Olet täälläEtusivu Toimintakykyä kartoittava Paradise24fin-lomake: Tausta ja käyttöohjeet

Toimintakykyä kartoittava Paradise24fin-lomake: Tausta ja käyttöohjeet

Julkaisun nimi: 
Toimintakykyä kartoittava Paradise24fin-lomake: Tausta ja käyttöohjeet
Tekijä: 
Pitkänen, T., Kaskela, T., Tourunen, J., Levola, J. & Holopainen, A.
Ingressi: 

Paradise-hankkeessa on luotu tutkimustietoon perustuen psykososiaalisia vaikeuksia kartoittava kysymyssarja, jota voi hyödyntää sekä asiakastyössä että tutkimuskäytössä. Asiakastyössä kyselyä voidaan hyödyntää esimerkiksi hoidon suunnittelussa, seurannassa ja kirjaamisessa.

Julkaisumuoto: 
Järjestötutkimus
Liittyy hankkeeseen: 
Toimintakyky Paradise
Julkaisuvuosi: 
2014
Julkaisun tiedot: 

A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 61

Lyhyt kuvaus: 

Paradise24fin-lomakkeella kartoitetaan viime aikoina koettujen psykososiaalisten vaikeuksien määrää ja voimakkuutta. Lomake soveltuu sekä kerta-arvioksi että henkilön kokonaistilanteen seurantaan. Paradise24fin-lomaketta voi käyttää hoitosuunnitelman tekemisen ja seuraamisen tukena.

Paradise-menetelmän kehittämisessä tavoitteena oli kysymyssarja, joka sisältää useiden aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä yleisesti esiintyvät psykososiaaliset vaikeudet. Kehittäminen perustui systemaattisiin kirjallisuuskatsauksiin sekä haastatteluihin koskien dementiaa, depressiota, epilepsiaa, migreeniä, MS-tautia, Parkinsonin tautia, skitsofreniaa, aivoverenkierron häiriötä ja päihderiippuvuutta. Kysymyssarja on linkitetty kansainväliseen toimintakykyluokitukseen (ICF).
Paradise24fin-lomake on vertailukelpoinen alkuperäisen lomakkeen kanssa, mutta siihen on lisätty muutamia asioita, jotta se palvelee paremmin asiakastyötä. Tässä raportissa esitellään Paradise-menetelmän kehittämisen vaiheet. Raportti sisältää lomakkeen sekä käyttö- ja tulkintaohjeet.

Paradise24-kysymyssarja on kehitetty professori Alarcos Ciezan johtamassa EUhankkeessa Psychosocial Factors Relevant to Brain Disorders in Europe (PARADISE). A-klinikkasäätiö edusti hankkeessa päihdetyön asiantuntemusta ja vastasi aineiston keruusta päihderiippuvuuden osalta.

Asia-/Avainsanat: toimintakyky, psykososiaaliset vaikeudet, päihderiippuvuus, asiakastyö, käyttöohje

Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä