Olet täälläEtusivu Palveluohjauksen malli A-klinikka Oy:n Vieroitushoitoyksiköissä

Palveluohjauksen malli A-klinikka Oy:n Vieroitushoitoyksiköissä

Julkaisun nimi: 
Palveluohjauksen malli A-klinikka Oy:n Vieroitushoitoyksiköissä
Tekijä: 
Sjöberg, K.
Ingressi: 

Vieroitushoitoyksiköiden palveluohjauksen prosessikuvaus voi jatkossa helpottaa opiskelijoiden ja uusien työntekijöiden perehdytystä sekä palveluohjauksen prosessin kuvauksen esittelyä yhteistyökumppaneille ja asiakkaille.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Julkaisuvuosi: 
2021
Julkaisun tiedot: 

Turun ammattikorkeakoulu, sosiaaliala, sairaanhoitaja (YAMK).

Lyhyt kuvaus: 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää uusi palveluohjauksen prosessikuvaus osaksi A-klinikka Oy:n Vieroitushoitoyksiköiden päivittäistä työtä. Kehittämisprojektin osana suoritettiin kyselytutkimus 12 palveluohjausta työssään käyttävälle työntekijälle ja teemahaastattelut viidelle Vieroitushoitoyksiköiden palveluita käyttäneelle asiakkaalle.

Tutkimuksen mukaan työntekijöiden ja asiakkaiden näkemykset palveluohjauksen sisällöstä olivat hieman eriäviä toisistaan. Asiakkaat käsittivät palveluohjauksen pääasiallisesti työntekijän tekeminä yksittäisinä työtehtävinä, eivätkä he nähneet palveluohjausta samanlaisena jatkuvana työmetodina, kuin työntekijät. Asiakkaille ei ollut varsinaisesti selvää, mitä kaikkea palveluohjaus
voi hoitojaksojen aikana sisältää.

Työntekijät kokivat palveluohjauksen parhaimmillaan vaikuttavan asiakkaiden elämäntilanteeseen positiivisesti monellakin tapaa. Myös lähes kaikki asiakkaat kokivat saadun palveluohjauksen tai ohjauksen kaikkinensa hyvänä ja riittävänä. Asiakkaiden vastauksissa nousi esille myös läheisten ihmisten tärkeys asiakkaan vieroitushoitoprosessissa.

Työntekijöiden vastauksissa kehittämisideoina nousi esille erityisesti koulutuksen tarve. Lisäksi kaivattiin ohjeistuksia palveluohjauksen antamiseen vieroitushoitojaksojen aikana.

Palveluohjauksen prosessikuvauksesta tuli kolmiportainen kokonaisuus, jossa on johdanto-, työ- ja saattovaiheet.

Avain-/asiasanat: Palveluohjaus, päihdetyö, vieroitushoito, sosiaaliohjaus, prosessikuvaus

Julkaisun teema-alue: 
09. päihdetyön menetelmät
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä
Julkaisutyyppi: