Olet täälläEtusivu Työikäiset eläkeikäisiä useammin mielenterveys- tai päihdehoidon kynnyksellä

Työikäiset eläkeikäisiä useammin mielenterveys- tai päihdehoidon kynnyksellä

Julkaisun nimi: 
Työikäiset eläkeikäisiä useammin mielenterveys- tai päihdehoidon kynnyksellä
Tekijä: 
Kaskela, T., Pitkänen, T., Valkonen, J. & Kaikkonen, R.
Ingressi: 

Päihde- ja mielenterveyshoidon tarpeen mittaamiseen tarvitaan monipuolista, useista muuttujista koottua mallia. Artikkelissa arvioidaan päihde- ja mielenterveyshoidon tarvetta usealla kriteerillä alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (ATH) pohjalta.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Ammatilliset lehdet
Liittyy hankkeeseen: 
Alueellinen terveys ja hyvinvointi (ATH)-osatutkimus
Julkaisuvuosi: 
2015
Julkaisun tiedot: 

Tiimi 2/2015, s. 26-27

Lyhyt kuvaus: 

Artikkelissa tarkastellaan päihde- ja mielenterveyshoidon kynnyksellä olevia henkilöitä, eli hoidon tarpeessa olevia tai aiemmin hoidon piirissä olleita. Tutkimuksen mukaan naisista suurempi osuus on mielenterveyshoidon kynnyksellä verrattuna miehiin. Päihdehoidon osalta tilanne on päinvastainen. 

Tutkimuksessa havaittiin myös, että mielenterveys- ja päihdehoidon kynnyksellä oleminen on yleisempää työikäisillä kuin eläkkeellä olevilla. Tutkimuksen tulosten mukaan lähes joka viides kyselyyn vastanneista työikäisistä oli hoidon kynnyksellä.

Avain- /Asiasanat: alkoholiongelma, mielenterveysongelma, hoidon tarve, päihde- ja mielenterveyspalvelut, riskiraja

Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä