Olet täälläEtusivu Rajatyö päihde- ja mielenterveysjärjestöissä. Mielenterveyttä edistävää ja ehkäisevää päihdetyötä tekevien järjestötyöntekijöiden näkemyksiä

Rajatyö päihde- ja mielenterveysjärjestöissä. Mielenterveyttä edistävää ja ehkäisevää päihdetyötä tekevien järjestötyöntekijöiden näkemyksiä

Julkaisun nimi: 
Rajatyö päihde- ja mielenterveysjärjestöissä. Mielenterveyttä edistävää ja ehkäisevää päihdetyötä tekevien järjestötyöntekijöiden näkemyksiä
Tekijä: 
Asikainen, L.
Ingressi: 

Päihde- ja mielenterveysjärjestöissä kohdataan rajatyön ja rajojen ylitysten haasteita moninaisesti. Opinnäytetyön tulokset osoittavat, että näihin rajatyön haasteisiin voidaan vastata moniammatillisella yhteistyöllä. 

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Pro gradu -työ
Liittyy hankkeeseen: 
Järjestötutkimus MIPA
Julkaisuvuosi: 
2022
Julkaisun tiedot: 

Pro gradu -tutkielma, Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Tampereen yliopisto

Lyhyt kuvaus: 

Pro gradu -tutkielma selvitti päihde- ja mielenterveysjärjestöissä mielenterveyttä edistävää ja ehkäisevää päihdetyötä tekevien työntekijöiden näkemyksiä rajatyössä esiintyvistä haasteista ja moniammatillisen yhteistyön keinoista ratkaista näitä haasteita. 

Tutkielman aineisto koostui päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma MIPA 2.0-hankkeessa tehdyistä järjestötyöntekijöiden haastatteluista. 

Rajatyön haasteet jakautuivat neljään luokkaan: asiantuntijuuteen, asenteisiin, kulttuuriin ja rakenteisiin. Haastateltavat toivat esiin myös yhteistyön keinoja ratkaista näitä haasteita. Keskeisemmiksi keinoiksi nähtiin rakenteisiin vaikuttaminen, resurssien lisääminen ja tutkimustiedon käyttäminen työssä. 

Tutkielman tulosten perusteella päihde- ja mielenterveysjärjestöjen rajatyössä tehtävien rajojen ylitysten haasteet näkyvät niin työntekijöille, työyhteisöissä kuin laajemmin yhteiskunnassa.

Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä
Julkaisutyyppi: