Olet täälläEtusivu Psyykkinen kuormittuneisuus ja elämänlaatu 60–85-vuotiailla

Psyykkinen kuormittuneisuus ja elämänlaatu 60–85-vuotiailla

Julkaisun nimi: 
Psyykkinen kuormittuneisuus ja elämänlaatu 60–85-vuotiailla
Tekijä: 
Kaskela, T., Pitkänen, T., Solin, P., Tamminen, N., Valkonen, J. & Kaikkonen, R.
Ingressi: 

Viimeaikaiset mielenterveysongelmat, yksinäisyys, huonoksi koettu fyysinen terveys, riittämätön uni sekä riittämättömät tulot olivat yhteydessä sekä huonoon elämänlaatuun että psyykkiseen kuormittuneisuuteen ikääntyneillä miehillä ja naisilla.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Järjestötutkimus
Liittyy hankkeeseen: 
Alueellinen terveys ja hyvinvointi (ATH)-osatutkimus
Julkaisuvuosi: 
2017
Julkaisun tiedot: 

Kaskela T., Pitkänen T., Solin P., Tamminen N., Valkonen J. & Kaikkonen R. Psyykkinen kuormittuneisuus ja elämänlaatu 60–85-vuotiailla. Tietopuu: Tutkimussarja 2/2017: 1-15

Lyhyt kuvaus: 

Lähtökohdat: Koetun elämänlaadun on todettu heikkenevän vanhuudessa ja psyykkisen kuormittuneisuuden vastaavasti lisääntyvän. Aikuisten terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (ATH) laajan kyselyaineiston avulla tarkasteltiin, mitkä erilaiset ikääntyneen henkilön taustaan, terveyteen, elämäntapoihin ja sosiaalisiin kontakteihin liittyvät tekijät olivat yhteydessä sekä psyykkiseen kuormittuneisuuteen että elämänlaatuun.

Menetelmät: Aineisto koostui 33 196 vuosina 2012 – 2014 ATH-kyselyyn vastanneesta 60–85-vuotiaasta henkilöstä. Logistisen regressioanalyysin avulla selvitettiin, mitkä taustaan ja elä-mäntilanteeseen liittyvät tekijät olivat yhteydessä psyykkiseen kuormittuneisuuteen (MHI-5 < 70) ja heikkoon elämänlaatuun (WHOQOL-8 mittarilla alin viidennes). Lisäksi tarkasteltiin iän yhteyttä elämänlaatuun ja psyykkiseen kuormittuneisuuteen sekä niihin molempiin keskeisesti yhteydessä oleviin tekijöihin.

Tulokset: Joka kymmenes 60–85-vuotias arvioi elämänlaatunsa heikoksi sekä koki psyykkistä kuormittuneisuutta. Viimeaikaiset mielenterveysongelmat, yksinäisyys, huonoksi koettu fyysinen terveys, riittämätön uni sekä riittämättömät tulot olivat yhteydessä sekä huonoon elämänlaatuun että psyykkiseen kuormittuneisuuteen miehillä ja naisilla. Vähiten elämänlaatunsa heikoksi kokeneita ja psyykkisesti kuormittuneita oli 60–70-vuotiaiden keskuudessa. Neljä prosenttia 60–85-vuotiaista oli kokenut henkistä tai fyysistä väkivaltaa vuoden aikana.

Päätelmät: Ikääntyvien elämänlaatuun ja kuormittuneisuuteen on terveydentilan lisäksi yhteydessä tekijöitä, joihin on mahdollista vaikuttaa. Yksinäisyyden ja väkivallan kokemusten ennalta ehkäisemiseen sekä riittävän avun turvaamiseen tulee vastaisuudessa kiinnittää entistä enemmän huomiota.

Julkaisun teema-alue: 
12. fyysinen, psyykkinen ja/tai sosiaalinen toimintakyky
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä
Pääteema: 
Julkaisutyyppi: