Olet täälläEtusivu Tutkimustiedon hyödyntäminen järjestötoiminnassa – esimerkkinä A-Kiltojen Liitto ry.

Tutkimustiedon hyödyntäminen järjestötoiminnassa – esimerkkinä A-Kiltojen Liitto ry.

JAA SOMESSA

Julkaisun nimi: 
Tutkimustiedon hyödyntäminen järjestötoiminnassa – esimerkkinä A-Kiltojen Liitto ry.
Tekijä: 
Nieminen, Noora & Jurvansuu, Sari
Ingressi: 

Tutkitulla tiedolla on järjestöissä monia käyttömahdollisuuksia.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Järjestötutkimus
Liittyy hankkeeseen: 
Järjestötutkimus MIPA
Julkaisuvuosi: 
2017
Julkaisun tiedot: 

Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 3/2017: 1-7. A-klinikkasäätiö.

Lyhyt kuvaus: 

Tutkittua tietoa voidaan järjestöissä hyödyntää toiminnan kehittämisessä, vaikuttamistyössä, edunvalvonnassa, päätöksenteossa, viestinnässä, raportoinnissa ja arvioinnissa. Se voi tukea järjestöjen toimintaa antamalla työkaluja tulevaisuuden ennakointiin ja toiminnan mielekkääseen kohdentamiseen.

Tutkittuun tietoon perustuva järjestötoiminta vastaa paremmin toimijoiden ja kohderyhmien tarpeisiin. Tutkittua tietoa hyödyntämällä voidaan paljastaa toiminnan aukkokohtia sekä arvioida toimintaa ja tehdä sen vaikutuksia näkyviksi. Vankka tietoperusta sekä systemaattinen tiedonkeruu ja -hallinta vahvistavat järjestöidentiteettiä sekä sisäistä ja ulkoista luottamusta siihen, että järjestö toimii perustehtävänsä mukaisesti.

Avainsanat: Tutkimus, järjestöt, päihde- ja mielenterveystyö, A-Kiltojen Liitto ry

Julkaisun teema-alue: 
8.03 muu, mikä
11. toimintaympäristöt
14. muu teema
... mikä: 
Tutkimus
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä