Olet täälläEtusivu Päihdeongelmaisten näkemyksiä raskaana olevien pakkohoidosta

Päihdeongelmaisten näkemyksiä raskaana olevien pakkohoidosta

Julkaisun nimi: 
Päihdeongelmaisten näkemyksiä raskaana olevien pakkohoidosta
Tekijä: 
Pitkänen, T. & Kaskela, T.
Ingressi: 

Raskaana olevien tahdonvastainen hoito nousee säännöllisesti esiin julkisessa keskustelussa. Artikkelissa kartoitetaan laitoshoidossa olevien pienten lasten vanhempien näkemyksiä pakkohoidosta. 

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Ammatilliset lehdet
Liittyy hankkeeseen: 
Lapsiperheiden palvelut
Julkaisuvuosi: 
2011
Julkaisun tiedot: 

Tiimi 3/2011, s. 22-23

Lyhyt kuvaus: 

Artikkelia varten haastateltiin 21 Järvenpään sosiaalisairaalan laitoshoidossa olevaa pienen lapsen vanhempaa. Heiltä kysyttiin, mitä mieltä he ovat raskaana olevien pakkohoidosta. Haastattelut olivat osa Lapsiperhepalveluiden yhteensovittaminen ja johtaminen -hanketta. 

21 haastattelusta vain yksi suhtautui kielteisesti pakkohoitoon ja valtaosa haastateltavista pitivät ajatusta pakkohoidosta hyvänä. Myönteisen näkemyksen taustalla oli ajatus lapsen edusta, joka nähtiin olevan tärkeämpi kuin äidin itsemääräämisoikeus. 

Haastateltavat nostivat esiin myös pakkohoitoon liittyviä ongelmia. Heidän mukaansa tulisi tarkoin harkita kuka hoitoon pitäisi pakottaa. Pakkohoidolla nähtiin olevan myös mahdollisia negatiivisia seurauksia naisen arjelle, hoito voisi johtaa esimerkiksi asunnon menetykseen. 

Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä
Julkaisutyyppi: