Olet täälläEtusivu Teknologian käyttö päihdekuntoutujien vertaistuessa : Arviointi videovälitteisen vertaistukiryhmän pilotista

Teknologian käyttö päihdekuntoutujien vertaistuessa : Arviointi videovälitteisen vertaistukiryhmän pilotista

Julkaisun nimi: 
Teknologian käyttö päihdekuntoutujien vertaistuessa : Arviointi videovälitteisen vertaistukiryhmän pilotista
Tekijä: 
Hyry, Päivi & Salin-Hämäläinen, Sari
Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Julkaisuvuosi: 
2015
Julkaisun tiedot: 

Sosiaalialan koulutusohjelma, Laurea-ammattikorkeakoulu, Tikkurila

Lyhyt kuvaus: 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää videovälitteisen vertaistuen merkitystä korvaushoidossa oleville. Tammikuussa 2015 käynnistyi videovälitteinen vertaisryhmä A – klinikkasäätiön Päihdesairaalan ja etäällä sijaitsevan paikkakunnan välillä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuoda esiin sekä vertaisryhmän että vertaisohjaajien kokemuksia pilotista.

Kokemuksia kerättiin laadullisten menetelmien, kuten vertaisryhmäläisten täyttämien palautelomakkeiden sekä vertaisohjaajien teemahaastattelujen avulla. Vastausten perusteella videovälitteisesti toteutettu vertaisryhmä koettiin toimivaksi. Vertaisryhmä koki saaneensa tukea toisiltaan ja ryhmän henki oli pysynyt hyvänä. Palautteista kävi ilmi, että vertaisohjaajien omien kokemusten pohjalta saatu apu oli aitoa ja vertaistuen kehittämistä pidettiin hienona asiana.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että teknologia mahdollistaa vertaistuen saavutettavuuden pitkistä välimatkoista huolimatta ja mahdollistaa päihdehoidon kuntouttavan menetelmän käytön myös valtakunnallisesti. Tällä voidaan katsoa olevan merkitystä nimenomaan harvaan asutuille seuduille, joissa on mahdollisesti vain muutama päihdekuntoutuksessa oleva asiakas.

Asia-/Avainsanat: päihdekuntoutus, hyvinvointiteknologia päihdetyössä, vertaisohjaaja, vertaistuki

Julkaisun teema-alue: 
09. päihdetyön menetelmät
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä