Olet täälläEtusivu Työkyky ja arkielämä kohenivat takautuvasti arvioituna

Työkyky ja arkielämä kohenivat takautuvasti arvioituna

Julkaisun nimi: 
Työkyky ja arkielämä kohenivat takautuvasti arvioituna
Tekijä: 
Kaskela, T.
Ingressi: 

OK-hankkeeseen osallistuneet opioidikorvaushoidossa olevat ihmiset saivat hankkeen myötä arkeensa sisältöä ja rutiineja. Muutosta toimintakyvyssä tutkittiin kyselyillä, jonka tulokset olivat osin erikoisia. 

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Ammatilliset lehdet
Julkaisuvuosi: 
2019
Julkaisun tiedot: 

Kaskela, T. (2019) Työkyky ja arkielämä kohenivat takautuvasti arvioituna. Tiimi 2/2019, s. 26-27. 

Lyhyt kuvaus: 

OK-hanke toimi vuosina 2016-2019 ja sen tarkoitus oli vahvistaa opioidikorvaushoidossa olevien ihmisten sosiaalista osallisuutta. Hankkeeseen osallistuneet opioidikorvaushoidossa olevat ihmiset vastasivat hankkeessa aloittaessaan ja lopettaessaan kyselyyn, jossa arvioitiin OK-hanketta.

OK-hankkeeseen osallistuneet osallistuivat esimerkiksi kokemusasiantuntija- ja vertaisohjaajakoulutukseen, työelämävalmennuskurssille, matalan kynnyksen työtoimintaan, retkiin ja yhteisötoimintaan. 

Aloittaessaan hankkeessa osallistujat arvioivat arkielämästä suoriutumistaan arvosanalla 7,6 (asteikolla 1-10) ja hankkeen lopussa arvosana oli 7,4. Muutosta ei siis juuri havaittu. Sen sijaan, kun ihmiset arvioivat hoidon lopussa takautuvasti hoidon aloittamisen ajan eli vuoden takaista toimintakykyään, arvosana oli alhaisempi, 5,8. Takautuvasti osallistujat arvioivat kuntoutuneensa. 

Hankkeen myötä moni osallistuja sai arkeensa uutta rytmiä ja sisältöä. Tutkimustulos selittyy todennäköisesti sillä, että arvio työkyvystä on tarkentunut, kun käytännön työelämä on tullut tutummaksi.

Julkaisun teema-alue: 
8.02 korvaushoito
09. päihdetyön menetelmät
Julkaisutyyppi: