Olet täälläEtusivu Stigman purkamista tarvitaan edelleen

Stigman purkamista tarvitaan edelleen

Julkaisun nimi: 
Stigman purkamista tarvitaan edelleen
Tekijä: 
Ringbom, H.
Ingressi: 

Päihteiden käyttöön ja mielenterveyteen liittyvät aiheet mielletään usein vaikeiksi keskustelunaiheiksi ja teemoista esitetyt näkökulmat ovat usein kapeita. Mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyvää häpeää tulisi vähentää ja stigmanvastaista keskustelukulttuuria luoda ja tukea. 

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Ammatilliset lehdet
Liittyy hankkeeseen: 
Järjestötutkimus MIPA
Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

Ringbom, H. (2020) Stigman purkamista tarvitaan edelleen. Tiimi 2/2020, s. 26-27.

Lyhyt kuvaus: 

MIPA 2.0 -tutkimushankkeessa haastateltiin 15 ammattilaista, jotka työskentelivät mielenterveyden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön työtehtävissä. Haastatteluissa nousi esiin teemaan liittyvä vahva leimautuminen eli stigmatisoituminen. 

Haastattelututkimuksen tulosten mukaan sanavalinnoilla ja puheilmaisuilla voidaan vaikuttaa leimautumiseen. Suora ja rehellinen puhe aiheista purkaa stigmaa ja osoittaa, että halutaan olla tukena.

Haastateltavat nostivat esiin myös median roolin asiassa. Kun päihteistä ja mielenterveydestä keskustellaan, puhe arkipäiväistyy, mikä on sinänsä toivottavaa. Toisaalta myös riskitekijöiden pitäminen keskustelussa on tärkeää.  

Puheen ja asenteiden avoimuuden lisääntymisestä huolimatta stigman purkamista tarvitaan vielä. Kokemustieto sekä järjestelmällinen ja valtakunnallinen toiminta stigmojen purkamiseksi ovat esimerkkejä toiminnoista, joilla asenteita voidaan laajasti muokata ja siten avun hakemisen kynnystä madaltaa. 

Pääteema: 
Julkaisutyyppi: