Olet täälläEtusivu Tiedolla johtamisen valmiudet ja haasteet päihde- ja mielenterveysjärjestöissä

Tiedolla johtamisen valmiudet ja haasteet päihde- ja mielenterveysjärjestöissä

Julkaisun nimi: 
Tiedolla johtamisen valmiudet ja haasteet päihde- ja mielenterveysjärjestöissä
Tekijä: 
Hiltunen, K., Ketola, K. & Vikkula, H.
Ingressi: 

Tiedolla johtamisessa korostuu toimintaan liittyvän tiedon tuottaminen, käyttäminen ja tietoon vetoaminen. Tutkimuksen mukaan tietoa tarvittiin järjestön tominnan vaikuttavuuden todentamiseksi ja kehittämiseksi yhteiskuntaa edistäväksi, rahoituksen turvaamiseksi sekä järjestökentän yhteistyön lisäämiseksi.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Liittyy hankkeeseen: 
Järjestötutkimus MIPA
Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

Diakonia-ammattikorkeakoulu, sairaanhoitaja/sosionomi (ylempi AMK)

Lyhyt kuvaus: 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tiedolla johtamisen valmiuksia ja haasteista päihde- ja mielenterveysjärjestöissä. Opinnäytetyö on osa MIPA 2.0-järjestötutkimushanketta. Tutkimuksessa keskityttiin siihen, mikä on järjestöissä tutkitun tiedon hyödyntämisen nykytila johtamisessa. 

Tutkimus toteutettiin puolistrukturoiduin ryhmäteemahaastatteluin kymmenessä päihde- ja mielenterveysjärjestössä. Haastateltavia oli yhteensä 28. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä.

Tulosten perusteella tutkitulla tiedolla johtaminen ei ole yleistä tai tiedostettua johtamista päihde- ja mielenterveysjärjestöissä, mutta siihen oli olemassa olevaa kiinnostusta ja osaamista. 

Asia-/Avainsanat: järjestötoiminta, tiedolla johtaminen, tutkimustieto

Julkaisun teema-alue: 
10. palvelujärjestelmät ja organisaatiot
11. toimintaympäristöt
14. muu teema
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä
Pääteema: 
Julkaisutyyppi: