Olet täälläEtusivu Poikkeavuuden kategorioita huumeita käyttävien naisten ryhmäkeskusteluissa

Poikkeavuuden kategorioita huumeita käyttävien naisten ryhmäkeskusteluissa

Julkaisun nimi: 
Poikkeavuuden kategorioita huumeita käyttävien naisten ryhmäkeskusteluissa
Tekijä: 
Liuski, S.
Ingressi: 

Opinnäytetyö tarkastelee huumeita käyttävien naisten kokemuksia sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Pro gradu -työ
Julkaisuvuosi: 
2016
Julkaisun tiedot: 

Sosiaalityö, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto

Lyhyt kuvaus: 

Pro gradu -tutkimus käsittelee huumeita käyttävien naisten kokemuksia sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä. Tarkempana tutkimustehtävänä on selvittää, millaisia poikkeavuuden kategorioita naisten puheessa rakentuu, kun he keskustelevat palvelujärjestelmää koskevista kokemuksistaan ja kuinka he itse asemoituvat suhteessa näihin kategorioihin. Teoreettis-metodologinen viitekehys rakentuu sosiaalisesta konstruktionismista, etnometodologisesta kategorioiden tutkimuksesta sekä Dorothy E. Smithin kehittämästä institutionaalisesta etnografiasta.

Tutkimus liittyy Jyväskylän yliopistossa syksyllä 2016 käynnistyneeseen akatemiahankkeeseen ”Haavoittuvissa elämäntilanteissa olevat naiset hyvinvointipalvelujärjestelmän muutoksessa”. Tutkimuksessa käytetty aineisto on kerätty dosentti Elina Virokannaksen osahanketta varten. Tämän tutkimuksen aineisto koostuu viidestä ryhmä- ja kahdesta yksilökeskustelusta.

Tutkimuksen perusteella naisten puheessa rakentui neljä poikkeavuuden kategoriaa: nisti ja narkomaani, palveluihin sopimaton, arvioinnin alainen äiti sekä alempiarvoinen ihminen. Nistiksi ja narkomaaniksi sekä palveluihin sopimattomaksi kategorisoituminen näyttäytyi naisten puheessa esimerkiksi palveluista ulossulkemisena ja huonompana kohteluna.

Julkaisun teema-alue: 
02. huumeet
05. monipäihteisyys/moniriippuvuus
10. palvelujärjestelmät ja organisaatiot
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä
Julkaisutyyppi: