Olet täälläEtusivu Toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut

Toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut

Julkaisun nimi: 
Toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut
Tekijä: 
Wahlbeck, K., Hietala, O., Kuosmanen, L., McDaid, D., Mikkonen, J., Parkkonen, J., Reini, K., Salovuori, S. & Tourunen, J.
Ingressi: 

YhdessäMielin-hankkeen julkaisu esittää päättäjille suunnatun, tutkimustietoon perustuvan mallin toimivista mielenterveys- ja päihdepalveluista.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Muu julkaisu
... mikä: 
Valtineuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Julkaisuvuosi: 
2018
Julkaisun tiedot: 

Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 89/2017.
Helmikuu 2018

Lyhyt kuvaus: 

YhdessäMielin-hankkeen tavoitteena on ollut tuottaa tutkittua tietoa toimivista mielenterveys- ja päihdetyön malleista päättäjille. Hanke toteutettiin kirjallisuuskatsauksena, asiantuntijahaastatteluina, väestökyselynä ja kokemusasiantuntijoiden fokusryhmätyöskentelynä. Luonnos mielenterveys-ja päihdetyön toimivista malleista oli avoimesti kommentoitavissa Ota kantaa -sivustolla.

Keskeisenä näkökulmana korostui näyttöön perustuvien tai hyviksi käytännöiksi todettujen hoitomallien painottaminen. Päähavaintona nousee myös esille uusien ihmislähtöisten, osallisuutta ja vertaisuutta tukevien toimintamallien luomat mahdollisuudet uudistaa mielenterveys- ja päihdepalveluja.

Tutkimusnäyttö puoltaa perustason mielenterveys- ja päihdepalveluiden integraatiota perusterveydenhuoltoon. Monitoimijaiset mielenterveys- ja päihdepalvelut rakentuvat julkisia palveluja täydentävien järjestöjen palveluja hyödyntäen. Selvityksen mukaan mielenterveyspalveluihin ja mielenterveyden edistämiseen investoimalla on mahdollista vähentää mielenterveysongelmien epäsuoria kustannuksia – kuten tuottavuuskustannuksia – merkittävästi.

Julkaisun teema-alue: 
10. palvelujärjestelmät ja organisaatiot
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä
Julkaisutyyppi: