistä valmiiksi suositeltiin.

Julkaisun teema-alue: 
02. huumeet
2.04 ekstaasi
07. riskiehkäisy
09. päihdetyön menetelmät
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä
Julkaisutyyppi: