Olet täälläEtusivu Poikkeustila pakotti järjestöt luomaan uusia tukimuotoja

Poikkeustila pakotti järjestöt luomaan uusia tukimuotoja

Julkaisun nimi: 
Poikkeustila pakotti järjestöt luomaan uusia tukimuotoja
Tekijä: 
Jurvansuu, S., Kaskela, T. & Tourunen, J.
Ingressi: 

Koronapandemian aiheuttama poikkeustila vähensi fyysisiä kohtaamisia ja lisäsi verkkovälitteistä vuorovaikutusta järjestöjen matalan kynnyksen eri toimintamuodoissa. Ammattilaisten mukaan tilanne oli hankala erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien auttamiseksi, mutta kokemus opetti ja jotkin käytännöt vakiintuivat.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Ammatilliset lehdet
Liittyy hankkeeseen: 
Järjestötutkimus MIPA
Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

Jurvansuu, S., Kaskela, T. & Tourunen, J. (2020) Poikkeustila pakotti järjestöt luomaan uusia tukimuotoja. Tiimi 3/2020, s. 26-27.

Lyhyt kuvaus: 

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma MIPA 2.0:n haastattelututkimuksessa selvitettiin koronapandemian aiheuttaman poikkeustilan ja uusien ohjeistusten vaikutusta järjestöjen toimintaan. Tutkimushaastatteluun osallistui 10 eri järjestön 15 työntekijää.

Tulosten mukaan tutkittujen järjestöjen matalan kynnyksen kohtaamispaikat olivat pääosin suljettuina koronapandemian poikkeustilan aikana. Kohtaamispaikat sovelsivat toimintamuotojaan poikkeusajan ohjeistuksiin sopiviksi. Etätapaamiset, verkkoryhmät tai muut virtuaaliset keinot kohdata asiakkaita otettiin käyttöön. Moni, erityisesti aiemminkin heikosti palveluun kiinnittynyt asiakas, jäi verkkovälitteisin keinoin tavoittamatta. 

Kuntouttavassa työtoiminnassa rajoitusten myötä järjestöt mukauttivat toiminnan järjestämistä. Niin ikään jalkautuvassa työssä toimintaa sopeutettiin rajoituksiin sopiviksi: esimerkiksi testaustoiminta ja vertaisuus vähenivät ja perinteisten jalkautuvan työn paikkojen sulkeutumisen myötä verkkovälitteisyys lisääntyi. 

Poikkeustila pakotti järjestöt, työntekijät ja asiakkaat mukautumaan ja oppimaan uusia työmuotoja, joiden käyttöä voidaan hyödyntää poikkeustilan jälkeenkin.

Pääteema: 
Julkaisutyyppi: