Olet täälläEtusivu Päihdeongelmaisilla korkea riski kuolla ennenaikaisesti

Päihdeongelmaisilla korkea riski kuolla ennenaikaisesti

Julkaisun nimi: 
Päihdeongelmaisilla korkea riski kuolla ennenaikaisesti
Tekijä: 
Pitkänen, T.
Ingressi: 

Päihdehoitoa saaneiden kuolleisuuteen liittyy alkoholi noin puolissa tapauksista. Myös ennenaikaiset kuolemat ovat keskimääräistä yleisempiä. 

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Ammatilliset lehdet
Julkaisuvuosi: 
2017
Julkaisun tiedot: 

Pitkänen, T. (2017) Päihdeongelmaisilla korkea riski kuolla ennenaikaisesti. Tiimi 4/2017, s. 22-23.

Lyhyt kuvaus: 

A-klinikkasäätiön rekisteritutkimuksessa tutkittiin Järvenpään sosiaalisairaalaan ja kahdelle Helsingissä sijaitsevalle avohoidon klinikalle päihdeongelman vuoksi vuosina 1990-2009 hakeutuneiden henkilöiden kuolleisuutta (N = 10 898). Tutkimuksessa hyödynnettiin Tilastokeskukselta saatuja tietoja. Tutkitusta joukosta vuoteen 2014 mennessä oli kuollut miehistä kolmasosa ja naisista viidesosa, yhteensä 3 216 henkilöä. Ensimmäisestä päihdehoidon kirjauksesta kuolemaan kului keskimäärin 7,9 vuotta. 

Kuolleista reilun neljännen kuolinsyy oli alkoholiin liittyvä. Seuraavaksi yleisimpiä syitä kuolemalle olivat tapaturmat, väkivaltaiset tai vahingoittavat tapahtumat sekä itsemurhat. Muista kuin päihde-ehtoisista sairauksista yleisimpiä olivat verenkiertoelinten taudit ja syövät. Nuorimpia kuolleita olivat huumeiden tai lääkkeiden käytön, väkivallanteon tai itsemurhan vuoksi kuolleet.

Seurantajakson 1990–2009 alussa hoitoon hakeutui ensisijaisesti alkoholia käyttäneitä vanhempia henkilöitä ja 2000-luvulla nuorempia päihteiden sekakäyttäjiä, mikä vaikutti myös kuolleisuuteen sitä vähentäen. Laitoshoidon keskeytyminen lisäsi riskiä kuolemaan erityisesti miehillä. 

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että päihdeongelmien ennaltaehkäisyyn tulisi panostaa - tämä ehkäisisi alkoholiperäisiä ja ennenaikaisia kuolemia.

Julkaisun teema-alue: 
01. alkoholi
08. hoito ja kuntoutus
14. muu teema
Julkaisutyyppi: