Olet täälläEtusivu Rajoitettuja avunsaannin kokemuksia ja hallinnan suhteita huumeita käyttävien naisten keskusteluissa hyvinvointipalvelujärjestelmästä

Rajoitettuja avunsaannin kokemuksia ja hallinnan suhteita huumeita käyttävien naisten keskusteluissa hyvinvointipalvelujärjestelmästä

Julkaisun nimi: 
Rajoitettuja avunsaannin kokemuksia ja hallinnan suhteita huumeita käyttävien naisten keskusteluissa hyvinvointipalvelujärjestelmästä
Tekijä: 
Virokannas, E.
Ingressi: 

Tutkimus osoittaa, että huumeita käyttävien naisten avun saannin kokemukset liittyivät yleisimmin yksittäisten työntekijöiden joustavaan toimintaan, jota toiset työntekijät saattoivat pyrkiä rajoittamaan.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Yliopistollinen/sektoritutkimus
Liittyy hankkeeseen: 
Huumeiden käyttö
Julkaisuvuosi: 
2017
Lyhyt kuvaus: 

Artikkeli käsittelee huumeita käyttävien naisten kokemuksia hyvinvointipalvelujärjestelmästä. Aineiston muodostaa 10 ryhmäkeskustelua. Teoreettisena viitekehyksenä sovelletaan Dorothy Smithin institutionaalista etnografiaa.

Kokemusten ymmärretään olevan sidoksissa yhteiskunnassa vallitseviin sosiaalisiin suhteisiin, joista vahvinta muotoa edustavat hallinnan suhteet. Tarkemmin tarkastellaan, millaisia autetuksi tulemisen kokemuksia huumeita käyttävien naisten keskusteluissa hyvinvointipalvelujärjestelmästä rakentuu ja miten hallinnan suhteet näyttäytyvät kokemuksia rajoittavina tekijöinä.

Avun saannin kokemukset liittyivät yleisimmin yksittäisten työntekijöiden joustavaan toimintaan, jota toiset työntekijät saattoivat pyrkiä rajoittamaan. Avun saannin esteeksi määrittyivät vuorovaikutuksen tasolla ilmenevät hallinnan suhteet. Jos esteitä avun saannille oli organisaation käytännöissä mutta ei vuorovaikutuksen tasolla, niitä saatettiin ymmärtää ja ne eivät vieneet uskoa avun saamiselta.

Julkaisun teema-alue: 
10. palvelujärjestelmät ja organisaatiot
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä
Julkaisutyyppi: