Olet täälläEtusivu RAHAPELIEN VETOVOIMA – näkökulmia peliriippuvuuden ja ongelmapelaamisen muotoutumisesta nuorten miesten elämässä

RAHAPELIEN VETOVOIMA – näkökulmia peliriippuvuuden ja ongelmapelaamisen muotoutumisesta nuorten miesten elämässä

Julkaisun nimi: 
RAHAPELIEN VETOVOIMA – näkökulmia peliriippuvuuden ja ongelmapelaamisen muotoutumisesta nuorten miesten elämässä
Tekijä: 
Anttonen Milla
Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Pro gradu -työ
Liittyy hankkeeseen: 
Peliongelmat
Julkaisuvuosi: 
2011
Julkaisun tiedot: 

Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteet, sosiaalityö.

Lyhyt kuvaus: 

Pro gradu – tutkielmani esittää näkökulmia nuorten miesten kirjoittamia näkökulmia ongelmapelaamisen ja peliriippuvuuden syntymiselle. Tutkielmani keskittyy rahapeleihin liittyvään ongelmapelaamiseen, peliriippuvuuteen ja niihin altistaviin tekijöihin, jotka ovat läsnä nuorten miesten elämässä. Tarkastelen miesten näkemyksiä vertaillen niitä aihepiiriin liittyvien tutkimuksiin ja kirjallisuuteen.

Tutkielmani on laadullinen ja toteutin sen keräämällä 18–29-vuotiaiden miesten kirjoituksia A-klinikkasäätiön ja Peluurin ylläpitämältä Valtti-keskustelupalstalta. Analysoitavia kirjoituksia kertyi 146 kpl. Tutkimuksellisena lähestymistapana käytin narratiivisuutta ja menetelmänä aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Tämän avulla aineistosta tulivat esille rahapeliriippuvuuteen altistavat tekijät, jotka olen nimennyt elämäntaustallisiksi tekijöiksi ja houkutukseksi.

Nuorten miesten kertomuksissa merkittävimmiksi elämäntaustatekijöiksi muodostuu vanhempien ja kavereiden opettama malli pelaamisesta sekä pelaamisen avulla haettu helpotus mielenterveydellisiin ongelmiin. Toisaalta myös pelaaminen itsessään näyttää tuottavan mielenterveyden järkkymistä. Päihteiden rooli on kaksijakoinen, sillä päihteet rohkaisevat pelaamaan kovemmilla panoksilla ja niistä haetaan apua rahapelaamisen tuottamiin ongelmiin. Rahapelaamisen houkuttavista tekijöistä merkittävimmät ovat median ja mainonnan tuottama illuusio helposta rahasta, pelaajan oma käsitys pelitaidoistaan sekä uskosta onneen.

Peliriippuvuuden ja ongelmapelaamisen muotoutumisessa tärkeäksi seikaksi nousee usean elämäntaustatekijän ja houkutuksen yhteisvaikutus. Tutkielmani jäsentää tätä yhteisvaikutusta, rahapelaamisen aloittamisesta peliriippuvuuden syntyyn, ottaen huomioon pelaamista vähentävät tekijät sekä peliriippuvuuden seuraukset. Pelaamista vähentävät tekijät, kuten elämänhallinta ja päätös pelaamattomuudesta estävät rahapelaamisen toteutumista. Kertomuksista tulee esille peliriippuvuuden ikävät seuraukset, joita ovat velkaantuminen, läheisten menettäminen ja psyykkiset ongelmat. Peliriippuvuus näyttäytyy vakavasti otettavana ilmiönä nuorten miesten keskuudessa

Julkaisun teema-alue: 
04. toiminnallinen riippuvuus
4.01 pelaaminen
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä