Olet täälläEtusivu Tutkimustiedon hyödyntäminen edellyttää suunnitelmallista johtamista

Tutkimustiedon hyödyntäminen edellyttää suunnitelmallista johtamista

Julkaisun nimi: 
Tutkimustiedon hyödyntäminen edellyttää suunnitelmallista johtamista
Tekijä: 
Tourunen, J., Hiltunen, K., Ketola, K. & Vikkula, H.
Ingressi: 

Päihde- ja mielenterveysalan järjestöissä tutkimustietoa voidaan hyödyntää toiminnan moniin eri osa-alueisiin ja se voidaan nähdä organisaation perustana. Suunnitelmallisempi tiedon hyödyntäminen vaatii organisaatioilta panostusta.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Ammatilliset lehdet
Julkaisuvuosi: 
2021
Julkaisun tiedot: 

Tourunen, J., Hiltunen, K., Ketola, K. & Vikkula, H. (2021) Tutkimustiedon hyödyntäminen edellyttää suunnitelmallista johtamista. Tiimi 1/2021, s. 26-27.

Lyhyt kuvaus: 

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma MIPA 2.0:n haastattelututkimuksessa selvitettiin tutkitun tiedon kokoamista, tarpeita sekä hyödyntämistä. Tutkimuksen viitekehyksenä toimi tiedolla johtaminen.

Haastatteluihin osallistui 28 työntekijää eri järjestöistä. Haastattelut analysoitiin sisällönanalyysillä.

Haastattelujen perusteella tarve tiedolle nousee ensisijaisesti kohderyhmien tarpeista ja ajankohtaisista yhteiskunnallisista aiheista. Tietoa hyödynnettiin muun muassa rahoitushakemuksissa, viestinnässä, vaikuttamistyössä sekä ammattilaisille suunnatuissa koulutuksissa. Tietoa kaivattiin erityisesti toiminnan vaikuttavuuden osoittamisesta.

Järjestöissä käytettävän tiedon suunnitelmallisempi kokoaminen ja hyödyntäminen osoittautui tulosten perusteella kehittämistavoitteeksi.

 

Pääteema: 
Julkaisutyyppi: