Olet täälläEtusivu Tarinoita huumeiden käytöstä -Selontekoja huumeiden käytön syistä ja seurauksista

Tarinoita huumeiden käytöstä -Selontekoja huumeiden käytön syistä ja seurauksista

JAA SOMESSA

Julkaisun nimi: 
Tarinoita huumeiden käytöstä -Selontekoja huumeiden käytön syistä ja seurauksista
Tekijä: 
Suokas, Niina
Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Pro gradu -työ
Julkaisuvuosi: 
2016
Julkaisun tiedot: 

Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, sosiaalityö

Lyhyt kuvaus: 

Tutkielma selvittää huumeidenkäyttäjien antamia syitä ja selityksiä huumeiden käytölle. Tutkimus on laadullinen ja narratiivisuus toimii tutkimuksen viitekehyksenä ja lähestymistapana. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään huumeiden käyttöä, addiktiota ja riippuvuutta. Aineisto koostuu 30 huume- ja lääketarinasta, jotka on koottu Päihdelinkin nettisivustolta helmikuussa 2015.

Tutkimustuloksissa tarinoista erottuu viisi selontekoa huumeiden käytön syistä, jotka on nimetty: lapsuus ja nuoruus, sosiaaliset suhteet, rakastuminen huumeeseen, huumeen käyttö lääkkeenä ja huumeidenkäyttäjän mielenkiinto huumetta kohtaan. Lisäksi tarinoista ilmenee neljä selontekoa huumeidenkäytön seurauksista, jotka on nimetty: elämä on kaukana normaalista, mielenterveysongelmat, väkivalta ja virkavalta. Lisäksi osa selonteoista on jaettu tarkempiin alaselontekoihin. Syy-selontekojen alaselonteot ovat: perheolosuhteet, kiusaamisen uhriksi joutuminen ja ulkopuolisuus, kapina, kaverit, seurustelukumppani ja seurustelusuhde sekä työ. Seuraus-selontekojen alaselonteot ovat: vailla koulua ja työtä, vailla läheisiä ihmissuhteita, vailla asuntoa, itsetuhoisuus sekä itseinho. Tarinoissa esiintyy useita eri selontekojen syy- seuraussuhteita. Tutkimuksen tulosten perusteella huumeidenkäyttäjän huumeiden käytölle löytyy moninaisia eri syitä ja seurauksia. Tarinoiden selontekojen syy-seuraussuhteet oli mahdollista jaotella huumeidenkäyttäjän sisäisiin- ja ulkoisiin tekijöihin.

Asia-/Avainsanat: päihteet, huumeet, huumeiden käyttö, huumeidenkäyttäjä, tarina, narratiivinen, selonteko

Julkaisun teema-alue: 
02. huumeet
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä