Olet täälläEtusivu Vuorovaikutus osallisuuden lähtökohtana: Osallisuutta edistävät tekijät opioidikorvaushoidossa hanketyöntekijän näkökulmasta

Vuorovaikutus osallisuuden lähtökohtana: Osallisuutta edistävät tekijät opioidikorvaushoidossa hanketyöntekijän näkökulmasta

Julkaisun nimi: 
Vuorovaikutus osallisuuden lähtökohtana: Osallisuutta edistävät tekijät opioidikorvaushoidossa hanketyöntekijän näkökulmasta
Tekijä: 
Köntti, I.
Ingressi: 

Tutkimuksessa selvitetään, miten työntekijät määrittelevät osallisuutta lisäävät tekijät opioidikorvaushoidossa. Tulokset ovat siirrettävissä mihin tahansa vuorovaikutuspohjaiseen työhön kohdetyhmästä riippumatta.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Liittyy hankkeeseen: 
Korvaushoito
Julkaisuvuosi: 
2019
Julkaisun tiedot: 

Diakonia-ammattikorkeakoulu, sosionomi, YAMK

Lyhyt kuvaus: 

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata, miten työntekijät määrittelevät osallisuutta lisäävät tekijät opioidikorvaudoissa. Aineisto kerättiin haastattelemalla yhteensä 11 työntekijää. 

Osallisuutta voidaan lisätä vaikuttamalla arvostamiseen ja ihmisyyteen, yhdessä tekemiseen sekä tahtotilaan. Näistä teemoista nousi erilaisia asioita: arvostamisessa tuotiin esiin mm. ryhmätoimintojen suunnittelu etukäteen. Työntekijän menemistä ryhmään valmistelematta sitä, pidettiin epäkunnioittavana. Vuorovaikutus on tasa-arvoista ja hankkeen toimintaa suunnitellaan asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistyönä. Yhdessä tekeminen tarkoittaa sitä, että työntekijät eivät ole ammattiroolin takana vaan tekevät yhdessä asiakkaiden kanssa asioita ihmisinä. Yhdessä tekemisen kautta voi tulla osaksi yhteisöä. Kolmantena osallisuutta lisäävänä tekijänä on tahtotila. Osallisuuden lisääminen on oltava koko organisaation tahtotila. Siten osallisuus voi tulla osaksi toiminnan rakenteita. Päivittäisessä työssä se tarkoittaa esim. kokouskäytäntöjä tai työntekijöiden ja asiakkaiden yhteisiä wc-tiloja.
 

Julkaisun teema-alue: 
02. huumeet
07. riskiehkäisy
08. hoito ja kuntoutus
8.02 korvaushoito
09. päihdetyön menetelmät
10. palvelujärjestelmät ja organisaatiot
11. toimintaympäristöt
12. fyysinen, psyykkinen ja/tai sosiaalinen toimintakyky
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä
Julkaisutyyppi: