Olet täälläEtusivu Päihteiden käytön ja päihteettömyyden merkitykset järjestökyselyn vastaajien kuvaamina

Päihteiden käytön ja päihteettömyyden merkitykset järjestökyselyn vastaajien kuvaamina

Julkaisun nimi: 
Päihteiden käytön ja päihteettömyyden merkitykset järjestökyselyn vastaajien kuvaamina
Tekijä: 
Perttilä, L.
Ingressi: 

Työn tulokset havainnollistavat sen, että päihteiden käytön ja päihteettömyyden taustalla olevien syiden kirjo on laaja. Tietyt ilmiöt kuitenkin esiintyivät vastauksissa useammin kuin toiset. Yli puolessa päihteiden käytön merkityksiä kuvaavista vastauksista käytön kerrottiin liittyvän tunteiden hallintaan ja säätelyyn, kuten negatiivisten tunteiden turruttamiseen tai positiivisten tunteiden vahvistamiseen. Päihteettömyyden merkityksistä selvä enemmistö liittyi terveyteen ja elämänlaatuun vaikuttaviin tekijöihin, kuten parempaan psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Liittyy hankkeeseen: 
Järjestötutkimus MIPA
Julkaisuvuosi: 
2019
Julkaisun tiedot: 

Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu. (Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja AMK, opinnäytetyö).

Lyhyt kuvaus: 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tuoda tietoa ihmisten itse nimeämistä syistä ja merkityksistä päihteiden käytön ja päihteettömyyden taustalla. Työn aineistona toimii Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tavoittamien kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävät tekijät -tutkimushankkeen kyselyyn saadut vastaukset, joissa kuvattiin päihteiden käytön ja käyttämättömyyden merkityksiä. Kyselyyn vastanneet ovat päihde- ja mielenterveysjärjestöjen palveluja käyttäviä, toimintaan osallistuvia, erilaisissa kohtaamispaikoissa käyviä, työllistettyjä, vapaaehtoistyöntekijöitä, vertaisia, ja muilla tavoin osallistuneita. Aineisto koostui vastaajien omin sanoin muodostetuista, pituudeltaan vaihtelevista vastauksista.

Julkaisun teema-alue: 
01. alkoholi
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä
Julkaisutyyppi: