Olet täälläEtusivu "Se tekee oikeesti niin hyvää päälle" : Asiakkaiden ja työntekijöiden ajatuksia liikunnan merkityksestä osana huumevieroitusta Tampereen kuntoutumiskeskuksessa

"Se tekee oikeesti niin hyvää päälle" : Asiakkaiden ja työntekijöiden ajatuksia liikunnan merkityksestä osana huumevieroitusta Tampereen kuntoutumiskeskuksessa

Julkaisun nimi: 
"Se tekee oikeesti niin hyvää päälle" : Asiakkaiden ja työntekijöiden ajatuksia liikunnan merkityksestä osana huumevieroitusta Tampereen kuntoutumiskeskuksessa
Tekijä: 
Parkkinen, V.
Ingressi: 

Tässä tutkimuksessa selvitetään, mitä asiakkaat ja työntekijät ajattelevat liikunnasta osana katkaisuhoitoa. Asiakkaiden haastatteluissa liikunnan merkityksestä hoitojaksolla esiin nousevat liikunnan yhteisöllisyyttä edistävä merkitys, liikunta hoitojaksoa helpottavana tekijänä sekä liikunnan positiivinen vaikutus psyykkiseen hyvinvointiin. 

Työntekijöiden mielipiteet liikunnan tärkeydestä katkaisuhoidon aikana vaihtelivat. Lisäksi työntekijöiden oma liikuntatausta vaikutti toiminnan suunnitteluun. Liikunnan tuomista hyödyistä ja haitoista työntekijät olivat samaa mieltä. Kaikki tutkittavat olivat yhtä mieltä siitä, että liikunta lievittää ahdistusta, helpottavan hoitojakson toteutumista sekä fyysisiä vieroitusoireita yhdessä muun hoidon kanssa.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Julkaisuvuosi: 
2015
Julkaisun tiedot: 

Tampereen ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma

Lyhyt kuvaus: 

Opinnäytetyössä tutkittiin katkaisuhoidossa olevien asiakkaiden ja työntekijöiden ajatuksia liikunnan merkityksestä osana huumevieroitusjaksoa. Haastateltavien henkilöiden kokemusten ja mielipiteiden lisäksi selvitettiin hoitojakson aikaiseen liikuntaan liittyviä kehittämistarpeita ja –mahdollisuuksia. Aineisto kerättiin Tampereen kuntoutusmiskeskuksen katkaisuhoito-osaston asiakkailta ja työntekijöiltä. Aineisto kerättiin haastattelemalla neljää työntekijää ja yhdeksää asiakasta.

Julkaisun teema-alue: 
02. huumeet
08. hoito ja kuntoutus
8.02 korvaushoito
09. päihdetyön menetelmät
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä
Julkaisutyyppi: