Olet täälläEtusivu Rakkautta, vihaa, pelkoa ja toivoa - mielenterveys- ja päihdeomaisten tunteet läheistään kohtaan.

Rakkautta, vihaa, pelkoa ja toivoa - mielenterveys- ja päihdeomaisten tunteet läheistään kohtaan.

Julkaisun nimi: 
Rakkautta, vihaa, pelkoa ja toivoa - mielenterveys- ja päihdeomaisten tunteet läheistään kohtaan.
Tekijä: 
Ringbom, H. & Jurvansuu, S.
Ingressi: 

Omaisten tunteet mielenterveys- tai päihdeongelmaista läheistään kohtaan ovat moninaisia, ristiriitaisia ja vaihtelevia.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Järjestötutkimus
Liittyy hankkeeseen: 
Järjestötutkimus MIPA
Julkaisuvuosi: 
2019
Julkaisun tiedot: 

Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 7/2019: 1-15. A-klinikkasäätiö.

Lyhyt kuvaus: 

Omaisten tunteet päihde- tai mielenterveysongelmaista läheistään kohtaan olivat moninaisia ja ristiriitaisia. Läheisen tilanne aiheutti hätää, surua, toivottomuutta ja pelkoa. Useimmin mainittu tunne oli kuitenkin rakkaus.

Ristiriitaiset käsitykset päihde- ja mielenterveysongelmien luonteesta vaikeuttivat suhtautumista läheiseen. Häpeä ja syyllisyys nostivat kynnystä hakea apua. Tunnetaakkaa lisäsi kokemus mielenterveys- ja päihdepalvelujen riittämättömyydestä.

Tulokset valottivat omaisten elämäntilanteiden kuormittavuutta, huolenpidon intensiivisyyttä sekä tarvetta saada tukea omalle jaksamiselle ja kattavia mielenterveys- ja päihdepalveluja läheiselle. Omaisten tunnetaakka on suuri ja syvä tunneside läheiseen tekee omasta hyvinvoinnista huolehtimisen ja rajojen asettamisen suhteessa läheiseen vaikeaksi.

Omaisten kanssa työskentelevien on hyvä tunnistaa omaisten kokemien tunteiden ristiriitaisuus ja tuen tarve. 

Julkaisun teema-alue: 
10. palvelujärjestelmät ja organisaatiot
12. fyysinen, psyykkinen ja/tai sosiaalinen toimintakyky
13. erityisryhmä
... mikä: 
Mielenterveys- ja päihdeomaiset
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä
Pääteema: 
Julkaisutyyppi: