Olet täälläEtusivu Velkaantuminen ja väkivalta huumemarkkinoilla

Velkaantuminen ja väkivalta huumemarkkinoilla

Julkaisun nimi: 
Velkaantuminen ja väkivalta huumemarkkinoilla
Tekijä: 
Wivolin, T.
Ingressi: 

Opinnäytetyön tulokset osoittavat, että huumeita käyttävien parissa työskentelevät tuntevat kohtuullisen hyvin ihmiskauppaan liittyviä ilmiöitä sekä ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää. Tietämystä tulisi kuitenkin lisätä rikollisuuteen pakottamisen tunnistamisen sekä uhrien oikeuksien toteutumisen suhteen.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Kandidaatin tutkielma
Julkaisuvuosi: 
2022
Julkaisun tiedot: 

Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatutkimuksen kandidaattiohjelma.

Lyhyt kuvaus: 

Velkaantuminen ja väkivalta huumemarkkinoilla ovat Suomen kontekstissa vähälle huomiolle jääneitä, mutta merkityksellisiä ilmiöitä. Väkivalta ja sen uhka vaikeuttavat rikollisesta elämästä ja aineista irtautumista ja aiheuttavat turvattomuutta sekä vaaraa myös velkaantuneen läheisille. Syrjäytymisestä ja huumeriippuvuudesta aiheutuu lisäksi huomattavia suoria ja välillisiä yhteiskunnallisia kustannuksia. 

Opinnäytetyö tarkastelee huumeriippuvuudesta johtuvaan velkaantumiseen liittyvää väkivaltaa sekä rikollisuuteen pakottamista. Työn osatavoitteena on myös havainnoida väkivallan määrässä ja sisällössä mahdollisesti tapahtuneita muutoksia.

Työn toisena päätavoitteena on tutkia huumeveloista johtuvaa rikollisuuteen pakottamista yhtenä ihmiskaupan muotona. Aineiston avulla on tarkoitus selvittää, kuinka hyvin rikoksiin pakottaminen ilmiönä päihdepalveluiden ammattilaisten parissa tunnetaan ja tunnistetaan.

Opinnäytetyön aineistona on alkuvuodesta 2022 kerätty verkkokysely sekä asiantuntijahaastattelu. 

Aineiston perusteella muutoksia väkivallan määrän ja sisällön suhteen on havaittavissa, väkivalta näyttää lisääntyneen ja muuttuneen aiempaa raaemmaksi. Huumeita ja väkivaltaa käyttävät aiempaa nuoremmat ja järjestäytyneen rikollisuuden merkitys huumemarkkinoilla on kasvanut. 

Aineistosta käy ilmi, miten veloille määrätään huomattavia korkoja, tai velkoja tekaistaan. Velkaantuneita käytetään hyväksi rikollisessa toiminnassa kuten esimerkiksi apteekkimurroissa.

Ilmiönä ihmiskauppa ja ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä tunnetaan aineiston perusteella kohtuullisen hyvin. Tietämystä olisi kuitenkin lisättävä rikollisuuteen pakottamisen tunnistamisen sekä uhrien oikeuksien toteutumisen suhteen, myös päihdepalveluiden palvelujärjestelmää olisi syytä muuttaa joustavammaksi ja asiakaslähtöisemmäksi.
 

Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä
Julkaisutyyppi: