Olet täälläEtusivu Tampereen huumehoidon kynnykset ja oikeudenmukaiset laitoskuntoutukseen pääsyn kriteerit

Tampereen huumehoidon kynnykset ja oikeudenmukaiset laitoskuntoutukseen pääsyn kriteerit

Julkaisun nimi: 
Tampereen huumehoidon kynnykset ja oikeudenmukaiset laitoskuntoutukseen pääsyn kriteerit
Tekijä: 
Vaattovaara, O. & Vartiainen, E.
Ingressi: 

Opinnäytetyö tuo esille kokemuksia Tampereen huumehoidon palveluihin hakeutumisesta. Tutkimuksen tulosten mukaan Tampereen huumehoitoon pääsyssä ja hakeutumisessa on useita palvelujärjestelmälähtöisiä kynnyksiä, jotka vaikeuttavat palveluihin pääsemistä ja nostavat kynnystä hakeutua palveluihin.

Palvelujärjestelmälähtöisiä kynnyksiä huumehoidon palveluihin hakeutumisessa olivat leimautuminen, huonosti keskenään toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut, laitoshoitoon- ja kuntoutukseen pääsyn hitaus ja palveluihin hakeutuvien ihmisten uskon puute laitoskuntoutukseen pääsystä.

Palveluihin pääsyä hankaloittaa erityisesti epätasa-arvoinen korvaushoitoon pääseminen sekä pitkät jonot ja odotusajat avohoitoon ja -kuntoutukseen pääsyssä. Lisäksi laitoshoitoon ja -kuntoutukseen ei halutessaan pääse, koska laitoshoitoon pääsyn kriteereitä on vaikea täyttää, ja laitoshoito- ja kuntoutuspaikkoja ei ole tarpeeksi.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Julkaisuvuosi: 
2019
Julkaisun tiedot: 

Sosiaalityö, Tampereen ammattikorkeakoulu

Lyhyt kuvaus: 

Opinnäytetyön tarkoituksena on saada niiden ihmisten ääni kuuluviin, joilla on kokemuksia erilaisiin Tampereen huumehoidon palveluihin hakeutumisesta tai ollut aikomuksia hakeutua erilaisiin huumehoidon palveluihin.

Opinnäytetyössä selvitettiin palvelujärjestelmälähtöisiä kynnyksiä hoitoon hakeutumisessa, pääsyssä, sekä haastateltavien näkökulmaa oikeudenmukaisista laitoshoitoon- ja kuntoutukseen pääsyn kriteereistä. Aineisto kerättiin yksilöhaastatteluina käyttäen puolistrukturoitua teemahaastattelumenetelmää. Teoreettisina lähtökohtina hyödynnettiin aikaisempia tutkimuksia palvelujärjestelmälähtöisistä kynnyksistä, aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, eri asiantuntijoiden ja viranomaisten haastatteluja ja lausuntoja sekä työryhmien muistioita ja oikeusasiamiehen päätöksiä.

Julkaisun teema-alue: 
02. huumeet
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä
Julkaisutyyppi: