Olet täälläEtusivu PÄIHDEPALVELUT KYMENLAAKSOSSA A-klinikan laitoshoidon asiakkaiden kokemuksia uudistetussa palvelukokonaisuudessa

PÄIHDEPALVELUT KYMENLAAKSOSSA A-klinikan laitoshoidon asiakkaiden kokemuksia uudistetussa palvelukokonaisuudessa

Julkaisun nimi: 
PÄIHDEPALVELUT KYMENLAAKSOSSA A-klinikan laitoshoidon asiakkaiden kokemuksia uudistetussa palvelukokonaisuudessa
Tekijä: 
Jäppinen, I.
Ingressi: 

Tutkimuksen tulosten mukaan varsinkin hauraimmassa asemassa olevien päihteiden ongelmakäyttäjien tavoittamiseksi palveluiden järjestäjien olisi hyvä tulla asiakkaita vastaan. Palveluohjauksen rinnalle tarvitaan lisäksi etsivää työotetta, ja palveluista kannattaa tiedottaa monikanavaisesti ja selkeää sanastoa käyttäen. Tutkimuksessa nousi esille, että päihteiden ongelmakäyttäjien tavoittaminen ei välttämättä ole helppoa sen enempää perinteisin tiedottamisen keinoin kuin nykyteknologiaa hyödyntäenkään. Lisäksi kun pitkään samankaltaisina pysynyt palvelurakenne muuttuu, se voi tuntua palvelujen käyttäjistä hämmentävältä ja jopa herättää ennakkoluuloja.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Julkaisuvuosi: 
2019
Julkaisun tiedot: 

Sosionomi, Lahden ammattikorkeakoulu

Lyhyt kuvaus: 

Tutkimuksessa selvitettiin A-klinikan laitospalveluiden käyttäjäasiakkaiden kokemuksia päihdepalveluista Kymenlaakson alueella. Asiakkaita haastattelemalla haettiin vastauksia muun muassa kysymyksiin, mistä avun tarpeessa oleva asiakas löytää tietoa tarjolla olevista palveluista, miten palveluiden piiriin pääsee ja miten asiakkaat kokevat tulleensa kohdatuiksi palveluissa.

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa Kymenlaakson A-klinikalle, jota se voi hyödyntää kehittäessään palveluihinsa liittyvää tiedottamista ja viestintää. Tarve tutkimukselle nousi alueen päihdepalveluissa toteutetuista muutoksista ja niihin liittyvistä haasteista palveluntuottajalle. Viimeisimmät ja suurimmat niistä liittyvät sote-uudistukseen, jossa on määrä uudistaa julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Pitkään työstetyn uudistuksen tavoitteena on ollut kaventaa kansalaisten välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä suitsia kustannuksia. (Valtioneuvosto 2019.).

Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä
Julkaisutyyppi: