Olet täälläEtusivu Paikallisyhdistysten toiminnassa päihde- ja mielenterveystyö yhdistyvät

Paikallisyhdistysten toiminnassa päihde- ja mielenterveystyö yhdistyvät

Julkaisun nimi: 
Paikallisyhdistysten toiminnassa päihde- ja mielenterveystyö yhdistyvät
Tekijä: 
Jurvansuu, S. & Rissanen, P.
Ingressi: 

Päihde- ja mielenterveysalan järjestöt tekevät paljon työtä, jossa huomioidaan asiakkaiden samanaikainen päihde- ja mielenterveysongelma. Järjestöissä kehitetään osaamista, joka tukee molempien ongelmien kohtaamista.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Ammatilliset lehdet
Liittyy hankkeeseen: 
Järjestötutkimus MIPA
Julkaisuvuosi: 
2017
Julkaisun tiedot: 

Jurvansuu, S. & Rissanen, P. (2017) Paikallisyhdistysten toiminnassa päihde- ja mielenterveystyö yhdistyvät. Tiimi 2/2017, s. 26-27. 

Lyhyt kuvaus: 

Paikallistasolla toimivat päihde- ja mielenterveysyhdistykset tarjoavat tukea ihmisille, joilla on monia palvelutarpeita. MIPA-tutkimusohjelmassa selvitettiin kyselytutkimuksella (N = 187) sitä, miten päihde- ja mielenterveystyö yhdistyvät näiden yhdistysten toiminnassa ja millaisissa toimintakäytännöissä tätä toteutetaan. Kyselyyn vastanneet olivat päihde- ja mielenterveysyhdistysten toiminnanjohtajia tai hallituksen puheenjohtajia. 

Päihde- ja mielenterveysongelman yhteisesiintyvyyden problematiikka tunnistettiin vastaajien keskuudessa ja näille henkilöille suunnattua tukea haluttiin parantaa. Yhteisesiintyvyys haastaa järjestöjä tarjoamaan monipuolista tukea ja lisäämään omaa osaamistaan. 

Monille yhdistyksille päihde- ja mielenterveystyön yhdistäminen oli tärkeä toimintaa ohjaava periaate. Toiminta, jossa päihde- ja mielenterveystyötä yhdistävän tuen nähtiin toteutuvan, piti sisällään esimerkiksi ohjaus- ja neuvontapalveluita, kohtaamispaikka- ja päiväkeskustoimintaa, kuntouttavaa työtoimintaa ja rikosseuraamustyötä. Kolmannes vastaajista katsoi kuitenkin myös, ettei  tarvetta päihde- ja mielenterveystyön sektorirajat ylittävään toimintaan ole. 

Sote-uudistus herätti aineiston vastaajien keskuudessa huolta ja epäilyjä siitä, miten uudistus tulee vaikuttamaan monia palveluita samanaikaisesti tarvitsevien asemaan. Palveluita suunniteltaessa olisikin tärkeää, että järjestöt osallistettaisiin. 

Julkaisun teema-alue: 
10. palvelujärjestelmät ja organisaatiot
11. toimintaympäristöt
Julkaisutyyppi: