Olet täälläEtusivu Vanhemman alkoholin ongelmakäyttö vieraana perheessä lapsen näkökulmasta

Vanhemman alkoholin ongelmakäyttö vieraana perheessä lapsen näkökulmasta

Julkaisun nimi: 
Vanhemman alkoholin ongelmakäyttö vieraana perheessä lapsen näkökulmasta
Tekijä: 
Kamula, A.
Ingressi: 

Pro gradu -tutkielmassa analysoidaan, minkälaisena vieraana vanhemman ongelmallinen alkoholin käyttö näyttäytyy perheessä lapsen näkökulmasta.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Pro gradu -työ
Liittyy hankkeeseen: 
Lasinen lapsuus
Julkaisuvuosi: 
2019
Julkaisun tiedot: 

Maisterintutkielma, Sosiaalityö, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Humanistisyhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

Lyhyt kuvaus: 

Pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan, minkälaisena vieraana vanhemman ongelmallinen alkoholin käyttö näyttäytyy perheessä lapsen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan, minkälaisia käsityksiä lapsilla on perheestään, kun vanhempi tai vanhemmat käyttävät alkoholia ongelmallisesti.

Tutkimus on toteutettu sisällönanalyysin keinoin. Aineistona toimivat A-klinikkasäätiön Varjomaailma -sivuston sivulle anonyymisti tai nimimerkillä kirjoitetut ja kootut ”Minun tarinani” -tunnisteella olevat blogitekstit. A-klinikkasäätiön alaisena toimivan Varjomaailma -sivusto on osa Lasinen lapsuus -toimintaa. Aineistoa analysoidaan teoriaohjaavasti tarkastellen lasten kokemuksia Riitta Jallinojan (2009) vieras perheessä käsitteellisen lähestymistavan kautta.

Analyysin tulosten mukaan vanhemman ongelmallinen alkoholinkäyttö koostuu lapsen näkökulmasta monien eri tunteiden, vääristyneiden perhesuhteiden, muiden vieraiden sekä lasta suojaavien ja perhettä koossa pitävien tekijöiden verkostosta. Monina tunteina näyttäytyivät toisaalta lapsen lojaalius ja rakkaus vanhempaa kohtaan, toisaalta monet kielteiset tunteet niin alkoholia ongelmakäyttävää vanhempaa kuin omaa itseään kohtaan. Lasten perhesuhteet näyttivät olleen vääristyneitä tilanteissa, kun lapsi selviytyi itsekseen ja otti perheen arjessa vanhemman vastuuta itselleen. Lasta suojaavat ja perhettä koossa pitävät tekijät olivat usein joko perheenjäseniä tai muita lapselle tärkeitä henkilöitä.

Lasten näkemykset omasta perheestään tiivistyivät pohdintaan oman perheen ja normaaliuden välillä. Kouluun mennessä lapset alkoivat tunnistaa oman perheen erilaisuuden, tilanteeseen liittyi häpeää ja salailua.

Avain-/asiasanat: lapsen kokemus, lapset, vanhemmat, perheet, alkoholinkäyttö, alkoholiongelmat

Julkaisun teema-alue: 
13. erityisryhmä
... mikä: 
läheiset
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä
Pääteema: 
Julkaisutyyppi: