Olet täälläEtusivu Substance residue analysis as an alternative to drug checking? - Traces from drug paraphernalia as a source for laboratory analysis

Substance residue analysis as an alternative to drug checking? - Traces from drug paraphernalia as a source for laboratory analysis

Julkaisun nimi: 
Substance residue analysis as an alternative to drug checking? - Traces from drug paraphernalia as a source for laboratory analysis
Tekijä: 
Kaskela, T., Järvelin, R., Nahkuri, J., Gunnar, T., Kankaanpää, A., Pelander A. & Kajos, M.
Ingressi: 

Pilottitutkimuksessa tarkasteltiin voidaanko huumeiden käytöstä ja säilytyksestä syntyneitä roskia käyttää apuna huumemarkkinoiden monitoroinnissa ja huumeiden käyttöön liittyvien riskien vähentämisessä. Tutkimuksessa havaittiin, että ainakin joitain ainetunnistukseen liitettyjä hyötyjä voidaan saavuttaa keräämällä roskia varsinaisten huumausaineiden sijaan.

Julkaisukieli: 
Englanti
Julkaisumuoto: 
Yliopistollinen/sektoritutkimus
...mikä: 
vertaisarvioitu tieteellinen artikkeli
Julkaisuvuosi: 
2022
Julkaisun tiedot: 

Kaskela, T., Järvelin, R., Nahkuri, J., Gunnar, T., Kankaanpää, A., Pelander, A. and Kajos, M. (2022), "Substance residue analysis as an alternative to drug checking? Traces from drug paraphernalia as a source for laboratory analysis", Drugs, Habits and Social Policy, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/DHS-12-2021-0063
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/DHS-12-2021-0063/ful...

Lyhyt kuvaus: 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää voidaanko joitain ainetunnistuksen hyviä puolia saavuttaa käyttämällä tunnistamisessa varsinaisten huumausaineiden sijaan huumeiden käyttöön tai säilyttämiseen käytettyä roskia, kuten tyhjiä muovipusseja. Pilottitutkimuksessa kerättiin 98 jäämänäytettä, pääasiassa huumejäämiä sisältäviä muovipusseja. Näytteitä tuoneilla ihmisillä oli mahdollisuus kuulla tulos tuomansa jäämän aiemmasta sisällöstä laboratorioanalyysin valmistuttua. Jos tulos ei vastannut odotuksia, suurin osa tuloksen hakeneista arvioi ettei enää käyttäisi samaa erää. Tutkimuksen aikana päädyttiin tekemään yksi tiedote liittyen potentiaalisesti vaaralliseen löydökseen. Tutkimus osoitti, että joitain ainetunnistuksen hyötyjä voidaan saavuttaa niin sanotun huumejäämäanalyysin kautta, jos huumausaineiden käsittelemiseen liittyy lainsäädännöllisiä haasteita.

HUOM: Liitteenä on julkaisun postprint-versio, joka on julkaistu tässä ei-kaupalliseen käyttöön Non-commercial International Licence 4.0 (CC BY-NC 4.0) lisenssoinnilla (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Julkaisun teema-alue: 
02. huumeet
09. päihdetyön menetelmät
11. toimintaympäristöt
Myytävä julkaisu: 
kyllä
... linkki: 
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/DHS-12-2021-0063/full/html
Julkaisutyyppi: