Olet täälläEtusivu Sosiaalinen tuki ja toimijuuden rakentuminen alkoholiongelmaisten perheiden nuorten aikuisten elämänkokemuksissa

Sosiaalinen tuki ja toimijuuden rakentuminen alkoholiongelmaisten perheiden nuorten aikuisten elämänkokemuksissa

Julkaisun nimi: 
Sosiaalinen tuki ja toimijuuden rakentuminen alkoholiongelmaisten perheiden nuorten aikuisten elämänkokemuksissa
Tekijä: 
Jämsä, P.
Ingressi: 

Tutkimuksessa selvitettiin 18-29-vuotiaiden nuorten aikuisten merkityksiä sosiaalisesta tuesta ja toimijuuden rakentumisesta lapsuudessa ja täysi-ikäisenä, kun perheessä on alkoholiongelma. Tutkimusaineisto kerättiin kahdella internetsivustolla: www.paihdelinkki.fi ja www.varjomaailma.fi. Yksi kirjoitus oli Helsingin Sanomien artikkelista.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Pro gradu -työ
Liittyy hankkeeseen: 
Lasinen lapsuus
Julkaisuvuosi: 
2019
Julkaisun tiedot: 

Sosiaalityö, Lapin yliopisto

Lyhyt kuvaus: 

Tutkimuksen keskeisimpien tuloksien mukaan alkoholiongelmaisten perheiden nuoret aikuiset kokivat sosiaalisen tuen merkityksen tärkeänä, läpi elämänkulun kestävänä inhimillisenä tarpeena. Sosiaalinen tuki auttaa myös lapsen positiivista toimijuutta, hoivan ja huolenpidon kokemuksien kautta.

Tutkimuksessa nuoret aikuiset mainitsivat sosiaaliseksi tueksi juomattoman toisen vanhemman, sisarukset, isovanhemmat, suvun, kaverit perheineen, vertaisuuden, harrastamisen, kouluympäristön, lastensuojelun avohuollon ja Varjomaailma -foorumista saadun tuen. Lisäksi vaikeissa perheen alkoholiongelmissa korostuivat sijoitukset, sijaisvanhemmuus, seuranta ja jälkihuollon toimenpiteet.

Nuoret aikuiset kokivat myös, että myöhemmin lapsuudessa, nuoruudessa ja täysi-ikäisyydessä, tieto ja laajentuneet kontaktit ja sosiaalinen tuki sekä palvelujärjestelmän ja kyvykkyyden mahdollisuudet, antavat toimijuudelle uudenlaisia toteutumia.

Julkaisun teema-alue: 
14. muu teema
... mikä: 
Lapsen toimijuuden rakentuminen ja sosiaalisen tuen merkitys alkoholiongelmaisessa perheessä
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä
Julkaisutyyppi: