Olet täälläEtusivu Sisarukseni käyttää huumeita - Vertaistuki Päihdelinkin keskustelufoorumilta

Sisarukseni käyttää huumeita - Vertaistuki Päihdelinkin keskustelufoorumilta

Julkaisun nimi: 
Sisarukseni käyttää huumeita - Vertaistuki Päihdelinkin keskustelufoorumilta
Tekijä: 
Karvonen, L.
Ingressi: 

Huumeiden käyttäjien läheisten elämä voi olla jopa vuosien mittainen stressitila, jossa läheinen pyrkii löytämään erilaisia selviytymiskeinoja. Vertaistuki on yksi läheisten merkittävä keino ajatusten ja tunteiden käsittelyyn. Tutkimuksesta "Sisarukseni käyttää huumeita" kävi ilmi, että huumeiden käytöllä on laajat vaikutukset sisarussuhteeseen, sisaruksen omaan hyvinvointiin sekä koko perheeseen. Lisäksi tutkimus osoitti, että huumeita käyttävien sisarukset kokivat saaneensa vertaistukea keskustelufoorumilta ja pitivät sitä merkityksellisenä. Erityisesti vertaistuen hakemista verkosta helpotti kasvottomuus ja nimettömyys.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Julkaisuvuosi: 
2019
Julkaisun tiedot: 

Sosionomikoulutus, Tampereen ammattikorkeakoulu

Lyhyt kuvaus: 

Opinnäytetyössä tutkittiin ja tuotiin esille huumeiden käyttäjien sisaruksien verkosta saamaa vertaistukea sekä huumeiden käytön vaikutuksia sisaruksiin ja sisarussuhteisiin. Aineisto kerättiin Päihdelinkin keskustelufoorumin Vilpola-alustalta vuosilta 2010 - 2018. (Vilpola on suunnattu huumeiden käyttäjien läheisille). Aineistossa tarkasteltiin sisaruksien kirjoituksissa esille nousseita aiheita ja vertaisohjaajien kommentointia.

Julkaisun teema-alue: 
14. muu teema
... mikä: 
vertaistuki sisarukset sisaruus läheiset huumeet
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä
Julkaisutyyppi: