Olet täälläEtusivu Päihdetoipuminen ja hoidon onnistuminen

Päihdetoipuminen ja hoidon onnistuminen

Julkaisun nimi: 
Päihdetoipuminen ja hoidon onnistuminen
Tekijä: 
Huynh, A., Joutsimäki, J. & Lehtiniemi, S.
Ingressi: 

Osana MIPA 2.0 -hanketta tehty opinnäytetyö tuotti tietoa päihdekuntoutujien päihteidenkäytön kokemuksista, eri riippuvuuksien hoitamisesta, avuntarpeen luonteesta sekä saatujen ja tarvittavien palveluiden laadusta.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Liittyy hankkeeseen: 
Järjestötutkimus MIPA
Julkaisuvuosi: 
2022
Julkaisun tiedot: 

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Sairaanhoitaja (AMK).

Lyhyt kuvaus: 

Tutkielman tavoitteena oli tarkastella päihdekuntoutujien kokemuksia kuntoutumisestaan, toipumista tukevista tekijöistä ja päihdepalveluista. Opinnäytetyö on osa MIPA 2.0 -järjestötutkimushanketta. Tutkielmassa keskityttiin lisäksi selvittämään päihdetyön palveluiden kehittämiseen liittyviä näkemyksiä.

Opinnäytetyö toteutettiin A-klinikkasäätiön Osis-hankkeen kanssa yhteistyössä. Puolistrukturoidulla haastattelumenetelmällä kerätty aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä.

Tulosten perusteella päihdepalvelut koettiin osin riittämättöminä, minkä lisäksi esiin nousi kasvava tarve päihdealan ammattilaisille sekä jonotusaikojen pituus. 
 

Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä