Olet täälläEtusivu Stadin nistit – huono-osaisten helsinkiläisten huumeidenkäyttäjien päihteet sekä niiden käyttötavat ja hankinta

Stadin nistit – huono-osaisten helsinkiläisten huumeidenkäyttäjien päihteet sekä niiden käyttötavat ja hankinta

Julkaisun nimi: 
Stadin nistit – huono-osaisten helsinkiläisten huumeidenkäyttäjien päihteet sekä niiden käyttötavat ja hankinta
Tekijä: 
Tammi, T., Pitkänen, T. & Perälä, J.
Ingressi: 

Huumeita käyttävien haastatteluille pohjautuva tutkimus tarkentaa kuvaa huumausaineiden ongelmakäytöstä pääkaupunkiseudulla.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Järjestötutkimus
Liittyy hankkeeseen: 
Huumeiden käyttö
Julkaisuvuosi: 
2011
Julkaisun tiedot: 

Yhteiskuntapolitiikka 76, 1: 45-54

Lyhyt kuvaus: 

Tutkimus tarkastelee huono-osaisten huumeidenkäyttäjien käyttämiä päihdeaineita sekä niiden käyttötapoja ja hankintaa. Analyysi perustuu 100 helsinkiläisen huumeiden käyttäjän strukturoituihin haastatteluihin. 

Tutkimuksen tulokset vahvistavat huumekuolematutkimuksessa esiin nostettua huolta opioidien, bentsodiatsepiinien tai alkoholin yhteiskäyttöilmiöstä. Tutkimuksessa selvitettiin myös, missä määrin amfetamiinin ja opioidien suurkuluttajat ovat toisistaan erillisiä ryhmiä. Yleistäen voidaan todeta, että helsinkiläisen huono-osaisen huumealakulttuurin kova ydin on erityisesti sekakäytössä, jossa keskeistä osaa näyttelevät kivunlievitykseen tarkoitetut opioidipohjaiset lääkeaineet ja rauhoittavat lääkeaineet bentsodiatsepiinit sekä alkoholi ja kannabis.
 

Asia-/ Avainsanat: Haastattelututkimus, amfetamiini, opioidit, yhteiskäyttö  

Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä