Olet täälläEtusivu Varjoista valoon –tarinoita riippuvuudesta

Varjoista valoon –tarinoita riippuvuudesta

Julkaisun nimi: 
Varjoista valoon –tarinoita riippuvuudesta
Tekijä: 
Siitari, T.
Ingressi: 

”Varjoista valoon –tarinoita riippuvuudesta” on toiminnallinen opinnäytetyö, jossa tuotoksena on kolmen opioidikorvaushoidossa olevan päihdekuntoutujan kirjoitetut elämäntarinat lapsuudesta nykyhetkeen saakka.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Liittyy hankkeeseen: 
Korvaushoito
Julkaisuvuosi: 
2018
Julkaisun tiedot: 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma

Lyhyt kuvaus: 

Opioidiriippuvuudesta kuntoutumista pidetään usein vain lääkinnällisenä kuntoutumisena opioidikorvaushoidossa. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuoda esiin myös psykososiaalisen tuen ja kuntoutuksen tarve ja tärkeys monitahoisen ja -syisen elämänmuutoksen tukena sekä tuoda esiin jokaisen päihdekuntoutujan subjektiivisuus ja yksilöllisyys elämäntarinansa ja kuntoutumisensa suhteen. Työllä on myös asenne- ja arvokasvatuksellinen perspektiivi; tavoitteena on tukea päihdekuntoutujien ympärillä työskentelevää moniammatillista verkostoa huomioimaan se potentiaali, joka päihdekuntoutumisen edetessä vapautuu suunnattavaksi esimerkiksi koulutukseen ja työelämään. Opinnäytetyön tavoitteena on myös toimia vertaistuellisena materiaalina; toivon herättäjänä kuntoutujalta toiselle.

”Varjoista valoon –tarinoita riippuvuudesta” on toiminnallinen opinnäytetyö, jossa tuotoksena on kolmen opioidikorvaushoidossa olevan päihdekuntoutujan kirjoitetut elämäntarinat lapsuudesta nykyhetkeen saakka. Tarinat kerättiin avoimen ja teemahaastattelun yhdistelmänä äänittämällä, litteroimalla haastattelut eksaktisti sekä kirjoittamalla ne haastattelujen pohjalta informatiivisiksi, realistisiksi ja mielenkiintoa herättäviksi tarinoiksi ihmisen yksilöllisestä elämänkulusta, päihdehistoriasta ja kuntoutumisesta. Luotettavuustarkastelun tukena käytettiin tarinoiden koeluettamista moniammatillisessa työryhmässä sekä yksilöllisen kuntoutumisen asiantuntijoilla; päihdekuntoutujilla.

Opinnäytetyön tilaajana on Marginaalissakin mahdollisuus - avopalveluiden sosiaalisen osallisuuden kehittämishanke, joka vastaa tarinoiden taitosta, painatuksesta sekä julkaisusta. Painettuna julkaisuna tarinoita tullaan levittämään 100–150 kappaleen verran. Tarinat tulevat olemaan luettavissa sähköisenä julkaisuna myös A-klinikkasäätiön internet-sivuilla. Tässä opinnäytetyön raportissa esitellään opinnäytetyön tarve sekä tausta toimijoineen, teoreettinen viitekehys sekä julkaisun prosessin vaiheistus menetelmineen. Myös tuotoksesta kerätty palaute esitellään raportissa. Raportissa tarkastellaan myös työn luotettavuutta ja esitetään jatkokehittämisideoita sekä itsearviointi oppimisen ja ammatillisen kehittymisen perspektiivistä.

Julkaisun teema-alue: 
08. hoito ja kuntoutus
8.01 lääkkeetön hoito
8.02 korvaushoito
09. päihdetyön menetelmät
12. fyysinen, psyykkinen ja/tai sosiaalinen toimintakyky
14. muu teema
... mikä: 
Narratiivisuus kuntoutumisessa
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä
Julkaisutyyppi: