Olet täälläEtusivu Vapaaehtoisten mielen hyvinvointi ja sitä edistävät tekijät

Vapaaehtoisten mielen hyvinvointi ja sitä edistävät tekijät

Julkaisun nimi: 
Vapaaehtoisten mielen hyvinvointi ja sitä edistävät tekijät
Tekijä: 
Ringbom, H. & Valkonen, J.
Ingressi: 

Katsaus osoittaa, että järjestöt voivat edistää vapaaehtoisten hyvinvointia mahdollistamalla tarpeellisuuden kokemuksen ja merkityksellisen tekemisen.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Järjestötutkimus
Liittyy hankkeeseen: 
Järjestötutkimus MIPA
Julkaisuvuosi: 
2018
Lyhyt kuvaus: 

Tutkimusten mukaan vapaaehtoistyö vaikuttaa positiivisesti sen tekijään. Vapaaehtoistyötä tekevillä on havaittu paremmaksi koettua subjektiivista hyvinvointia, onnellisuutta ja yleistä tyytyväisyyttä elämään. Vapaaehtoistyö on tärkeää monelle ihmiselle, mutta siitä, miten se välittyy hyvinvointiin, tiedetään vähemmän. Katsauksessa selvitetään vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointikokemuksia ja sitä, mitkä tekijät ovat yhteydessä heidän hyvinvointiinsa.Katsauksessa käytetty aineisto on kerätty osana kymmenen päihde- ja mielenterveysjärjestön MIPA-tutkimusohjelmaa (www.a-klinikka.fi/mipa). Vastaajat koostuivat useissa eri rooleissa järjestöjen toimintaan osallistuvista. Katsauksessa keskitytään erityisesti 103 vapaaehtoiseksi luokitellun osallistujan vastauksiin.

Hyvinvointikokemuksia arvioidaan positiivisen mielen hyvinvoinnin, onnellisuuden ja merkityksellisyyden kokemuksen kautta. Hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä selvitetään vastaajien omaan arvioon perustuen sitä, mitkä asiat ovat edistäneet heidän hyvinvointiaan ja mikä erityisesti järjestön toiminnassa on ollut hyvinvoinnille merkityksellistä. Erilaisten tekijöiden vaikutuksia hyvinvoinnin kokemukseen selvitetään korrelaatioiden ja keskiarvovertailujen avulla.

Päihde- ja mielenterveysjärjestöissä toimivat vapaaehtoiset saavat korkeampia pistemääriä positiivisen mielen hyvinvoinnin asteikoilla kuin muilla tavoin toimintaan osallistuvat. He kokevat itsensä onnellisemmaksi ja elämänsä merkityksellisemmäksi kuin muut vastaajat. Vapaaehtoiset kokevat, että järjestöjen toiminnassa kohdatuksi tuleminen ja itsensä toteuttaminen edistävät heidän hyvinvointiaan. Yleisissä hyvinvointia edistävissä tekijöissä korostuu perheen ja ystävien kanssa vietettävä aika sekä rentoutuminen ja luonto. Katsauksessa pohditaan myös huumorin merkitystä hyvinvoinnille.

Vaikka vapaaehtoiset pitävät mahdollisuutta auttaa muita tärkeänä omalle hyvinvoinnilleen, altruistiset tekijät eivät suoraan selitä hyvinvointia. Voikin olla, että vapaaehtoistyö tarjoaa kokemuksen siitä, että on tärkeä ja tarpeellinen, mikä puolestaan edistää hyvinvointia. Päihde- ja mielenterveysjärjestöt voivat edistää vapaaehtoisten hyvinvointia tarjoamalla mielekkäitä ja merkityksellisiä tehtäviä, mutta myös varmistamalla vapaaehtoisten jaksamisen ja riittävän tuen.

... mikä: 
Vapaaehtoisten hyvinvointi
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä
Julkaisutyyppi: