Olet täälläEtusivu Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan laajuus päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä ja yhdistysten toimijoille tarjoama tuki

Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan laajuus päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä ja yhdistysten toimijoille tarjoama tuki

Julkaisun nimi: 
Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan laajuus päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä ja yhdistysten toimijoille tarjoama tuki
Tekijä: 
Jurvansuu, S. & Rissanen, P.
Ingressi: 

Katsaus osoittaa, että vertaisuus on päihde- ja mielenterveysyhdistyskentän toiminnan ydinelementti. Vain harva päihde- ja mielenterveysyhdistys toimii täysin ilman vertaistuen elementtiä. Kokemusasiantuntijatoiminta painottuu taas uudelle kolmannelle sektorille, jossa se yhdistyy palkattujen työntekijöiden ammatilliseen osaamiseen ja osaksi palvelutuotantoa ja palveluiden kehittämistä.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Järjestötutkimus
Liittyy hankkeeseen: 
Järjestötutkimus MIPA
Julkaisuvuosi: 
2018
Julkaisun tiedot: 

Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2018: 1-11. A-klinikkasäätiö.

Lyhyt kuvaus: 

Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnalla on kolmannella sektorilla pitkät perinteet ja etenkin kokemusasiantuntijatoiminta on ollut viime vuosina merkittävässä kasvussa. Tutkittua tietoa toiminnan laajuudesta ja toimijamääristä ei kuitenkaan juuri ole. Katsauksessa tätä kartoitetaan paikallisilta päihde- ja mielenterveysyhdistyksiltä kerätyn kyselyaineiston pohjalta. Lisäksi tarkastellaan yhdistysten toimijoilleen tarjoamia tukikäytäntöjä. Kyselyyn vastasi 199 mielenterveys- ja päihdeyhdistyksen johdon edustajaa (vastausprosentti 47). Aineistoa analysoitiin ristiintaulukoinneilla ja frekvenssitaulukoilla sekä niihin liittyvien erojen merkitsevyystesteillä.

Vertaisia oli mukana valtaosassa aineiston yhdistyksistä, riippumatta yhdistysten tai niiden toimintapaikkakunnan koosta tai asemasta kolmannella sektorilla. Kokemusasiantuntijoita oli reilussa puolessa aineiston yhdistyksistä. He olivat usein yhdistyksissään ainoita tai lähes ainoita tehtävänsä edustajia. Kokemusasiantuntijatoiminta painottui niin sanotulle uudelle kolmannelle sektorille eli suurten paikkakuntien toimijamääriltään suuriin, työntekijöitä palkanneisiin ja ostopalveluja tuottaviin yhdistyksiin.

Vertaiset ja kokemusasiantuntijat osallistuivat henkilöstökokouksiin reilussa puolessa vastanneista yhdistyksistä ja henkilöstökoulutuksiin vajaassa puolessa. Työnohjauksiin heillä oli pääsy reilussa neljänneksessä yhdistyksistä. Joka viidennessä yhdistyksessä vertaiset ja kokemusasiantuntijat eivät osallistuneet yhdistyksen henkilöstökoulutuksiin tai työnohjauksiin, vaikka tällaisia yhdistyksissä järjestettiinkin. Tukikäytännöt olivat laajimmat uudella kolmannella sektorilla ja rajalliset etenkin pienissä, pienillä paikkakunnilla toimivissa yhdistyksissä.

Julkaisun teema-alue: 
14. muu teema
... mikä: 
Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminta
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä
Julkaisutyyppi: