Olet täälläEtusivu Pitkälle kuntoutuneet opioidikorvaushoidossa – toimijuusnäkökulma

Pitkälle kuntoutuneet opioidikorvaushoidossa – toimijuusnäkökulma

Julkaisun nimi: 
Pitkälle kuntoutuneet opioidikorvaushoidossa – toimijuusnäkökulma
Tekijä: 
Pingoud, E.
Ingressi: 

Kuntoutuminen näyttäytyi haastateltavien kertomuksissa toimijuuden vahvistumisen prosessina, joka eteni huumeidenkäytön ajan kapeana hahmotettavasta toimijuudesta kohti nykyistä vahvistunutta toimijuutta.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Pro gradu -työ
Liittyy hankkeeseen: 
Korvaushoito
Julkaisuvuosi: 
2019
Julkaisun tiedot: 

Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos

Lyhyt kuvaus: 

Tutkielmassa tarkasteltiin opioidikorvaushoidossa olevien pitkälle kuntoutuneiden henkilöiden kokemuksia hoidosta ja kuntoutumisesta. Tutkielmassa selvitettiin: 1) minkälaisena pitkälle kuntoutuminen aineiston valossa hahmottui ja merkityksellistyi, 2.) minkälainen oli kuntoutumiseen kytkeytyvä toimijuuden ajallinen prosessi, ja minkälaisia toimijuuden rajoitteita ja resursseja prosessiin liittyi. Tutkielman viitekehyksen muodostivat opioidikorvaushoitoa, huumeriippuvuudesta kuntoutumista ja toimijuutta käsittelevä tutkimuskirjallisuus. Tutkielman aineisto koostui 13 pitkälle kuntoutuneen opioidikorvaushoidossa olevan henkilön haastattelusta.

Julkaisun teema-alue: 
08. hoito ja kuntoutus
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä
Julkaisutyyppi: