Olet täälläEtusivu Tukeeko jako kuntouttavaan ja haittoja vähentävään korvaushoitoon asiakastyötä?

Tukeeko jako kuntouttavaan ja haittoja vähentävään korvaushoitoon asiakastyötä?

Julkaisun nimi: 
Tukeeko jako kuntouttavaan ja haittoja vähentävään korvaushoitoon asiakastyötä?
Tekijä: 
Tourunen, J. & Kiistala, M.
Ingressi: 

Korvaushoitoyksiköiden työntekijöillä on erilaisia näkemyksiä siitä, onko jako haittoja vähentävään ja kuntouttavaan korvaushoitoon potilaalle hyödyllinen. 

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Ammatilliset lehdet
Julkaisuvuosi: 
2018
Julkaisun tiedot: 

Tourunen, J. & Kiistala, M. (2018) Tukeeko jako kuntouttavaan ja haittoja vähentävään korvaushoitoon asiakastyötä? Tiimi 1/2018, s. 26-27. 

Lyhyt kuvaus: 

Tutkimus selvitti korvaushoitoyksiköiden työntekijöiden näkemyksiä siitä, onko korvaushoidon erottelu haittoja vähentävään ja kuntouttavaan hoitoon potilaan kannalta hyvä asia. Haastattelujen perusteella näkemykset aiheesta jakautuivat kolmeen kategoriaan. 

Jako kuntouttavaan ja haittoja vähentävään korvaushoitoon oli joidenkin vastaajien mielestä keinotekoinen ja jopa työtä vaikeuttava. Huolta herätti erityisesti haittoja vähentävän hoidon saajien heikko asema. Toinen osa työntekijöistä katsoi, että hoitomuotojen erottelu toimi rajoina, jotka ohjasivat toimivasti työtä ja asiakkaiden toipumista. Osa työntekijöistä taas koki, että nykyiset hoitomuodot kaipaisivat kehittämistä ja käytännöt yhtenäistämistä. 

Työntekijän näkemys oli yhteydessä siihen, miten korvaushoito kyseisessä kunnassa oli järjestetty: mikäli työntekijöillä oli mahdollisuus toteuttaa yksilöllistä korvaushoitoa, erottelun nähtiin tukevan asiakastyötä. Mikäli taas työntekijät joutuivat sopeutumaan hoitomuotoihin esimerkiksi taloudellisista syistä, koettiin auttamisen vaikeutuvan. 

Korvaushoidon toteuttamiseen toivottiin sekä yhtenäistäviä hoitolinjauksia että mahdollisuutta toteuttaa joustavaa ja yksilöllisesti suunniteltua korvaushoitoa.

Julkaisun teema-alue: 
8.02 korvaushoito
Julkaisutyyppi: